Seren Öpçin

Uyku bozukluğu (İnsomniler)

İnsomniler genel olarak uykuyu başlatmakta (uykuya dalmakta) güçlük, uykuyu sürdürmede güçlük ya da sabah erken uyanma ve uyandıktan sonra yeniden uykuya dalamama gibi yakınmaların eşlik ettiği bir bozukluktur.

Aşırı Uykululuk Bozukluğu (Hipersomniler) olarak bilinir. Aynı gün içinde yineleyen uyku evreleri ya da birden uykuya dalma, günde dokuz, saatin üzerinde olan uykunun dinlendirici olmasıdır.
Narkolepsi ise aynı gün içinde çıkan, yineleyen baskılanan uyku gereksinimini ,birden uykuya dalmalar ya da kestirme ile giden uyku bozukluğudur.
Tıkayıcı uyku apnesi hiphopnesi Uyku saati başına en az tıkayıcı apne (solunum durması) ya da hiphopne olması ve gece ortaya çıkan solunum bozuklukları ya da gündüz uykululuk durumu, bitkinlik ya da elverişli uyku koşullarına karşı dinlendirici uyku uyuyamama bozukluğudur.
Merkezi Uyku Apnesi Polisomnografide uyku saati başına ya da daha çok merkezi apne olduğunun kanıtları olan solunum ile ilişkili bozukluktur.

Yirmi dört saatlik düzenle ilgili uyku uyanıklık bozukluğu daha çok 24 saatlik düzenle ilgili bir değişikliğe bağlı ya da kişinin içsel 24 saatlik düzeni ile çevre koşullarının ya da toplumsal işle ilgili çalışma düzeninin getirdiği uyku uyanıklık düzeninin birbirini tutmasına bağlı sürekli ya da iğneleyici uyku bozukluğudur.

Parasomniler
Uyurgezerlik, yineleyici uyku sırasında yataktan kalkma ve gezinme dönemleridir.
Uykuda korku duyma ise genellikle panik biçiminde bir çığlıkla başlayan yineleyici büyük korkuyla uykudan uyanmadır.
Karabasan bozukluğu çoğunlukla ana uyku döneminin ikinci yarısında ortaya çıkan genellikle güvenlik ya da bedensel bütünlüğe yönelik göz korkutucu durumlardan kaçınma çabası içeren yineleyici, uzun süreli, ileri derece disfori ile giden ve iyi anımsanan uyanma dönemidir

Hızlı göz devinimleri (REM) uykuda davranış bozukluğu konuşma ya da karmaşık devimsel davranışların eşlik ettiği uyku sırasında uyanma dönemleridir.
Huzursuz bacaklar sendromu genellikle bacaklarda rahatsız eden ve hoş olmayan bir takım duyumların eşlik ettiği ya da bacaklarını hareket ettirmeye zorlanma etkisidir.

YORUM YAP