Ahmet Yücegök

Ve Korkulan Olmadı


           
Hafta içinde…AZ DAHA…
Danamandra Köyü'nde ayni sahneler yaşanıyordu…
Köy yerleşik alanı içinde daha önce yapılmış bir evin yıkımına İSKİ ekipleri gelmiş. Hemen hemen tüm köy karşı çıkınca arbede çıkmaya ramak kalmış…
İyi biliyorum…
Burası …
Yani yıkımına gelinen ev …
Yeni yapılmış küçük, tipik bir köy evi…
Ve daha önce babadan kalan ve yıkılan, eski evin yerine yapılmış yeni bir ev... Öylesine yeni yani…
Yıkılma nedeni;
Birincisi; Bina yeni yapılmışmış…
Oysa yeni değil  2008 veya  2007 olabilir.
İkincisi ;Ruhsatsız yapılmış…
Tamam ama kaçak değil…
 Zamanın Silivri Belediyesi'ne gelmişler, izin istemişler… Henüz planlar yapılmadığı için izin verememişler…Bilindiği gibi, 1/5000'lik planları İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yapıyor…Hatta, buralar Orman Köyü statüsünde  kaldığı için her şeyine İstanbul Büyük Şehir Be1ediyesi karışıyor. Yani, 1/1000'lik planları bile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yapıyor…Mart 2009'da 1/5000'lik planlar yapılmış ama 1/1000'lik plânlar tamamlanmamış. Dolayısıyla  bu Orman Köylerinin tamamı hala inşaat izni alamıyorlar. İnşaat yapamıyorlar. Hala yapı yapmak yasak… Bu acıyı, en yakıcı biçimde hisseden; Danamandra, Sayalar, Çayırdere  köyleri…
Üçüncüsü ;
Bu gibi köylerdeki bu binalara öyle bilinen tipte gecekondu denemez, çünkü, Köy Yerleşim alanı içinde kalıyorlar. O köydeki tüm yapılan binalardan farksız yapılar… Ayni şekilde yapılmış…Ve, bilindiği gibi  bu köylerin tümünde  "İstanbul Büyük Şehir sınırları içine girene kadar TÜM  Orman Köylerinin planı yoktu." Herkes Muhtarlığın bilgisi dahilinde inşaatını yapıyordu. Hatta, ruhsatı KÖY BEYAN DEFTERİ'ne kayıt edilirken, beyannameye " TAPUSUZ" yazılıyordu. Silivri ve Çatalca Belediyesi KÖY BEYAN DEFTERLERİ'nde  görülür…Evet, dediğim gibi, burası da tıpkı diğerleri gibi  köy yerleşim alanı içinde kalan bir yer...
Sonuç olarak;
Olay  binanın yıkılmak istenmesinin esas nedeni,  İSKİ'nin " mutlak koruma alanı" olarak ilan ettiği alana bir miktar tecavüz varmış…
Neyse…
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve İSKİ yetkili olarak tutanak tutmuş,  şu güne kadar yık demiş. Ama kolay mı?.. İnsanın evinin başına yıkılması. Bu kişi emeği ile geçinen biri.  Çoluk çocuk bir çok şeyden fedakarlık yaparak, belki de işçiliğinin çoğunu kendileri yapmış. İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde  veya başka bir yakın ilçesinde olduğu gibi, işgal ettiği toprağa  bir gecede kondurmamış. Zorunluluktan…
Ayrıca…
Bu ve benzeri köylerin tamamına yakını zamanında yaşam şartlarının getirdiği zorunluluktan olsa gerek DERE kenarlarına yapınmışlardır…
O nedenle…
Diyorum ki…
Eğer bu bina mutlak koruma alanındaysa o yüzden yıkılıyorsa, yıkılacaksa, adı geçen köylerin yarısına yakını İSKİ'nin yıkım alanı içinde demektir…
Bu da olacak şey değil.
Ve…Bir de şu biline…
Bu ve buna benzer köylerde, bilhassa da ORMAN KÖYÜ statüsündeki köylerde yaşayanlar yasalara son derece saygılıdır…
Eğer, yetkililer zamanında  izin verseydi  veya verebilseydi buralarda  oturanlar mutlaka  inşaatlarını planına uygun yaparlardı. Kimsenin de "İSKİ'nin  mutlak koruma alanından bir miktar çalayım" gibi bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum…
Ve…Hep tekrarlıyorum…
Bu köylerde…Devletin kurumları arasında anlaşmazlıktan kaynaklanan Osmanlı'dan bu yana çözülmemiş sorunlar…
 Orman alanı içinde "2/B"  kapsamı içinde kalan yerler var.
Köy yerleşim alanı eksikliği var.
Köy ama " benim" dedikleri tarlaların tapuları yok….
Neyse…Başında söylediğim o olay bir ay sonraya ertelenmiş…   

