Murat Demirci

Bayrak, tabut ve içindeki...

Hayata veda edenlerin ardından olumsuz fikir belirten bir toplum değiliz. Cami avlusunda bulunduğumuz esnada musalla taşındakini hep iyi biliriz. Geçtiğimiz günlerde Büyük Çamlıca Camii'nin musalla taşında Kadir Mısırlıoğlu'nun cenazesi vardı. Cenazede dikkat çeken detay cenazeye katılanların çok iyi bildiklerini söyledikleri Mısırlıoğlu'nun tabutunun üzerine Türk bayrağının örtülmüş olmasıydı. Atatürk karşıtı yazı ve konuşmaları nedeniyle hapis cezası alan, İngiltere'ye iltica ederek Türk vatandaşlığından çıkarılan, “Keşke yunan galip gelseydi” diyerek Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemini en ağır dille eleştiren, Mehmet Akif Ersoy'a hakaret düzeyinde söylemlerde bulunan, Cumhuriyete ve laikliğe karşı olduğunu sıkça dile getiren birisinin cenazesi niçin devlet törenini andıracak bir şekilde kaldırılmıştır? Peki, Türk bayrağı kimlerin tabutuna örtülür?
Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 21. Maddesine göre.
A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar,
B) Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar,
C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar,
D) Gaziler,
E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri,
F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri,
G) Hâkim ve savcılarla emeklileri,
H) Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri,
İ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar,
J) Devlet sanatçıları,
K) Devlet madalyası sahipleri,
L) Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,
M) Emniyet mensupları ve emeklileri,
N) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış sporcular,
O) Resmi okul müdürleri,
P) Basın şeref kartı sahipleri,
R) İşçi ve işveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,
S) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,
T) Bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları. Ancak, Devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların tabutlarına, affedilmiş olsalar bile, Bayrak örtülemez.

YORUM YAP