Seren Öpçin

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsİst kişiler genelde kendini beğenmiş başkalarına karşı duyarsız olan her şeyde kendini ön plana çıkaran kişiler narsistiktir. Kendilerini aşırı derecede özgüvenli etkileyici gören kişilerdir. Bu bozukluğun ilk temel özelliği davranışlarda büyüklenme kendisine hayranlık duyulması ihtiyacı ve başkalarının duygularını anlamaktaki yetersizliktir .
Narsist kişiler kendilerini ilk başta en mükemmel kişi olarak gösterir sonradan amaçlarını gösterirler.
Narsistler genelde kendilerini seven ve kendilerine fazla güvenen kişiler olduğu zannedilir. Oysa gerçek durum tam tersidir. Narsistik kişi bir şey yapmaksızın kendini sevemediği ve kendine saygı duymadığı için kendini sevmek ve saygı duymak adına durmadan bir şey yapma ihtiyacı duyar. Kendilerinin çok önemli olduğu duygusunu taşırlar. Çok beğenilmek isterler.

Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanırlar. Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanırlar.
Empati yapmazlar. Başkalarının duygu ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdirler.

Çoğu zaman başkalarını kıskanır ve başkalarınında kendini kıskandığına inanır. Küstah kendini beğenmiş davranış ve tutum sergilerler.
Günlük yaşamın sıradan gereklerini bile uyandırıcı bulabilirler. Bu tür sorumlulukları alçaltıcı görebilirler.

Bu gibi kişilerin beklentileri karşılaşmadığında benlik saygıları sarsılır kırgınlık ve çökkünlük yaşarlar. Çevresini ve sosyal ilişkilerini zorlayan bir kişilik bozukluğudur. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler için kendinden kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmedikleri için psikolojik yardım almayı kolay kolay kabul etmezler.

YORUM YAP