Sevginar Sali

Tek kelimeyle; KEPAZELİK...

İnanın Pazartesi'ye böyle başlamak istemezdim…
Ama neresinden bakarsanız bakın, gündemimizde bizi yoran bir dizi saçmalık var; kayıtsız kalamayacağımız.
“Vicdanları kanatan bir düzenleme” diyor çocuk hakları hukukçuları… Yasa ve kurallara uymayanların hayatını suçu meşru kabul ederek kolaylaştırmak devletin görevi değil. Uyanlar için her şey yapıldıysa belki o zaman sıra buna gelir. Ailelerin mağduriyetlerini gidermek için başka yollar bulunur. Çocuklara yönelik istismar vakaları ayyuka çıkmışken bu önergeye imza atan milletvekillerini de onları savunanları da anlamak mümkün değil. Savunmak zorunda kalanların durumu daha vahim.
Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında karnemiz yerlerde sürünürken tartışmak zorunda bırakıldığımız konu kepazelik.
Henüz bir çocuğum olmadığı için rahatlamış hissetmekten utanıyorum ama bu kadar çoluk çocuk sahibi insan nasıl bu düzenlemeyi ve barındırdığı yaklaşımı savunuyor izah edilemez bir vaziyet.
Kocaman kocaman adamlar milletvekili seçilmiş kişiler bir de bunlar oturmuş 18 yaş altında çocuk sayılan biriyle birlikte olanları hapisten çıkarmak, suçlarını meşru göstermek üzerine kafa yoruyor. Müthiş!
NOT: “Tecavüz meşrulaştırılamaz” diyen CHP 22 Kasım 2016 Salı günü Ankara'ya gidiyor. Katılmak isteyen üyelerin isimlerini Pazartesi saat 15.00'a kadar ilçe başkanlığına bildirmeleri rica edildi. Hareket saati 21 Kasım 2016 Pazartesi saat 24.00 Atatürk Meydanı.
DİPNOT: CHP Ankara'ya seçimlerde daha çok milletvekili yollasa, örgütlere bu kadar uğraş çıkmaz…

