Hilal Mağunacı

Zaman yönetimi

Öğrencilerde zaman yönetimi edinilmesi gereken en önemli alışkanlıklardan biridir. Yaşları itibarı ile onların dünyalarının merkezinde eğlenme ve dinlenme isteği bulunur. Oysa önlerinde hazırlanmaları gereken sınavlar, özen göstermeleri gereken dersleri vardır. 8.sınıfta LGS, 12.sınıfta YKS sınavlarında kaygılardan uzak bir şekilde başarılı olmak için zamanı iyi yönetebilmelidirler. Çünkü zamanı yönetememek, çalışma planlarını hazırlayamamak demek hedefledikleri noktalara ulaşmak için yollarını belirleyememek demektir.
KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİNE DİKKAT EDİN
Elbette dünyalarının merkezinde eğlenme ve dinlenme olan bir yaş grubunu salt ders çalışmaya yönlendirmemeliyiz. Nasıl ki yetişkinlerin hayatın çeşitli alanlarında (iş, özel, sosyal vb.) bulunması gerekiyorsa çocukların da buna ihtiyacı vardır. Bu noktada ebeveynlerin görevi çocuklarına şimdi ve gelecek sentezinde yardımcı olmak ve önceliklerini eğitim ve kişisel gelişime yönlendirerek farkındalıklarını sağlamaktır.
Dolayısıyla sadece ders çalışmak için değil hayatınızın diğer alanlarında geçecek olan zamanınızı da verimli olarak kullanmalısınız. Belki bu yıl hayatınızın büyük bir kısmını ders çalışarak geçireceksiniz. Ama kalan kısımlarda ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeli, sosyal hayattan kopmamalısınız. Ancak kişisel zaman planınızı yaparken sabah 8.00 ile 11.00 arasındaki zamanı, öğlen 16.00 ile 18.00 arasındaki zamanı ve akşam 19.00 ile 22.00 arasındaki zamanı ders çalışmak için ayırmaya özen gösterin. Çünkü bu zamanlar beyin aktivitesinin en yoğun olduğu zamanlardır. Dolayısı ile en verimli ders çalışma zamanları olarak değerlendirilmesinde fayda vardır. Sınav döneminde zaman en kıymetli varlığınız. Sınırlı olması değerini daha da arttırıyor. Zaman yönetimi doğru yapıldığı takdirde verimli kullanmak da mümkün olacaktır.
ZAMAN YÖNETİMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Yüksek Verim: Çok çalışmanın çok verim demek olmadığını zaman yönetiminde tam anlamıyla görmüş oluyoruz. Zaman yönetimi teknikleri kullanılarak çok daha verimli ve sağlıklı çalışmalar elde edilmektedir.
Stressiz Günler: Zamanında bitirilen işler kadar huzur veren başka bir şey var mıdır tartışılır. Bugünün işlerini zamanlama ayarı ile yarına bırakmadığınızda stressiz günler geçireceğinizi düşünün ve zaman yönetimine başvurun.
Hedeflere Adım Adım Ulaşın: Düzenli ve planlı olmak, istenilen hedefe ulaşmada en önemli adımdır. Zaman yönetimi ve çalışmalar ile eğitimde istediğiniz noktaya ulaşmanız mümkündür.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE DERS ÇALIŞMA İLİŞKİSİ
Bazen öğrenciler ya da herhangi önemli bir planlama gerektiren işte çalışan kişiler, çevreden etkilendiğinin farkına varmazlar. Çevresel faktörlerden kastımız şudur:
Ortam ile ilişkili: Çalışma ortamınızdaki dağınıklık, yüksek ses, karmaşık konular, dosyalar ve odanın konumu ya da güneş almaması, havasız kalması gibi problemler ders çalışmayı ya da işe odaklanmayı zorlaştıran etmenlerdendir.
Arkadaş Çevresi: Arkadaş çevresini iyi seçemeyen ya da kendisi belirleyemeyen kişiler olumsuz etkilere kapılabilir. Ayrıca grup çalışmasına yatkın olmayan kişiler arkadaş çevresi ile grupsal çalışmalara girdiklerinde de sıkıntılar yaşamaktadır. Arkadaşlarla sosyal medya veya oyunlarda geçirilen zaman da, elimizde olanı yönetmek konusunda kontrol kaybı yaşatabilir.
Ailesel Problemler: Ev içindeki açık iletişim, pedagojik yaklaşım ve mutluluk seviyesi öğrencilerin daha iyi anlama ve öğrenmelerini her ne kadar ebeveynler fark etmese de önemlidir. Aile içi problemlerin çocuklara yansıtılması onların çalışma, anlama, soru sorma yeteneğinin körelmesine hatta belki de içe kapanmasına yol açabilir.
NASIL PLAN YAPACAĞIZ?
Öncelik Oluşturma: Önceliklerini bilen ve yazan öğrenciler çalışmaya ve düzene daha kolay adapte olabilirler. Hedeflere ulaşabilmek için öncelikleri neye göre belirleneceğimizi eğitim koçu sayesinde öğrenebiliriz. Ödevler ve görevler gibi sıkıcı sorumlulukları hepimiz ertelemeyi tercih ederiz. En önemli ödevden en az önemliye kadar bir liste oluşturabilirsiniz. Ödevleri, yetişecek konuları teslim tarihi gibi sıralamalar ile yazabilirsiniz.
Zaman Çizelgeleri: Ödevlerinizi, aktivitelerinizi ya da belirli görevlerinizi periyotlar içerisinde belirlemek önemlidir. Dersler, konular, işler gibi birçok yazmayı istediğiniz olayları çizelgenize not alabilirsiniz. Not almak önemli şeyleri unutmamayı da sağlamaktadır. Zamanı etkili bir şekilde kullanmak için sahip olduğunuz zamanı en küçük birimine kadar somut bir şekilde görmeniz planlamayı kolaylaştıracaktır.

YORUM YAP