Uğur Türkyılmaz

Şark Fatihi “Kazım KARABEKİR”

Binlerce yıllık Türk tarihi, geçmişinde nice kahramanlar barındırmıştır. Bunlardan birisi de İstiklal Savaşı sırasında tüm özverisi ile Türk ordularını Doğu'da zafere taşıyan ve bu vesileyle kendisine “Şark Fatihi” unvanı verilen Kazım Karabekir Paşa'dır.

Bir jandarma subayının oğlu olarak gözlerini İstanbul'da dünyaya açtı. Okul çağına geldiğinde dönemin askeri okullarını sırasıyla tamamlayarak 1905'de Harp Akademisi'nden mezun oldu. İlk görev yeri Manastır'dı. Burada henüz daha stajyer Kurmay yüzbaşıyken Rum ve Bulgar çetelerine karşı gösterdiği başarıları nedeniyle Kolağalığa yükseltildi. Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır ve İstanbul şubelerinin açılışında görev aldı. Otuzbir Mart Olayı üzerine Selanik'ten gönderilen Harekât Ordusu'nun Kurmay başkanı olarak İstanbul'a girdi ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı. I. Balkan Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda yer aldı.

Hayatı savaş meydanlarında geçti diyebileceğimiz bir kahraman Türk subayıydı. Devletin artık İstanbul'dan kurtulamayacağını kavrayan askerlerden biri olarak Anadolu'ya tayinini istedi. İstiklal Savaşı'nı başlatan değerli komutanlardan Anadolu'ya geçen ilk komutan oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümetine karşı dik duruşunun akabinde istifa ettiği askerlik görevinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması telgrafını almasına rağmen “Ben ve kolordum emrinizdedir Paşam!” sözü ile Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alması İstiklal Mücadele'sinin geniş çaplı destek bulmasına ve askeri unsurların Anadolu hareketini benimsemesine vesile oldu.

Kazım Karabekir, Doğu cephesinde Rus yayılmacılığına ve Ermeni mezalimine karşı önemli başarılar göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta "Kâzım Karabekir Paşa ve adamları Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına savaşarak galip geldiler. Bu galibiyet sadece onların değil bütün Türk milletinin galibiyetidir." diyerek onun başarılarını takdir etmiştir.

Kazım Karabekir Ermenilerin insanlık dışı hareketleri sonucunda şehit olan Türk halkının kimsesiz kalan çocuklarına sahip çıkmıştır. Yetimler için anaokulları açmış onların ilerde becerilerine göre iyi birer usta veya asker olabilmeleri için çeşitli eğitim kurumları kurmuştur. Hatta tiyatro piyesleri yazmış, yetim çocuklara bunları oynatmıştır. Her konuda gölgesini yetimlere hissettirmiştir. Bu da “Yetimler Babası” olarak anılmasına neden olmuştur.

İstiklal Savaşı'nın kazanılmasının ardından yeni kurulan mecliste milletvekilliği görevlerinde bulundu. Hem asker hem vekil olarak genç Cumhuriyete hizmet etti. Atatürk'e düzenlenecek İzmir Suikastı olaylarına adı karışsa da çok kısa sürede beraat etti. Bir süre her şeyden uzak kaldıktan sonra tekrar milletvekili olarak meclise girdi ve Meclis Başkanlığı görevini yaşamının sonuna kadar sürdürdü. 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Karabekir Paşa'yı anlatmak için bu satırlar eksik kalacaktır. Onun Doğu cephesinde göstermiş olduğu askeri ve toplumsal başarılar hiçbir zaman unutulamaz. Eğer Atatürk gibi bir öndere sahip olmasaydık belki şuanda sahip olduğumuz sınırlara ulaşan bir vatanımız olmayabilirdi. Ancak Doğu'da Kazım Karabekir Paşa önderliğinde özellikle Erzurum merkezli bir Türk Devleti kurulabileceğini her zaman düşünmüşümdür. Çünkü onun bölgedeki hâkimiyet ve yönetim kabiliyeti buna işaret etmektedir.

YORUM YAP