Damla Ersever

Okul Öncesi Eğitim neden önemli?

Okul Öncesi Eğitim; eğitimin temel basamağı, öğrenme hızının en etkili olduğu ve çocukların merak arzularının en yoğun yaşandığı dönemdir. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk döneminde, okul öncesi eğitim alan çocukların, ilerleyen eğitim hayatında da başarılı oldukları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Okul öncesi eğitim, sadece çocukların mental gelişimlerini desteklemekle de kalmıyor. Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkatte alan; fiziksel, duygusal, dil, sosyal gelişimlerini de sağlayan bir dönemdir. Aynı zamanda olumlu kişilik temellerinin atıldığı, çocukların kendilerine olan güvenlerinin oluştuğu, ebeveyn ve eğitimcilerin etkili olduğu kaliteli bir eğitim süreci çocuğa yarar sağlayacaktır. Okul öncesi eğitimin kısaca faydalarından bahsedecek olursak:

1) Sosyal anlamda; paylaşma, sıra bekleme, kurallara uyma, oyun kurma, yaşıtları ile iletişim kurabilme, kendini koruma ve diğer çocukların haklarını korumayı öğrenir.

Erken çocukluk döneminde çocuklar sosyal davranışları genelde taklit ederek kazanırlar. Bu durumda öğretmenin doğru rol model olması oldukça önemlidir. Girişimcilik duygusunun kazanıldığı 5 yaş döneminde çocukların çevreleri ile iletişim kurmaları desteklenmelidir. Okul ortamı en önemli sosyal çevredir ve birçok sosyal beceriyi yaparak yaşayarak edinme fırsatını elde eder.

2)Zihinsel anlamda; nesneleri eşleştirme, sınıflama, ölçme, sıralama, gruplama, matematik çalışmaları ve örüntü çalışmaları ile zihin cimnastiği yapılır. İlköğretime hazırlık çalışmaları da  zihinsel etkinlikler desteklenir. Zihinsel etkinlikler, oyun yolu ile çocuğa edindirilmek istenir. Bu nedenle çeşitli oyun yöntemleri ve materyaller kullanarak çocukların dikkati diri tutulur ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Gözlem, düşünme, farkına varma, ifade ve biliş kullanımı için okul öncesi eğitim oldukça önemlidir.

3) Fiziksel anlamda; kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması ince motor becerilerini geliştirir. El-göz koordinasyonunun desteklenmesine yardımcı olur.

4) Dil gelişimi; Drama etkinlikleri oldukça faydalıdır. Çocuk eğlenerek yeni kelimeler öğrenir, bu öğrendiği kelimeleri drama etkinliğinde kullanma fırsatı bulur. Drama etkinliğinde aktif olarak görev alan çocuk sonrasında öğrenmiş olduğu bu kelimeleri gerçek yaşantısında devam ettirir.

Bütün bunların yanında dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken fark edilmesi ve okula başlamadan gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Tüm bunlar da okula hazır olması ve okul başarısı açısından önemlidir. Çünkü ilkokula başlayacak her çocuğun bazı temel becerileri kazanması şarttır. Anaokulu çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak açıcından da önem taşır.

YORUM YAP