Seren Öpçin

Çağın Sendromu Tükenmişlik

Kişinin hayatında uzun süredir devam eden yüksek düzeyde strese karşı verilen fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmişlik olarak tanımlanmaktadır. Özellikle cinsiyet, yaş, çalışma süresi, kişilik, değerler, sosyal destek gibi bireysel ve sosyal özellikler iş yükü, iş üzerindeki kontrol düzeyi, ödüller, çalışılan yere karşı hissedilen aidiyet duygusu gibi iş ve örgütle ilgili özellikler tükenmişlikte azaltıcı ya da arttırıcı etkiye sahiptir.

 

Davranışsal belirtiler de ise aşırı duyarlılık ani tepki, sinirlilik sabırsızlık, kurallar konusunda katılık, sürekli bir savunma ve suçlama hali gibi durumlar göze çarpar.

 

 

Tükenmişlik sorunu en fazla çalışanlar arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma olarak tanımlanır. Motivasyon enerji gibi konularda düşme gözlenmektedir. Bireyin güç ve enerji olarak tükenmesi sonucu oluşan içsel kaynaklardaki tükenme stresle mücadele edememenin etkin bir sonucudur.

 

Yaygın olarak yüz yüze çalışılan mesleklerde tükenmişlik sendromuna daha sık rastlandığı görülebilir. Stresin rol oynadığı bu sendroma en sık sağlık çalışanlarında rastlanır. Böyle durumla karşılaşan kişi işi gereği karşılaştığı insanlara karşı duyarsızlaşmaya başlar ve başarıda azalma gözlenir.

 

Tükenmişlik Sendromu Belirtileri

 

Duygusal, zihinsel, davranışlar ve fiziksel olmak üzere bir çok belirti görülebilir..

 

Kişinin özgüveninde azalma

Yoğun değersizlik hissi

İçsel huzurunu bulamama

İşine yoğunlaşmama

Endişe

Öfke sorunlarını yaşama

Tatminsizlik

Dikkatin sürekli dağınık olması

Yapılan işten sıkılma

Verilen kararları erteleyerek sorumluluktan kaçma

Terleme

Uyku düzeninde bozukluk

Kalp atışlarında düzensizlik

Aşırı yorgunluk

Düşük enerji

Sürekli savunma ve suçlama halinde olmak

 

Tükenmişlik Tedavisi

Standart bir tedavisi yöntemi yoktur. İlaç tedavisi ve psikoterapi ile ayrıca bireyin kendisinin farkına varması kendine zaman ayırması ile tedavi edilir. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ve kazanılan sağlıklı alışkanlıklar sendromun yenilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Stres durumlarla güçlü ve zayıf yönler fark edilmelidir. Mükemmeliyetçilik azaltılmalı yenilgi kabul edilmelidir. En önemli meditasyon yoga sosyalleşmek ve farkındalık teknikleri uygulanabilir.

YORUM YAP