Uğur Türkyılmaz

Bir Hun hikayesi

BİLİNDİĞİ üzere Türk tarihi dünya tarihi içerisinde çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Eski Türkler ile ilgili bilgileri onlara komşu toplulukların çeşitli vesileler ile kaydettikleri verilerden bulabiliyoruz. Henüz daha kâğıt icat olunmadan önce kaplumbağa kabuklarına, toprak plakalara, çeşitli tas, fincan gibi zamanın değerli sayılabilecek eşyalarına yazılıp not düşülen bu bilgiler onların yaşamları hakkında bizlere son derece önemli bilgiler vermektedir.

Orta Asya'da kurulmuş olan Asya Hun İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasında yaşanan, tarih eğitimini aldığım ve halen Trakya Üniversitesinde görevine devam eden ve alanında Türkiye'de en iyileri arasında bulunan değerli hocam Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu'nun Çince Kaynaklardan araştırıp aktardığı bir hadiseyi aktarmak istiyorum.
Milattan Önce yaklaşık 200 senelerinde Hunlar'ın lideri olan Teoman (T'ou-man Ch'an-yü) kendisine veliaht olarak büyük oğlu Metehan'ın (Motun) yerine başka eşinden olan bir oğlunu veliaht yapmak ister. Bunun üzerine şöyle bir iktidar mücadelesi kaynaklara aktarılmıştır.
“Teoman'nın Metehan adlı bir veliahtı vardı. Daha sonraları Teoman'nın çok sevdiği hanımından bir oğlu daha oldu. Teoman bundan sonra büyük oğlu Metehan'nın yerine bu küçük oğlunu veliaht yapmak istedi. Böylece Metehan'ı rehine olarak mücadele içerisinde oldukları başka bir devletin başkentine gönderdi. (bu uygulama geleneksel olarak birçok devlet tarafından uygulanırdı). Teoman oğlunu rehin verdiği devlete tüm gücü ile saldırdı bunun üzerine bu devlet Metehan'ı öldürmek istedi. Metehan güzel bir at çalıp Hun topraklarına geri kaçtı. Teoman oğlunun çok cesaretli olduğunu düşünerek komutasına on binden fazla süvari verdi. Metehan daha sonra sesli bir ok icat etti. Süvarilerine ok atma talimi yaptırırken “sesli okun atıldığı hedefe ok atmayan idam edilecektir” emrini verdi. Daha sonra ava çıktılar. Sesli okun atıldığı hedefe ok atmayanlar hemen orada öldürüldüler. Bundan sonra Metehan sesli ok (ıslık çalan veya vızıldayan ok) ile kendi iyi cins atını vurdu. Yanındakilerden ata ok atmaya cesaret edemeyenler hemen öldürüldüler. Bir süre sonra Metehan sesli oku kullanarak kendisini seven bir hanımını vurdu. Yanındakilerden bazıları yine ok atmaya cesaret edemeyince onlarda öldürüldüler. Kısa bir zaman sonra Motun babasının cins atını okladı. Bu kez emrindeki askerler artık hiç tereddüt etmeden hep birlikte ok attılar. Metehan'nın yanındakiler artık onun emrini dinliyorlar ve Metehan onları iyi idare ediyordu. Bir gün babası ile ava çıktılar av esnasında Metehan sesli oku babasına attı. Yanındakilerde sesli okun hedefi olan Teoman'ı oklayarak öldürdüler. Metehan, daha sonra üvey annelerini, kardeşlerini ve itaat etmeyen vezirleri öldürerek kendini “Hun hükümdarı” ilan etti.” Metehan'nın hükümdarlığı ile Asya Hun İmparatorlu kurulmuş oluyordu. (M.Ö.209)

Bu vesile ile değerli hocama buradan selamlarımı iletmek istiyorum ve onun bilgi hazinesinden aktardığı bu değerli tarihi olayları bizzat onun ağzından o anları yaşarmışçasına dinleme fırsatım olduğu için son derece şanslı bir öğrenci olduğumu belirtmek isterim.

YORUM YAP