Berrak Yörük

Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor

Zorbalık kelime anlamı psikoloji ve hukukta daha üstün konumda yada güçlü olan karşısındakine istediklerini yaptırma amaçlı etkilemesi, ezmesi, gözünü korkutması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Zorbalık doğrudan sözlü ve fiziksel olabileceği gibi isteksiz birini zorla ikna etmek ya da tehdit ederek istediklerini bu şekilde yaptırmak olarak da tanımlanabilir.

İngiltere'de Yapılan Bir Araştırma;

ZORBALIĞA UĞRAYAN GENÇLER DAHA FAZLA ŞİDDET HAYALİ KURUYOR

Cambridge Üniversitesi bilim insanları yaptığı araştırmada, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik arasında zorbalığa veya saldırgan davranışlara maruz kalan gençlerde kişilere zarar verme veya öldürme hayali kurma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Okulların rehberlik servislerinde zorbalığı engelleyici çalışmalar yapılıyor. Ancak sadece okul değil ebeveynlere de büyük sorumluluk düşüyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ebeveyn ile çocuk ya da ergenin arasındaki iletişimin kalitesi önem arz ediyor.

Değerli ebeveynler çocuğunuz ile sağlıklı iletişim kurmanız demek onları daha yakından tanıyıp ne yaşadıklarına ve ne hissettiklerine dair sürekli olarak fikir sahibi olmanız demektir. Buda zorbalığı ve oluşabilecek herhangi bir negatif durumu önleyebilici gücünüzün elinizde olması demektir.

YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCU ÇOCUKLARI ZORBALIK YAPMAYA TEŞVİK EDEN SEBEPLER

+Başkalarının duygularına karşı empati ve şefkat eksikliği

+Hayatlarında gerçekleşen olaylarla ilgili öfkelerini ifade etme 
+Kontrol sahibi olmayı isteme
+Düşük özsaygı
+Akranlarını etkileme çabası

+Ebeveynlerinin veya kardeşlerinin zorbalık yapıyor olması
+Ebeveynleri tarafından yeterince ilgi görmüyor oluşları

+Ebeveynleri tarafından yeterince denetlenmiyor oluşları
+Ebeveynlerinin disiplin sahibi olmaması 

UNUTMAYIN çocuğunuzun zorbalığını iyileştirici bir ebeveyn olmak yerine zorbalığı en başında engellemek sizin gözetiminiz ve kaliteli iletişiminiz ile çok daha kolay…

 

YORUM YAP