HAFTANIN İÇİNDEN
"Bazı matbaaların Silivri Merkezi'ne taşınma talepleri"
Silivri Belediye Meclisi geçen hafta komuoyunda uzun zamandır konuşulan bu kararı onayladı…
 Aynı karar Silivri Belediye Meclisi'nde geçen ay görüşmelerinde ele alınmıştı…
 O zaman;
" Dünün iktidar partisi, bu günün muhalefet partisi meclis üyeleri" mecliste okunan komisyon raporuna katılmadıklarını beyan etmişlerdi…
Meclis başkanı kendilerine ;
" Peki , gelmelerini mi istiyorsunuz?.., " dediğinde;
Sözcüleri;
 "Hayır, biz de gelmelerini istemiyoruz ama Komisyon Kararı'na katılmıyoruz" demişlerdi…
Bu ay aynı konu yine meclisin gündemindeydi …
Komisyonlar yine toplandı. Komisyonlarda ve Meclis salonunda yine aynı sahneler  tekrarlandı…
Oysa… O matbaaların bu günkü yerlerine taşınma kararının alındığı tarih  11/03/2005 …
Ve adı geçen bu kararın içinde;
"2.sınıf ve 3.sınıf gayrisıhhî bir çok işletmelerin her ikisi de mevcut "
Ve… Bu karar o günkü Silivri Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçmiş…
Şimdi…
Olaya… Matbaalar kendi penceresinden bakınca; Geçen süre içinde  " kanun değil ama Bakanlar Kurulu Kararıyla" bir "değişme" olmuş…
Lakin…O zamanki kararı alan Silivri Belediye Meclisi açısından bakınca…
" kararın dayandığı gerekçeler de kararın lehinde"  bir değişim söz konusu…
Yani… O zaman  kararın yine oy birliği ile geçmesi gerekir…
Değil mi?.. Ama…Öyle olmadı…Oy çokluğu ile geçti.
Hayırlısı…

BÜYÜK TOPLANTI
Silivri SİAD'ın ev sahipliği yaptığı  TÜRKONFED 13.Girişimi 17/12/2009 Günü başlayan zirve toplantısı iki gün sürdü.
Yer Klassis salonlarıydı.
TÜSİAD'ın başkanı Arzuhan Yalçındağ gelenlerle tek tek ilgilendi…
İçerde kimler yoktu ki…
Ayrıca…
Toplantıda, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da bir konuşması yaptı…

KISA-KISA…
* Köylerde yeni elektrik bağlanırken büyük zorluklar yaşanıyormuş…
* İSKİ'ye ait Eski 1.Noter'in olduğu binayı İSKİ ilk önce satmayı düşünmüş, sonra tüzüğünde satışla ilgili sorun yaşanır gerekçesiyle  " tamir ve bakımı yapıldıktan sonra kendi işi için kullanacağını" söylüyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin, vermiş olduğumuz soru önergesine cevabı böyle…

YORUM YAP