TERMİK KÖMÜR SANTRALİ
Adı Çerkezköy Termik Kömür Santrali… Ama Silivri ile alakası çok; şöyle ki Büyük Çavuşlu, Beyciler ve Çayırdere'nin arazilerine sınır… Silivri'de yıllardır İstanbul'un vahşi rant baskısını konuşuyoruz, Trakya'da da Türkiye'nin vahşi rant baskısı tanımıyla tanışma vakti geldi de geçiyor sanıyorum. Bizi “İstanbul'un bir ilçesi”nden daha çok ve doğru tanımlayan bir şey varsa o da; Trakya'dır… Huyumuz, suyumuz, örgümüz, adetimiz, jeofizik yapımızla; Trakya'dır Silivri…
Şimdilik kömür hakkında sadece 9 acı gerçeği okuyalım, aklımızın kenarına yazalım; Dünyadaki korbondiyoksit kirliliğinin yaklaşık üçte birinden kömürlü termik santraller sorumlu. Ancak ne yazık ki kömürün tek suçu iklimi değiştiren en tehlikeli fosil yakıt olması değil. Kömürün yaratacağı trajedi bundan çok daha fazlası.
Kömüre bağımlı ülkeler yüzünden gezegenimizin iklimi hızla değişiyor. TÜRKİYE DE BİRÇOĞU İTHAL KÖMÜRLE ÇALIŞACAK 40 KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL NEDENİYLE BU BAĞIMLI ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYA ADAY. Ancak KÖMÜRE BAĞIMLI OLAN ÜLKELERİ BEKLEYEN BAZI ACI GERÇEKLER VAR. TOPRAĞIN VE SUYUN ZEHİRLENMESİ, OLASI ASİT YAĞMURLARI VE EROZYON BUNLARDAN SADECE BİR KAÇI...
İşte Kömürle ilgili 9 acı gerçek:
Acı Gerçek 1: Kömür iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli yakıttır. İçerdiği yüksek miktardaki karbon nedeniyle termik santrallerde kömür kullanmak en çok karbondioksit kirliliğine yol açan enerji üretim şeklidir. Tüm dünyada kömür santrallerinden sadece bir yılda 7 milyar ton karbondioksit salımı gerçekleşmektedir.
Bu miktar dünyadaki yıllık karbondioksit salımlarının %41'ini oluşturur. Ayrıca kömür madenciliği de, karbondioksitten 20 kat güçlü olan metan gazının açığa çıkmasına neden olur.
Acı Gerçek 2: Kömür santralleri yılda 1450 metrik ton yani %50'lik bir payla cıva kirliliğinin en büyük sebebidir. Cıva insan vücuduna ciddi zararlar veren ve nesilden nesile geçebilen bir nörotoksindir. CIVA BÖLGEDEKİ SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİN DÜŞMESİNE NEDEN OLUR. TOPRAĞI ZEHİRLER VE BESİN ZİNCİRİNE KARIŞARAK SAYISIZ ÖLÜMCÜL HASTALIĞA SEBEP OLUR.
Acı gerçek 3: KÖMÜR, ASİT YAĞMURLARINA SEBEP OLUR. Asit yağmurlarında ortaya çıkan duman tüm ekosistemi yok edebilir. Orta Avrupa'da kömür santrallerinin etrafında çok geniş alanları kapsayan orman kayıpları kaydedilmiştir. Birçok kömür santrali bulunan Çin'de 487 şehrin %54.5'ünde asit yağmuru gözlendi. ASİT YAĞMURLARI AYRICA İNSANLARDA ASTIM VE AKCİĞER KANSERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE SAYISIZ HASTALIĞA SEBEP OLUR.
Acı Gerçek 4: Kömürün yanması sonucu açığa çıkan atık zehirlidir. KÖMÜR, KÜÇÜK PARTİKÜLLER VE RADYASYON YOLUYLA GERÇEKLEŞEN HASTALIKLARIN KAYNAĞIDIR. Kömür yakmak zararlı partiküllerin ve radyasyonun açığa çıkmasına neden olur. Bu parçacıklar akciğer fonksiyonlarında azalma, astım, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve bebek ölümlerine sebep olur.
Acı Gerçek 5: Kısırlık, kanser, prostat ve solunum sorunları, kardiyovasküler ve nörolojik hasarlar, hipertansiyon, işitme bozukluğu bu maddelerin sebep olduğu hastalıklardan sadece bir kaçı. Kömür yakıldığında ortaya çıkan artıklar ağır metaller ve zehirli maddeler içerir. Örneğin, insan sağlığına veya çevreye zarar verebilecek miktarlarda arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun bulunabilir. Bu kirleticiler içme su kaynaklarına, yüzey su gövdelerine, bitkilere veya hayvanlara ulaştığında riskler meydana gelir.
Acı Gerçek 6: Kömür madenleri yaralanmalara ve ölümlere yol açar. Kömür madenciliği yerel halk ve madenciler üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kömür madenciliğinin yol açtığı ölümler tahmin edeceğinizden kat kat fazladır.
Acı Gerçek 7: Kömür santrallerinin kuraklığa sebep olmasının yanı sıra kömür madenciliği de her gün tahmini 70 milyonla, 260 milyon galon su gerektirmektedir. Kömür tatlı su kaynaklarını azaltır. Kömür santrallerinden yayılan zehirli maddeler bölgedeki tatlı suyu kirletir. Kömür madenciliği ise asit maden kanalizasyonu (AMD) yoluyla su kirliliğini tetikleyen nedenlerinden biridir. AMD; minerallerin oksijen ve suya maruz kalması sonucunda oluşan ve ağır metal içeren atık sudur. Bu zehirli su sızdığında sadece yeraltı sularını değil toprağı da zehirler.
Acı Gerçek 8: Kömür madenciliği erozyona neden olur. Madencilik alanının yüzeyindeki bitki örtüsü yok edilir. Bu durum toprak erozyonunu tetikler. Açık kömür madenciliğinde yeraltındaki kömürün zayıf bağlantı yerlerine ulaşabilmek için dağların tepeleri patlatılır. Yeraltı madenciliği de çökebilecek yeraltı boşluklarına sebep olur. Bu nedenle bölgede tarım potansiyelinde azalmaya sebep olur, akıntı rezervlerinde depolama kapasitesinde kayıplara yol açar, azalan nehir kanal kapasiteleri yüzünden sel baskınlarını artar bu da beraberinde erozyonu tetikler.
Acı Gerçek 9: Kömür elektrik üretiminde verimsizdir ve çok fazla toplumsal maliyeti vardır. Diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında kömürün daha ucuz olduğu düşünülür. Oysa kömürün gizli maliyeti üçüncü kişilere yüklenen toplumsal maliyetlerden kaynaklanır. Aslında, kömürün gerçek maliyeti yerel topluluklar üzerine yüklediği sağlık problemleri, tarıma verdiği zararlar, su kaynaklarının azalması gibi sorunları içermektedir.
Türkiye'deki kömür rezervleri çoğunlukla linyit olarak sınıflandırılmaktadır; linyit en düşük karbon içeriğine ve en yüksek nem oranına sahip kömür türüdür. Kirletme oranı çok yüksektir ve enerji değeri çok düşüktür. Bu kömür santrallerini daha az verimli hale getirir, elektriği daha pahalı konuma getirir ve toplumsal maliyetleri arttırır.
Kömür fiyatları petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli artmaktadır. Yani, kömür ithal etmek çok anlamsızdır. Kömür ticaretinde önemli bir faktör, %70 oranla taşımacılıktır. Petrol fiyatlarının artışı, taşımacılıkta kullanılan yakıt olması dolayısıyla kömür fiyatlarını da arttırmaktadır.Küresel piyasalarda, 2000-2006 yılları arasında kömür fiyatları ikiye katlanmıştır. Mayıs 2007 ile Mayıs 2008 arasında Avrupa'daki peşin fiyat metrik ton başına 70 ABD Dolarından 150 Dolara yükselmiştir.
Yeni kömür santralinin yapımıyla ülkemizin bu acı gerçekleri yaşamasına izin vermeyelim.
Henüz çok geç değil.
NOT: Silivri de dahil olmak üzere Trakya'daki CHP'li Belediye Başkanları konu ile ilgili Ankara'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Bu mücadeleyi CHP ile sınırlı tutmamıza gerek yok, hatta siyasi kimlik çerçevesinde şekillendirmeye de… Trakya kaybederse, hepimiz kaybederiz; Türkiye kaybeder, dünya eksilir…
Zehir siyasi kimlik seçmez! Havadan, sudan, toprak veya sızma imkanı bulduğu her yerden insanlara ulaşır… Kendinizi hiç uğruna feda etmeye razıysanız susun! Sıra muhakkak size de gelir...
İyi haftalar; nasıl olacaksa artık!

YORUM YAP