Hilal Mağunacı

Motivasyon

Motivasyon, bireyi harekete geçiren güç, hedefe ulaşmak için çalışmaya istekli olma olarak tanımlanabilir. Güdülenmiş (motive olmuş) bir öğrenci dersleri, onlardan kazanacağı öğrenme ve başarı hazzı için önemser.
Motivasyon, kişiyi harekete geçiren içsel bir durumdur. Yani kaynağı çoğunlukla bireyin kendisidir. Merak, ilgi, öğrenme ihtiyacı, gelişme/başarılı olma isteği gibi eşlikçileri vardır. Dolayısıyla bu eşlikçiler aracılığıyla içsel olarak bağlı olunan bir hedef olması gerekir.

HEDEFLER
Bu anlamda sıkı ve sert yaklaşımlardansa (“Ders çalış!” gibi emir verici) gerçekten bağlanabileceği, ulaştığında tatmin olacağını düşündüğü bir hedef belirleyip motive etmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Yani çalışmalarına verim katacaktır.

DESTEK
Öğrenciler, onlara destek olunduğunu ve hedeflerin, başarıların, başarısızlıkların her şartta kabul edildiğini hissettiklerinde gerçek potansiyellerini ortaya koyarak hedeflerine yönelik adımlar atabileceklerdir. Bunu da yapamadıklarının yanında yapabildikleri şeyleri de gördüğünüzü belli eden içten övgülerle sağlayabilirsiniz.

PLANLAMA
Bu şekilde hedefine odaklanmış bir öğrencinin atacağı ilk adım bu hedefe yönelik planlama yapmaktır. Bunun için öncelikle öğrenci güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek öncelikli olarak neyi tamamlaması gerektiğini saptamalıdır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki; uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bu hedeflere yönelik daha kısa vadeli alt hedefler oluşturmalı ve planımızı ona göre yapmalıyız.
Özetle, motivasyon kazanmak için ilk olarak içten bağlı olduğumuz bir hedef belirlemeliyiz. Bu hedefe yönelik yapacağımız planda daha kısa vadeli hedefler belirlemeli ve bunu güçlü ve zayıf yönlerimizi dikkate alarak yapmalıyız.
Ana hedefi düşünerek, onun bizim için değerini fark ederek attığımız her adım bizi o hedefe daha da bağlayarak çalışmalarımıza verim katmamızı sağlar. Kaç yaşında olursa olsun bireyler bir amaca ulaşmanın hayaliyle motive olur.
Bu güdülenme hali hem hedefe giden yoldan keyif alınmasını sağlar hem de o hedefe ulaşıldığında içi dolu bir başarı hissiyle bireyi tatmin eder.

YORUM YAP