Engin Akın

0 - 1,5 Yaş Arası Dönem

Kronolojik açıdan Süt çocukluğu
Bilişsel akademik açıdan duyu-motor
Psikososyal açıdan güven
Psikanalatik açıdan oral dönem gibi farklı adlandırmalar içermektedir.
BU DöNEMDE ANNE iLE SICAK, SEVECEN, GüVEN VERiCi iLiŞKi YAŞAYAN ÇOCUĞUN HAYATI BOYUNCA DiĞER İNSANLARLA BENZER iLiŞKiLER KURMASI SAĞLANIR.
Bilişsel gelişmenin ilk dönemi olan duyusal motor dönemde çocuk ilk ayda emme, arama, adım atma ( bu gerçek adım atma ile karıştırılmamalıdır ), yüzükoyun yatarken başını hafifçe kaldırma birkaç saniye sağa sola döndürebilme, başını yana çevirme, moro gibi reflekslerle hayatta kalmayı başarır. İlk aylarda çevresel uyaranlara kapalı olduğu fizyolojik otizm görülürken ikinci ayda kendisiyle ilgilenen kişi ile göz kontağı kurarak bu dönem sona erer. Artık hızla bir gelişme dönemine girerek birinci yaşın sonunda iç ve dış uyarılara cevap veren, yürüyebilen, ilk kelimelerini konuşabilen, kendini döke saça da olsa besleyebilen mucizevi biçimde gelişme gösterir.
Bu dönemde çocuk annesini çevredeki diğer objelerden ayırt etse de onu kendiyle özdeşleştirdiği için kendisiyle bir bütün gibi algılar. Başkalarının bu bütünlüğü bozacağı düşüncesiyle yabancılara gitmek istemez yabancı anksiyetesi dediğimiz doğal bir durum yaşanır ki bu olmadığında anneye bağlanmada bir sorun olduğu düşünülerek çocuğun araştırmak gerekir.
Devamı 16 Mart 2011 tarihli Hürhaber Gazetesi'nde

YORUM YAP