Hüseyin Kuru

TÜİK raporu ve aidatlar..

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2013 yılından itibaren inşaatı tamamlanan 4 konuttan 1'i satılmadı.. bu da tam 1 milyon 260 binden fazla konut alıcı bekliyor demektir.

Türkiye'de satılan konut sayısı, 10 seneden beri her sene artış gösterirken 2018'de düşüşe geçti ve bu düşüş 2019 yılında da hala daha devam ediyor. TÜİK'in inşaat sektörü verileri incelenirken 2013 yılından itibaren hesaplamaya katılıyor. Sebebi ise 2013'ten önceki veri incelemelerinde sadece il ve merkez ilçeleri dâhil ediliyordu.. 2013'ten itibaren ise Türkiye'nin tamamı verilere dâhil ediliyor.

6,5 yılda inşaatı tamamlanıp satılmayan konut sayısı 1 milyon 260 bin

Euronews'in haberine göre, 1.Ocak.2013 ile 30.Haziran.2019 dönemini kapsayan 6,5 yılda, 5.079.000 konuta yapı kullanma izin belgesi verildi. Halk arasında iskan belgesi veya iskan ruhsatı denilen bu belge konutların inşaatının tamamlandığını ve oturmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Buna göre 6,5 yılı içine alan aynı dönemde ilk defa satılan konut sayısı ise 3.818.000 oldu. İlk defa satılan konut sayısı inşaatı tamamlandıktan sonraki ilk satış anlamına geliyor. Oran olarak ise iskan ruhsatı alan binaların yüzde 75'i satılırken yüzde 25'inin henüz satışı gerçekleşmedi.. bu da son 6,5 yıllık dönemde inşaatı tamamlan 4 konuttan 1'inin satılamadığı anlamına geliyor.

5 konuttan 1'i İstanbul'da yapıldı

6,5 yıllık dönemin incelemesine göre en fazla konut inşaatı İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde İstanbul'da tam 983 bin konuta iskan ruhsatı verildi. Bu da 6,5 yılda Türkiye'de inşaatı tamamlanan 5 konuttan birinin İstanbul'da (yüzde 19,3) olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde Ankara'da 443 bin konut tamamlanırken İzmir'de ise 307 bin konut iskan ruhsatı aldı. Dördüncü sırada 220 bin ile Antalya yer alırken Bursa 194 bin ile beşinci sırada izledi.

İstanbul'da 289 bin yeni konut satılmayı bekliyor

6,5 yılda 695 bin yeni konut satıldı.. bu da İstanbul'da iskan ruhsatı alan ancak henüz satılamayan 289 bin yeni konut olduğunu gösteriyor. İzmir'de ise 106 bin yeni konut satılmayı bekliyor. Ankara'da bu sayı 92 bin iken Antalya'da 61 bin.

En düşük satış oranı İzmir'de

Ankara'da İzmir'den daha fazla konut yapılmasına rağmen İzmir'in satılmayan konutta ikinci sırada yer alması dikkat çekiyor. Bunun sebebi yeni yapılan konutların satış oranının en düşük İzmir'de olması. 6,5 yılda İzmir'de inşa edilen 100 konuttan sadece 65'i satılabildi. Ankara'da bu oran yüzde 79.

                                                                                              *

Aidatını ödemeyen evinden oluyor!

Aidatlarını ödemeyen daire sahipleri, apartman giderlerinde sorun çıkarıyor.

Yasalar, aidatını ödemeyen ev sahipleri ve kiracılara ağır yaptırımlar uyguluyor.

 

Aidat ödemeyenlerin evlerini, apartman sahipleri satabiliyor

Apartmanlarda ve sitelerde komşular arasında en sık anlaşmazlık çıkmasına neden olan konulardan biri ödenmesi gereken aidatlar olarak karşımıza çıkıyor. Site ya da apartman aidatları düzenli ödenmediği zaman bina giderleri zamanında karşılanamıyor. Yasalara göre, apartmanlarda veya sitelerde yaşayan kiracılar ya da daire sahipleri apartman giderlerine katılmak zorunda.

Aylık yüzde 5 faiz

Takvim'in haberine göre, ana giderler ev sahibinden alınırken güncel giderler ise kiracıdan temin ediliyor. Aidatlar ödenmezse daire sahipleri kanun yoluna gidebiliyor. Aidatını ödemeyen kiracı veya ev sahibinden bina sahipleri ya da yönetici tarafından dava açılarak icra takibi başlatılıyor. Diğer kat sakinleri veya yönetici, aylık yüzde 5 faiz isteme hakkına da kanunen sahip oluyor. Yasa bu yaptırımı belirlerken yeni bir yaptırım daha sunuyor. Buna göre yasada "Kat maliklerinden biri kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler" bilgisi yer alıyor. Yani borcunu ödemeyen daire sahibinin evine el konulabiliyor. Peki yasada yer alan "çekilmez hale gelme"  neleri kapsıyor? Yasaya göre bu durum şu şekilde belirleniyor:

Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması

Borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi

Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Kiracıya dikkat!

Kiracıların ödemedikleri aidatlar için ev sahipleri de yükümlü sayılıyor. Daire başkasına kiralanmışsa ev sahibi borçlu olarak görülüyor. Yasada buna ilişkin, “Kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur, bilgisi yer alıyor.

                                                                                                     ***

İyi haftalar..

YORUM YAP