Hüseyin Kuru

Basından seçmeler...

Malum piyasalarda genel anlamda bir durgunluk yaşanıyor.. ancak bu durum ülkede ki ekonomik bir zaafiyet veya siyasi bir istikrarsızlıktan kaynaklanmıyor.
Bu durumun tamamen Dünya'da yaşanan global politikaların sonucu olduğu aşikâr.. ABD - AB ekseninin Türkiye'den vazgeçmeme hırsı ile yürüttükleri operasyonların temel sonucudur diyebiliriz.
Ancak bunca yaşanan sıkıntıya rağmen hem hükümet kanadından gelen açıklamalarla sektöre cansuyu katılıyor.. hem de yeni düzenlemelerle bazı yasal önlemler de yürürlüğe sokuluyor.. sonuçta inşaat sektörü ülkenin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.
Basında yer alan bazı başlık ve haberlerle devam edelim..
***
Yeni konutların fiyat artışları ve
reel getirisi önem kazandı!
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. konut satışları - konut fiyat endeksi verilerine göre; konut fiyatlarındaki artışların düşük olmasıyla birlikte, özellikle yeni konutların fiyat artışları ve reel getirisi önem kazandı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. konut satışları - konut fiyat endeksi verileri yayınlandı.. işte raporun detayları;
• Mart 2019 verilerine göre, konut fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 3,45, yeni konut fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 3,00 olarak gerçekleşmiştir.
• Konut fiyatlarındaki artışların düşük olmasıyla birlikte, özellikle yeni konutların fiyat artışları ve reel getirisi önem kazanmıştır.
• Üç büyük ilde yeni konut fiyatlarında, 2017 Ocak ayından beri Ankara'da, 2017 Mart ayından beri İstanbul'da ve 2018 Temmuz ayından beri İzmir'de yeni konutların reel getirisi negatif olmuştur.
• Konut satışlarına bakıldığında ise Nisan ayında Türkiye genelinde 84.403 adet konut satılmıştır.
• Konut kredisi faizlerindeki artış ipotekli satışları olumsuz etkilemiş ve toplamda yıllık yüzde 19,65 azalma görülmüştür.
• Yıllık bazda satılan konut sayısı 1.309.270 adede gerilemiştir.
• Verileri değerlendirdiğimizde, konut yatırımlarının negatif reel getirisinin yatırım amaçlı alımları olumsuz etkilediği görülmektedir.
• Bununla birlikte, üretilen konutlardaki azalma ile birlikte İlk satışların toplam içerisindeki oranının da yüzde 39,62'ye gerilediği görülmektedir.
• Ayrıca, mart ayında konut satışlarının kısmen ivmelenmesine etki eden konut kredisi faiz oranlarının, nisan ayındaki artışıyla konut satışlarında görülen azalma, bekleyen talebin uygun finansman olduğunda hızlıca harekete geçtiğini göstermektedir.
***
İnşaat sektörü güven endeksi
Mayıs'ta yüzde 7,7 azaldı!
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endeksleri verilerine göre; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,7 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 4,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

İnşaat sektörü güven endeksi
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 53,9 iken bu ay yüzde 7,7 düşüşle 49,8 oldu.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırayla yüzde 5,9 ve 8,8 azalarak 38,4 ve 61,2 değerini aldı.
***
2 soruda taşınmaz değer artış
kazancı hesaplama tarihi!
Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri taşınmazların iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıl içinde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir.
Ancak, iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılırsa vergilendirilmezler.
Bu nedenle taşınmazın iktisap tarihinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Arazi vasfında satın alınan taşınmazın, daha sonra arsa vasfı kazanması ve gayrimenkulün taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satın alınıp daha sonra tapuya tescil edilmesi hallerinde iktisap tarihine maliyenin bakışını 2 soruda ele alacağız.
1. Arazi vasfında iken satın alınan taşınmaz daha sonra belediyede ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak arsa vasfını kazandıktan sonra satışı durumunda, değer artış kazancının 5 yıllık süre hesaplamasında iktisap tarihi olarak hangi tarih esas alınacaktır?
Bu durumda arazi olarak satın alınma tarihi dikkate alınmaz. Belediyece ifraz işlemi sonucu “Cins Tashihi” yapılarak taşınmazın arsa vasfını kazandığı tarihin iktisap(edinim) tarihi olarak dikkate alınması gerekir.
2. Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi ile satın alınıp, aradan geçen belli bir süreden sonra tapuya tescil edilirse. Söz konusu taşınmazın satışı halinde değer artış kazancında 5 yıllık sürenin hesaplamasında iktisap tarihi olarak hangi tarih esas alınır?
Taşınmazlarda iktisap Türk Medeni Kanununa göre tapuya tescille hüküm ifade eder. Dolayısıyla satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılış tarihinin değil bu satın almanın tapuya tescil tarihi iktisap tarihi olarak kabul edilir.
Değer artış kazancında tapuya tescil tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin hesaplanması gerekmektedir.
***
Bu vesileyle yaklaşmakta olan Mübarek Ramazan Bayramınızı da kutluyorum.
Rabbim'den bizleri sağlık ve afiyet içinde nice mübarek aylara kavuşturması dilek ve temennisiyle, iyi bayramlar..

YORUM YAP