Duygu Yalçın

İş yeri sigortası nedir?

İŞ YERİ SİGORTASI; Binanızı demirbaş eşyanızı, makine ve tesisatlarınızı, mallarınızı birden oluşabilecek deprem, sel su baskını, fırtına, dolu, yangın, yıldırım, infilak, duman, grev ve lokavt halk hareketleri, terör olayları, hırsızlık gibi birçok teminatlarla risklere karşı güvenceye alan poliçedir.

İŞ YERİ SİGORTASI NELERİ KAPSAR?
İş yeri sigortasının kapsadığı teminatlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. İş yeri sigortasının tanımını yaparken genel olarak hangi risklere karşı iş yerinizi güvence altına aldığını öğrendik. Teminatlarımızı ana teminatlar ve ek teminatlar olarak ayırmamız ise mümkün.

İŞ YERİ SİGORTASI ANA TEMİNATLARI NELERDİR?
• Yangın, yıldırım, infilak
• Deprem
• Duman
• Sel, su
• Fırtına
• Dolu
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
• Terörizm
• Yer kayması
• Kar ağırlığı
• Taşıt çarpması ( hava, deniz, kara çaşıtları)
• Hırsızlık
Yukarıda sıraladığımız maddeler hemen hemen her poliçede ana teminatlar kısmında bulunmaktadır.
Ek teminatlar kısmına gelirsek;
İŞ YERİ SİGORTASI EK TEMİNATLARI NELERDİR?
• İşveren mali sorumluluk
• 3.şahıslara karşı mali sorumluluk
• Mesleki sorumluluk
• Emniyeti suistimal
• Hukuksal koruma
• Makine kırılması
• Elektronik cihaz
• Taşınan para
• Ferdi kaza
• Kasa ( yangın ve hırsızlık)
• Cam kırılması

Bu saydığımız teminatların yanı sıra işletmenizin faaliyetlerine göre alacağınız ek teminatlar da sizlere için değişiklik gösterebilir ve ekleyebilirisiniz.
Yukarıda sıraladığımız ek teminatlar kısmında belirli başlı maddeler bulunup bu maddelerin tanımının ne olduğunu, birde poliçe içerisindeki önemini ele alalım…

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK
TEMİNATI NEDİR?
Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
Bu teminatla sosyal sigortalar kurumu kanuna tabi çalışanların mesai saatleri içerisinde, işini yerine getirmesi durumunda başına gelebilecek herhangi bir zararlardan dolayı siz işverenlere bulunacağı tazminat taleplerinde yine işvereni güvence altına almaktadır.
Bu teminatın ek teminatları bulunmaktadır.

Ek teminatları ise;
• İşçilerin, işveren tarafından mesai saatleri içerisinde görevini fiilen yerine getirirken başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
• Meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkacak tazminat talepleri,
• Manevi tazminat talepleri,
• İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, bir işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında oluşabilecek iş kazaları,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazalarıdır.

3.ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI NEDİR?
Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
3. şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve 3. Şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar sonucunda işverenden talep edilecek tazminat taleplerini karşılar.

MESLEKİ SORUMLULUK TEMİNATI NEDİR?
İş yeri faaliyetini sürdürürken istem dışı bir davranış veya işlem sonucu, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararların güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

EMNİYETİ SUİSTİMAL TEMİNATI NEDİR?
İşverene bağlı çalışan kişilerin işverenin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık yoluyla sahip olmak gibi eylemleri sonucunda göreceği zararı poliçe limitleri dahilinde teminata alan sigortadır.
İş yerinizde çalışan kişi ve kişilerin sizlerin herhangi bir mal varlığınızı çalmak, dolandırmak gibi eylemlerde bulunmasından dolayı sizlerin belirlediği limitler dahilin de poliçenizde kapsam altına alınmaktadır.
Yukarıda kısa açıklamalarda bulunarak teminatların önemini sıraladık.
İş yeriniz sizlerin bin bir emekle bugünlere getirdiğiniz ekmek tekneniz olup zamansız oluşabilecek her riske karşı mutlaka ihmal edilmemesi gereken ailenizin ve sizlerin hayat odak noktasıdır.
Bugünün veya yarının ne getireceğinin garantisi yokken en ufak veya oluşabilecek bütün büyük risklere karşı ekmek teknenizi güvence altına mutlaka alın.
Risk geliyorum demez...

YORUM YAP