Hüseyin Kuru

Basından seçmeler...

Mİllİyet'ten Mithat Yurdakul, bugün aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların dikkat etmesi gerekenleri sıralayarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, miras gibi nedenlerle ortaklı yapıya sahip olan arazilerle ilgili ortaklık esaslarını duyurdu.
Müdürlük genelgesine göre aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:

Aile malları ortaklığı nedir?
- Medeni Kanun içerisinde yer alan maddelere göre hısımların sahip olduğu mirasın tamamı veya bir kısmıyla başka mallar da ekleyerek ortaklık kurmasına aile malları ortaklığı deniyor.
- Aile malları ortaklığı sözleşmesinin resmî şekilde yapılması ve bu sözleşmenin bütün ortakların veya temsilcilerinin imzalarını taşıması gerekiyor.

Ne işe yarıyor?
* Düzenleme özellikle tarlaların miras yoluyla bölünmesi sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı işleve sahip.
* Aile malları ortaklığı, belirli veya belirsiz süre için kurulabiliyor.
* Aksi kararlaştırılmadıkça aile ortakların her biri eşit hakka sahip oluyor.
* Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını istemezken, payları üzerinde tasarruf işlemi de yapamıyor.
* Ortaklar, ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumlu tutuluyor.
* Aile malında ortaklık, bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle, ortaklık süresi uzatılmadığı takdirde, ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle, ortaklardan birinin iflâsıyla veya ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle sona eriyor.
* Yeter gelirli (bütün) tarlaların ortaklığı kurulmasında mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili harçlardan muaf tutulurken, parçalı araziler için tapu harcı aranıyor.
* Aile malları ortaklığı sözleşmesinin noterler tarafından düzenlenmesi gerekiyor.
* Aksi kararlaştırılmamışsa ortaklardan en az birinin talebiyle aile malları ortaklığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine işleniyor.

Satış için ortak karar
- Aile malları ortaklığının tüm ortakların el birliği ile yönetilmesi esas.. ancak ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabiliyor. Ancak, yöneticinin ortaklığa dahil taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyeti hükümleri gereğince ortaklık adına tek başına tasarrufi işlem yetkisi bulunmuyor.
Aile malları ortaklığına dahil taşınmazların satış gibi her türlü tasarruf işlemleri, bütün ortakların birlikte talebi halinde yapılabiliyor.
- Aile malında ortaklığın sona ermesi ve paylı mülkiyete geçilmesi halinde de harç ödenmiyor.
- Ortaklığın sadece beyana dayalı olması halinde ise ortaklar ayrılma halinde harç alınıyor.
***
Nisan ayı satış dökümü..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84.403 adet konut satıldı.
Konut satışlarında, İstanbul 15.481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4.797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2019 Nisan ayında 10.793 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 oranında azalış göstererek 10.793 oldu.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.. İpotekli satışlarda İstanbul 2.040 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı.
Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 27,4 ile Artvin oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 73.610 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 73.610 oldu.
Diğer konut satışlarında İstanbul 13.441 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti.. şehrin genelinde ki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı ise yüzde 86,8 oldu.
Ankara 6.258 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.. üçüncü sırada ise 4.175 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışlarında 33.443 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33.443 oldu.
Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu.
İlk satışlarda İstanbul 6.424 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2.429 konut satışı ile Ankara ve 1.900 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 50 bin 960 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış göstererek 50.960 oldu.. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9.057 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti.
İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,5 oldu.. Ankara 5.090 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.
Ankara'yı 2.897 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Nisan ayında 3.720 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3.720 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019'da ilk sırayı 1.839 konut satışı ile İstanbul aldı.. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı
Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 533 konut satın aldı.
Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.
***
İyi haftalar...

YORUM YAP