Para mı, güç mü?

Bugün aklıma bu iki kelime takıldı… Para mı gücü temsil eder, güç mü parayı? Bence ikisi de birbirini tamamlayan unsurlar, sizce para mutluluk mudur?

İnsanların yaşamındaki mücadelesi ne için? Para için, para varsa güç de vardır. Egosu nedense herkesin maalesef gerçeği olmuş durumdadır.

Fransızların ünlü komutanı Napolyon'un dediği gibi "PARA, PARA, PARA" tek bir kelimeyi çoğul kullanarak söylemesi gücün parayla ölçülebileceğinin işareti değil midir?

İnsanlar bir şeyler yakalamaya, toplamaya ve üretmeye başladığından bu yana ihtiyaçları olan şeylere sahip olmak için değişik yöntemler kullanmışlar. Yani önceleri bunu takas yöntemi ile uygulamaktaydılar. Fakat bu sistemin bir zaman sonra tıkanma noktasına geldiğini gözlemlediler. İşte para bu noktada devreye girdi. Aslında paranın gücü değişim garantisinde ve kuvvetindedir.

Örneğin ilk zamanlarda buğday verip yerine giyim eşyası veya ona emsal ürün alınabilirdi. Fakat istek ve arzular büyüdükçe para biriminin hayata geçirilmesi kaçınılmaz oldu, çağ ilerledikçe bu gereksinim arttı, yani bugün ev alacaksanız yerine elma-buğday vb şeyler veremezsiniz.

Parayı tarihte ilk kez yazıyı olduğu gibi Sümerler bulmuş ve arpaya dayalı parasal sistem getirmiş, bunu daha da geliştirerek "ŞEKEL" adını verdikleri gümüş metalleri akçe veya para diye kullanmışlar.

Daha sonra Lidya Kralı bugün Ege bölgemiz topraklarında ilk madeni parayı basıp tedavüle sokmuştur.

Bugün kullandığımız tüm metal paralar Lidyalıların sikkelerinin soyundan gelmektedir.

Yani anlayacağınız o günden bugüne hayatımıza giren bu materyal dünyamıza yön vermektedir.

Güç sahibi olmak da insanın kendi dışındaki bir kaynağa (para-mevki-ünvan) sahip olmasına bağlıdır, güçlü olmak ise insanın kendinden kaynaklanan nedenlere bağlıdır. Bu insanlar güçleri cesaretlerine, çalışkanlıklarına, dayanıklılıkları ve her türlü zorluğa rağmen mücadele etmekten vazgeçmemelerinden kaynaklanır. Güçlerini paradan, mevkiden, çevrelerinden değil kendilerinden alırlar, bu da onların özgüvenini arttırır, yani halk arasında bir deyim vardır "Cüzdanı dolu adamın yürüyüşü bile farklı olur" derler… Ne kadar çok şeye sahip olursanız olun içinizden gelen güce sahip olamazsınız maddi güce erişemezsiniz.

Bana göre güç paradan daha önemli… Zaten gücünü ispat etmiş olan hayatında arzu ettiği her şeye ulaşan insandır. Buna parasal-finansal artık ne derseniz güç de dahil, hepimizin kendine has bir yeteneği mutlaka vardır. Bu içimizdeki has yeteneği keşfedip onu şevkle hayata aktardığımızda inanılmaz bir güce kavuşuruz. Hayatı ıskalamamak için bunu yapmalıyız. Daha çok para kazanmaya odaklanarak daha güçlü olamayız. Güçlü olmak neye sahip olduğumuzla değil, kendimize ne kadar güvenmeyi tercih ettiğimizle ilgilidir.

Sümerlerin arpasından başlayıp günümüz sıfatlandırması olan sermayenin-finansın yani paranın açamayacağı kapı maalesef yok gibi, yalnız şu bilinmeli ki para alım gücüne gereksinim duyduğumuz bir nesnedir, kölesi olunacak değer olmamalıdır.

İşte burada güç faktörü daha ağır basmaktadır, çünkü güçlü iradeye sahip olan zaten bunun kendisini takip edeceğini bilir.

Bazen denir ya “Beni parayla satın alamazsın”, doğrudur çünkü güçlü iradeye sahip olanlar bu sözü kendilerine söyletmezler.

Para elin kiriyse maddeseldir, ama güç yaradılıştan, kişiliğinden gelen ve özgüvenine ışık tutan Tanrı vergisidir, iyi ayırt etmek gerekir.

Ekonomilerde oynamalar, güç savaşları elbette ki bunlar dünyamız var olduğu sürece devam edecektir.

Sonuç itibariyle demek istediğim, gücün kaynağı bilgidir, bilgide bilgenin kullanması sonucu paradır diyor, bu haftaki yazımıza da noktayı koyuyoruz ve sağlığı yerinde, mutlulukları bol, ekonomisi tıkırında, gücünüz yerinde CORONA'sız günlerde buluşmak dileğiyle hoşça ve Mutlu kal SİLİVRİ'm.

YORUM YAP