Sevginar Sali

Attıklarımız ve kazandıklarımız!

Evde, iş yerinde atıkların hepsini aynı yere atarken ayrıştırmadığımız için geri dönüşümden faydalanamamak sizin de içinizi acıtır mı?
Plastiği, kağıdı, camı dönüştürülebileceklerini bilerek başka çaremiz olmadığından ayrıştırmadan atmanın vicdan azabı size de musallat olur mu?
Dönüştürülebilecek ürünleri bu açıdan değerlendirebildiğimizde atık miktarındaki azalmanın yanı sıra ham madde tasarrufu da sağlayacağımızı biliyoruz hepimiz değil mi?
Kullanılan kâğıtlar geri dönüşümle yenilenebilir üretim için değerlendirildiğinde yeni ağaçların kesilmesine gerek kalmaz… Kesilecek ağaç da kalmadı neredeyse yeryüzünde artık zaten!
Silivri Belediyesi'nin Sıfır Atık hamlesi çok kıymetli ve değerli bir şey… Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak bunun için çevre konularına da hak ettikleri duyarlılığı göstermenin zamanı geldi de geçiyor bile…
Belediyemizin Bakanlık aracılığı ile başlattığı Sıfır Atık hamlesinin bize yararı kendiliğinden dokunamaz. Biz vatandaşlar olarak bir el verip, duyarlılık ile gayretimizi sürece dahil edip, çevre sorumluklarımızı yerine getireceğiz, getirmek zorundayız! Bu artık bir tercih meselesi değil, mecburiyet. Kendinize, sevdiklerinize bir kastınız yoksa! Varsa da daha kestirme yolları da buluyor diyeceğim; mevzumuz bu değil.
Sıfır Atık konusunda biraz teorik bilgi iliştiriyorum buraya bir göz atın olur mu?

SIFIR ATIK NEDİR?
Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

SIFIR ATIK PRENSİBİNİN AMACI NEDİR?
Artan nüfus, şehirleşme ve teknolojik yenilikler, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşması; doğal kaynakların hızla tükenmesi, daha çok atığın oluşması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi canlı hayatını tehdit eden bir çok olumsuzluğa yol açmaktadır.
Sıfır atık prensibinin amacı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

SIFIR ATIK PRENSİBİ NEDEN ÖNEMLİ?
Dünyamızın nüfusu ile birlikte kişi başı tüketilen hammadde ve enerji miktarları giderek artmaktadır. Bunun sonucu sınırlı olan doğal kaynaklar giderek azalmakta, çevre kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Yaşamın devamı için kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.
Sıfır atık prensibi, atık sorununu ekonomik bir faydaya dönüştürme açısından önem taşımaktadır.

SIFIR ATIK KAPSAMINDA NE YAPILMASI GEREKİYOR?
Sıfır atık, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla yapılacak çalışmaları içeren entegre bir yaklaşımdır.
• Tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek israfı önleme ve malzeme tasarrufu yaparak atık oluşumunu azaltmak,
• Oluşumu kaçınılmaz olan atıkları kaynağında ayrıştırmak,
• Ayrıştırılan atık türleri için ayrı toplama noktaları oluşturmak,
• Atıkları ilgili tesislere gönderinceye kadar uygun koşullarda geçici depolamak,
• Biriktirilen atıkları türlerine göre yetkili atık işleme tesislerine göndermek,
• Bu işlemlere ilişkin plan ve prosedür oluşturmak, yönünde bir dizi uygulamayı kapsamaktadır.

***

Dipnot: Dünyayı kurtarmak hepimizin sorumluluğunda. Bir de HES kodu ile her yere girip restoranlara girememe durumumuz var ki bu iş artık kabak tadı verdi sanıyorum. Salgın sonrası kimi işletmeler tam, bazıları yarı kapasite çalışmaya devam ederken restoranlar unutuldu galiba. Biz çalışırken iki yakamız bir araya zor geliyor, paket servisi, bunu da yapamayan iş yerleri salgından korunmanın güvencesi olmayı bırakın ekonomik felakete doğru koşuyor. Akgün Duru'nun dün dile getirdiği ve esasında gündemden tüm restoran işletmelerinin düşürmediği hizmete tedbirler alınarak açılmaları hususu cidden acil biçimde ele alınmayı bekliyor ve hak ediyor...

YORUM YAP