Berrak Yörük

Helikopter Ebeveyn

Helikopter ebeveyn kavramı yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olup zamanla yaygınlaşarak psikoloji literatürüne girmiştir. Bir çocuğun annesiyle ilgili kurduğu bir cümle de annesini başında dönen helikopter gibi tanımlamasıyla başlayan kavram günümüze kadar gelmiştir.

 

Helikopter ebeveyn kavramının yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olup zamanla yaygınlaşarak psikoloji literatürüne girmiştir. Bir çocuğun annesiyle ilgili kurduğu bir cümle de annesini başında dönen helikopter gibi tanımlamasıyla başlayan kavram günümüze kadar gelmiştir.

HELİKOPTER EBEVEYNİN ÖZELLİKLERİ


 • Sürekli olarak çocuklarının bir şeyleri eksik yapmış olma ihtimaliyle yaşayan,
  • Çocuğunun korumak adına yalan söylemekten çekinmeyen ve acı çekmemeleri içinde ekstra efor serf eden,
  • Çocuğunun kendi sınırlarını çizmesine müsaade etmeden sınırları kendi belirleyen,
  • Her ortamda çocuğundan bahsetmeden duramayan,
  • Çocuğun ödev ve benzeri gibi sorumluluklarını üstlenen,
  • Çocuğun problemini ifade ederken biz dilini kullanan,
  • Çocuğunun gündelik hayatında ne giyeceğine dahi seçen,
  • Çocuğun arkadaşlarıyla olan iletişimine müdahale etmeden duramayan,
  • Çocuğun arkadaş seçimlerinde ebeveynin onayını alma söyleyen,
  • Çocuğun kötü huy veya kötü alışkanlık kazanımından devamlı olarak korkan,
  • Fazla mükemmeliyetçi,
  • Fazla kontrolcü,
  • Fazla koruyucu,
  • Fazla engelleyici.

Özetle helikopter ebeveynler çocuklarının başlarından adeta bir helikopter gibi pervane olan, çocuklarının hayat akışına müdahale eden, çocuğuna en ufak bir davranış için bile fırsat vermeyen, çocuğundan ayrışamayan, herhangi bir başarısızlığa karşı önlem ihtimalini elden bırakmayan ebeveynlerdir.

AŞIRI KORUMACI HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEBİLECEK TİPİK ÖZELLİKLER
 

+Minimum düzeyde yeterlilik duygusu,
+Minimum düzeyde öz saygı,
+Maksimum düzeyde ego,
+Kendi kararlarını veremeyen veya kendi kararlarını vermekte zorlanan,
+Bastırılmış kişilik,
+Problem çözme becerisi gelişmemiş yada az gelişmiş,
+Aileye veya çevreye bağımlılık,
+Yetişkinlikte psikolojik problemler yaşamaya yatkınlık, özel hayatta ve iş hayatında başarısızlıklar yaşama ihtimali yüksektir.

HELİKOPTER EBEVEYNLERE ÖNERİLER


Çocuğun bağımsızlık ve ben yapabilirim algısını geliştirmek siz ebeveynlerin başarısı ya da başarısızlığıdır. Çocuğunuzun özgüvenini olumlu yönde desteklemek için bahsettiğimiz olumsuz maddelerden acilen arınmanız gerekmektedir. Çocuğunuza problem çözme becerisini kazandırmayı ve geliştirmeyi, kararsız kalabileceği durumlarda düşünmeyi nasıl karar vermesi konusunda yol göstermeniz ebeveyn olarak sizi de rahatlatacak ve mutlu edecektir.

Unutulmamalıdır ki hayata karşı en öğretici öğrenme yöntemi deneme- yanılma yöntemidir. Bu yüzden siz müdahale için helikopter gibi çocuğunuzun etrafında pervane olmadığınızda çocuğunuz denemekten korkmayacak ve bağımsız bir birey olma yolunda adımlarını atmaya başlayacaktır.

Helikopter ebeveynler unutmayın sonsuza dek çocuğunun yanında olamazsınız. Çocuğunuzun bağımsızlaşmasına izin verdiğiniz her adım geleceğin sağlıklı bireyi olma konusunda en güzel adımınız olacaktır.

 

Uzm. Klinik Psikolog& Aile ve Oyun Terapisti

YORUM YAP