Damla Ersever

Montessori Eğitimi Niçin Önemlidir?

Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim yaklaşımı çocuk merkezli bir yaklaşımdır. Bu eğitimin en önemli özelliği özgün bir eğitim metodu olmasıdır. Montessori yaklaşımı çocukların gelişim ve beceri alanlarını olumlu yönde desteklemektedir.

Montessori eğitimi;

~ Eğitim amacının sadece çocuğa bilgi aktarmak değil; çocuğun merak etme, araştırma ve keşfetme ile birlikte öğrenme isteğini uyandırmaktır.

~Emici zihin ilkesi Montessori eğitiminin temelinde yer alır. Çocuğun zihinsel faaliyetlerini  ortaya çıkarmasını amaçlar ve destekler.

~ Bu eğitimde öğretmen rehber konumundadır. Çocuk merkezli eğitim esastır.

~ Öğretmen Montessori eğitiminde çocuğun kendi başına keşfedebilmesine, çocuğun hata kontrolü yapmasına olanak sağlayan ve çocukların birbirlerine yardım etmelerini teşvik eden bir rehberdir.

~ Montessori eğitiminde çocuk doğa ile iç içedir. Çocuklar özgür ve mutlu hissetmektedir.

~ Eğitimde zorlama yoktur. Çocuklarda özgüven, bağımsızlık, yardımlaşma ve başka bireylere karşı saygılı olma gibi önemli edinimler vardır.

~ Eğitim felsefesinin en önemli amaçlarından bir diğeri de çocuğa uygun çevreyi hazırlayarak çocukların mental, toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek yaşamlarına;  sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşam süren, özgün bireyler olarak devam etmelerine katlı sağlamaktır.

~ Montessori sınıflarında çocuklar gerçek materyaller ile çalışırlar. Bu materyaller çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede çocuklar gerçek dünya ile tanışırlar.

~ Montessori eğitimi etkinlikleri; günlük yaşam beceri etkinlikleri, matematik etkinlikleri, duyu etkinlikleri, kozmik eğitim etkinlikleri ve dil becerisi etkinliklerini içermektedir.

YORUM YAP