Hüseyin Kuru

Yap-sat sektöründe yeni dönem...

Yapı müteahhitleri artık yaptıkları işler kapsamında 9 ayrı gruba ayrılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsama göre, gruplara ayrılacak müteahhitlerin alabilecekleri işler de yetki belgelerine göre değişecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete' de yayınlanan “yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmeliğine” göre, müteahhitlerin yetki belgeleri A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılacak.

Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre;
• “A grubu müteahhitler,” iş deneyim tutarı 121 milyon TL'yi aşan ve ortalama yıllık usta gücü en az 50, teknik personel gücü en az 8 olan müteahhitlerden oluşacak.
• B grubunda ise ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olacak. Bu müteahhit grubunda aranan iş deneyim tutarı ise 85 milyon TL'ye ulaşacak.
• H grubunda ise iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayacak. Geçici gruplarda herhangi bir kriter aranmayacak.

A grubuna kısıtlama olmayacak
Yapı müteahhitlerinin alacakları işler de gruplarına göre değişiklik gösteriyor.
• A grubuna kısıtlama uygulanmazken, B, C, D ve E grubundakiler, maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini alabilecek.
• H grubundaki müteahhitler ise 1.4 milyon TL'nin üstündeki yapım işlerini alamayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belge komisyonları tarafından alınan kararlara ilişkin bir itiraz komisyonu kuracak.. grubuna itiraz eden müteahhitler bu komisyona başvuracak.
Yönetmelik hükümleri 3 ay sonra yürürlüğe girip, müteahhitlerin alabilecekleri işlerle ilgili sınırlama 6 ay sonra uygulanacak.

Müteahhitlere yeni yeterlilik
sistemi getirildi
Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri için düzenleme getirildi.
Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.

Son 3 yıldaki bilanço
oranlarına bakılacak
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Bakanlıkça, Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri için düzenleme getirildi.
Buna göre, yapılan düzenlemeyle ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınarak hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi. Bu şekilde, yetki belgesi numarası sahibi müteahhitler, yeterlikleri dikkate alınarak, 9 sınıfta gruplandırılmış ve bunların yükümlenebilecekleri işler de yeterlikler ile uyumlu olarak detaylı şekilde tanımlandı. Temelde firmaların mali göstergelerini esas alan müteahhitlik yeterlik sistemi, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılacak şekilde düzenlendi. Firmanın mali durumu cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendirilecek. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubu ile de desteklenecek.

Son 15 yılda yaptığı
işler dikkate alınacak
Yeterlik değerlendirmesinde ikinci olarak mesleki ve teknik yeterlikler kontrol edilecek. Mesleki yeterlik için firmanın başvurduğu grup için öngörülen benzer iş deneyimini sunması gerekecek. Firmanın 15 yılda yaptığı işler dikkate alınacak, teknik yeterliğin bir başka göstergesi ise belgeli usta çalıştırılması ve teknik personel istihdamı olacak. D grubu belge almak isteyen bir firmanın bilanço oranlarını sağlaması ön koşuluyla daha önceden tek bir bina işinden 15 bin metrekare kadar iş deneyimine sahip olması gerekecek. Bu firma tek bir işte 30 bin metrekare iş yapabilecek.
Müteahhitlik deneyimi olmayan firma, H grubundan belge sahibi olacak.
Herhangi bir iş bitirmesi, bir başka deyişle müteahhitlik deneyimi olmayan bir firma ancak H grubundan belge sahibi olabilecek, deneyim sahibi oldukça grubu yükseltilecek. H grubu için taslak düzenlemede öngörülen tek iş miktarı yaklaşık olarak bin metrekare ile sınırlı olacak.
Firmaların ortaklıkları halinde grup sınıflandırmaları da yükseltilecek, firmaların yeterlik koşullarını kaybedip kaybetmedikleri 3'er yıllık periyotlarda tekrar kontrol edilecek.
1.Ocak.2012'den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin "Yetki Belgesi Numarası" alması, 3194 sayılı İmar Kanunu ile zorunlu kılınmıştı.
Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişi yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası Bakanlıkça, elektronik olarak ‘Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi' üzerinden veriliyordu.
Bakanlıkça, inşaat sektöründe gerçek ve tüzel kişi yapı müteahhitlerine bugüne kadar yaklaşık 435 bin yetki belge numarası verilirken, halihazırda bu kişilerin kayıtlarında ticaret odasına kayıtlı olması şartından başkaca bir nitelik aranmıyordu.
***
Sayıya dikkat ettiniz mi, ülke nüfusunun her 186 kişisinden biri müteahhit, iyi mi!
Aslında bu konunun yaşanan onca badire, afet ve depreme rağmen gündeme getirilmemesi veya yapılmaması bir ihmaldir.. bu kanunun yıllar evvel çıkarılması gerekiyordu.
Neyse, zararın neresinden dönülse kârdır diyelim.
İyi haftalar...

YORUM YAP