Adil Sirkecioğlu

1,5- 3 Yaş Arası Çocukluk Dönemi

• Psikososyal açıdan otonomi
• Psikanalitik açıdan anal dönem olarak adlandırılır.
Geleceğimizi belirleyen kritik dönemlerden ikincisi olan 1,5 - 3 yaş dönemi bağımlılıktan özgürlüğe geçiş sürecini kapsar. Karar verebilme yeteneğinin ilk ortaya çıktığı dönemdir. Bu nedenle çevrelerinde ki kişilerin nelere izin verip vermediği konusunda sürekli test eder durumda oldukları kadar kendi varlığını ispatlama çabası ile çokça zıtlaşma eğilimi gösterir. Denetim kurarak kendini ve etrafını yönetme yetisini kazanma başladığından edilgin durumdan etkin duruma geçiş gerçekleşir. Çevresindeki bireylere bağımlı olduğu kadar bireyselleşme, bağımsızlaşma gibi karşıt duyguları bir arada yaşamaktadır.Dil gelişimleri iletişim kurabilecek seviyede olsa da soyut olanı anlamakta zorlanırlar. Durumları somutlaştırarak anlatmak gerekir. ( sıcağın ne olduğunu, ütüyü çok hafif derecede ılıtıp dokunmasına izin vererek anlatabildiğimiz gibi) Kendine ismi ile hitap eder, cinsel kimliğin ilk ifadesi olan, cinse ait taklitler başlar. Şefkat duygusu başlasa da duygularını ancak somut bir şekilde ifade edebildiği için kendini sözle ifade etme yerine bedensel davranışlarla ifade eder (vurma,itme,tepinme ). Utanç duygusunun oluştuğu dönemdir. Çevresel uyaranlara karşı çok açık olduğu gibi kendi uyaranlarını yaratma çabası içindedir. Gelişiminin tam olarak desteklenebilmesi için ( zihinsel, bedensel,sosyal, duygusal, psikomotor ve özbakım becerilerini kazanma açısından) oluşturulan güvenli iç ve dış çevrede dilediğince keşif yapmasına, sorduğu her soruya anlayabileceği biçimde yanıt almasına imkan tanınmalıdır. Alabileceği sorumluluklar verilerek (zorlanmayacağı kadar oyuncaklarını toplama, yemeğini yeme, sofra kurma v.s ) başardıkları için sözel ödüllendirilmeli özgüveni geliştirilmelidir.
Devamı 29 Mart 2011 tarihli Hürhaber Gazetesi'nde

YORUM YAP