Duygu Yalçın

Eczane Paket Sigortası

Sağlık bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş faaliyette bulunan tüm eczane sahipleri eczane paket sigortası yaptırabilir. Risklerin yanı sıra eczanelerde ilaçlar için oluşabilecek hasarlar karşısında uğrayabilecekleri maddi zararlarının karşılığını bu poliçe ile alabilir ve faaliyetine ilişkin verilen teminatlarla işyerini güvence altında tutabilir.

Sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için eczanelerin zorunlu deprem sigortası dışında içinde pek çok özel durumu kapsayan Eczane Paket sigortası ile küçük ve orta ölçekli işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alırlar.

Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm iş yerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanı sıra kendilerine özel tehlikeler ile karşı karşıya kalabiliyor. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri ciddi bir maddi yükümlülük ortaya çıkarabiliyor. 

 Bu bir durumda devreye giren Eczane Paket Sigortası eczane sahiplerinin sorumluluklarını, elektronik cihazlarını ve en önemlisi emtialarını güvence altına alıyor. 

Eczane Paket Sigortası ile

 • Yangın
 • Yıldırım
 •  İnfilak
 • Sel Su Baskını
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam Kırılması
 • Üçüncü Derece Yanıklar
 • Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kargaşalık, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Kira Kaybı
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • İş Durması
 • Nöbet Klozu
 • Enkaz Kaldırma
 • Ürün Bozulması
 • Kasa Hırsızlık
 • Sürsaj
 • Ferdi Kaza
 • Eczane Mali Sorumluluk

Ek olarak deprem, hırsızlık, izolasyon eksikliği, dahili su, fiziki zararlar, elektronik cihaz, makine kırılması, elektrik hasarlar, içe çökme, ferdi kaza, emniyeti suiistimal, işveren mali sorumluluk, 3.Şahıs mali sorumluluk, mesleki sorumluluk, taşınan para teminatlarını da alabilirsiniz.

Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarını teminat altına alabilirsiniz.

İş kolunuza özel örneğin raf devrilmesi sonucu zarar gören ilaçlarınız da güvence altındadır.

Kısaca Bize Neler Sunuyor Dersek ?

Eczane paket sigortası ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, bina içinde bulunan her türlü demirbaş, dekorasyon malzemesi, elektronik cihazlar, ekipman, satış için bulundurulan ilaç ve diğer mallarla ilgili kurumdan tahsis için reçete ekinde biriktirilen kupürler, kasadaki her türlü nakit, kıymetli evrak ve yeşil/kırmızı reçete ilaçları güvence altında.

Eczane Paket Sigortasını Kimler Yaptırabilir Dersek?

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Eczane Paket Sigortası yaptırabilir.

Gelin ÖzserNEO Sigorta Silivri Çarşı Şubesine eczanenizi oluşabilecek her türlü risklere karşı koruma altına alalım.

22 şirketimizden çeşitli teklifler almak için şubemize bekleriz..

0506.055.70.13

YORUM YAP