Uğur Türkyılmaz

Kanuni Sultan Süleyman

“Halk içinde muteber bir şey yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltana dedikleri bir cihan kavgasıdır,
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi”.
1494 senesinde Trabzon'da Osmanlı tahtına Yavuz Sultan Selim'in tek varisi olarak geçecek olan Süleyman adlı bir şehzade doğmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim annesi bir Çerkez kızı Hafsa Sultandır. Hemen hemen her şehzade gibi üst seviye bir eğitim almıştır. Tarih, fen, edebiyat, din ve savaş teknikleri konusunda dönemin en yetkin kişilerinden dersler almıştır.
Yavuz Sultan Selimin Osmanlı tahtı için kardeşleri ile girişmiş olduğu mücadeleler esnasında Payitaht İstanbul'da kalarak babasının makamına vekâlet etmiştir. Adet üzerine yaşı geldiğinde kendisine Saruhan sancağı emanet edilmiştir. 30 Eylül 1520 tarihinde babasının vefatı ile 25 yaşında Osmanlı tahtına geçmiştir.
“Kanuni” denmesinin nedeni o zamana kadar var olan kanunları yazılı hale getirtip bu kanunlara harfiyen uymasıdır. Adaleti seven ve onu arayan bir kişiliğe sahipti. Yavuz Sultan Selim gibi çok güçlü bir padişahtan sonra tahta geçmek onun için bir handikap gibi görünse de o kazanmış olduğu zaferler neticesinde babasının hükümranlığı esnasındaki kazanımların üstüne çok şey katabilmiştir
Avrupa Yavuz Sultan Selim'in vefat haberini alınca “Arslan öldü yerine kuzu geçti” düşüncesinde çok kısa zamanda yanılgıya düştüğünü anlamıştır. Belgrat, Rodos, Cezayir, Trablusgarp, Macaristan gibi yerlerin fethedilmesi ile birlikte babası Yavuz Sultan Selim'den 6.5 milyon kilometre karelik toprağı yaklaşık 15 milyon kilometre kareye çıkartarak Osmanlı topraklarını 3 kıtaya yaymayı başarmıştır.
Krallara taç giydiren bir hükümdar olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman Anadolu'daki iç isyanlar ve o sıralarda Doğu'da İran ile mücadele etmekteydi. 1566 senesinde son seferi olarak nitelediğimiz Macaristan toprakları üzerindeki Zigetvar kalesinin kuşatılması esnasında vefat etmiştir. 72 Yaşında, 46 yıllık saltanatının sonuna gelmiştir. Daha orada tahnit edilmiş ve cenazesi İstanbul'a gönderilmiştir. Yerine Hürrem Sultan'dan olma şehzadesi II. Selim tahta geçmiştir.

YORUM YAP