Sevginar Sali

Çapsız politikacılar!

Geçenlerde yine misafirlerim var, aralarından biri elini iç cebine attı özenle kesilmiş ve katlanmış bir gazete kupürü çıkarttı önüme bıraktı... “Ben okudum, gerekli bilgilendirmeyi aldım sizde kalsın...” dedi... Misafir varken, başımı gömüp yazıyı okuyamadım tabi... Bir kaç gün gazete kupürü okunmadan, atılmadan masamda bekledi... Dün bir okuyayım dedim... İki, üç defa tekrarı takip etti...
Dehşet bir tespit... Sosyolog Emre Kongar'a yakışır bir değerlendirme olmuş...

***
“Politikacıların çok bilgili ve belli bir konuda uzman olmaları beklenmez...
Seçilmek için, bilgi ya da uzmanlık gerekli değildir:
İnsanlar, politikacıları genellikle bilgili ve uzman oldukları için değil, görüşlerini beğendikleri, vaatlerine inandıkları, ya da kendilerine yakın buldukları için seçerler.
Bu nedenle bir politikacıyı, ya da bir siyasal kadroyu, uzmanlığı ya da eğitimi açısından siyasal olarak değerlendirmek çok doğru ve haklı bir davranış değildir.
Sanıyorum bunun en önemli nedeni, herhangi bir uzmanlık bilgisine sahip olmaları gerekmeyen politikacıların, seçildikten sonra, toplumun iyi yetişmiş olan kadrolarını kullanabilme olanaklarıdır.
***
Politikacının niteliklisi, hem teorik siyasal görüş ve yaklaşım, hem de uygulamalı bilgi ve görgü olarak, uzmanlara danışan, toplumun yetişmiş kadrolarını kendi görüşleri doğrultusunda etkili ve verimli kullanabilen yöneticidir.
Politikacının çapsızı, devlet kadrolarını dağıtan, kendi yetersiz ve yeteneksiz adamlarını onların yerine yerleştiren, etrafına “evet efendimci” cahilleri veya çıkarcı sahtekârları toplayan, her şeyi bildiğini sanan, bütün emirlerini kayıtsız koşulsuz, tartışmasız uygulatan yöneticidir.
Çapsız politikacı, bilgisizliği oranında kendine güvenir, çünkü ne bilmediğini bilmez...
Çapsız politikacı Dunning-Kruger sendromuna yakalanmıştır, cehaleti oranında megalomandır.
***
Tekrar edelim: Hiçbir politikacı bilgisi ya da bilgisizliği ile değerlendirilmemelidir...
Çünkü politikacıların başarısı, görüşlerinin gerçekçiliği, geçerliliği, doğruluğu ve kitleleri arkasından sürükleyebilme yeteneğiyle ölçülür.
Yine tekrar edelim: Nitelikli politikacılar bir toplumun yetiştirdiği uzman kadroları kendi görüşleri doğrultusunda en iyi seferber edebilen, kullanabilen yöneticilerdir.
***
Çapsız politikacı, bu ölçütler çerçevesinde şöyle tanımlanabilir:
1) Görüşleri ve vaatleri, gerçeklerden kopuk, geçersiz ve yanlış olan...
2) Üstelik toplumun yetişmiş kadrolarını kullanmayan, kullanamayan...
3) Bunlar yetmiyormuş gibi, çevresine cahil dalkavukları ve çıkarcı sahtekârları toplayan...
4) Her şeyi bildiğini sanan ve hiçbir şey bilmeyen...
5) Ama her konuda konuşan, karar ve emir veren politikacı...
Çapsız politikacıdır.
***
Çapsız politikacılar sandıktan da çıkabilir ve yönetici de olabilirler: Ne yazık ki çapsızlıklarının bedelini de, yönettiklerini zannettikleri topluma ödetirler!”
Not: Çapsız gazetecileri yazdığı bir yazısı var da benim haberim yoksa, okuyan, bilenlerden tüm samimiyetimle rica ediyorum...
Değil 20 yıl, 200 sene daha Silivri'de gazetecilik yapsam bu kadar iyi değerleyip, ifade edemezdim politikacılara ilişkin gerçeği...

YORUM YAP