SOSYOLOG - Aleyna Çalış

Toplumsal sorunlar

Toplumsal ve sosyal sorunların çözümleri nelerdir? Sosyal sorunlar, günlük yaşantımızda karşılaştığımız bir problemin, bir sorunun, toplumun her kesiminde yaşanıyor olmasıdır. Çarpık kentleşme de bir toplumsal sorundur. Bu sorun neticesinde iş imkânları ve doğal kaynaklar azalmaktadır, gelecekte ise insanları daha büyük tehlikeler beklemektedir. Dünyada ve ülkemizde pek çok toplumsal sorun yaşanmaktadır. İşsizlik, yoksulluk, salgın hastalıklar, trafik, göç, çarpık kentleşme, israf, çevre kirliliği, çocuk istismarı, kadına şiddet, futbolda şiddet vb. bunlardan sadece bir kısmıdır diyebiliriz.
İnsanların sorunları tıpkı bir zincirin halkaları gibidir. Toplumda ve dünyada yaşanan sorunlara çözüm bulunmadığı sürece her kesimi etkileyeceği bir gerçektir. Bu nedenle toplumsal duyarlılık gereklidir. Sorunlara duyarlı olmak, insanlığa duyarlı olmak demektir. Duyarlılık insanlığın gereğidir. Yaşadığımız toplum ve olaylarla ilişki kurmak, sorunların farkında olmaktır. Sorumluluk, çevredeki sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı, sorunları belirlemeyi ve çözüm üretmek için gereken çalışmaları yapmayı gerektirir. Sosyal sorunların çözümünde bireysel çaba ve gayretler önemlidir. Her bireyin kendi yapabilecekleri doğrultusunda sorunların çözülmesine katkıda bulunma sorumluluğu vardır. Köylerde yer alan sağlık ve eğitim koşullarındaki yetersizlik de bir sorundur. Neticede oradaki insanların yaşam kalitesindeki düşme tüm toplumun yapısını etkileyen bir olaydır. Köylerdeki problemler şehir hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanların hassasiyeti toplumun sorunlarını azaltır. Nüfusun hızlı arttığı ve endüstrinin çok hızlı geliştiği bölgelerimizde hava kirlilikleri meydana çıkmaktadır. Bu da bir sosyal sorundur. İnsanlar birlikte yaşamaya devam ettikçe sosyal sorunların önüne geçmek daha zor bir hâl alacaktır. Hızlı nüfus artışı neticesinde işsizlik tavan yapmaktadır, günümüzde üniversite mezunları iş bulmakta zorlanmaktadır. Bu da insanların statü düzeyinde problem yaşamasına neden olan toplumsal bir problemdir.
Sosyal sorumluluk nedir? İnsanlar için en önemli hava, su ve toprak, yeryüzünde hayatın devamını mümkün kılacak üç vazgeçilmezimizdir. Hayati öneme sahip bu kaynaklarımızın endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan zehirler, gübreler, genetiğiyle oynanmış ürünler, evsel atıklarla zarar görmesiyle ekolojik dengeler bozulmaya başlamıştır. Bu durumda doğal çevrenin korunması insanlık için önemli bir sorun oluşturmuştur. Sonuç olarak insanlar çevrenin gelecekteki durumlarıyla ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Toplumun sosyal sorunları ile ilgili hızlı artışlar bilgisizlik ve bilinçsizliğe dayanır. Bu konuda en önemli faktör eğitimdir. Eğitim kalitesinin düşmesi, içinde bulunan insanları felakete götürür.

YORUM YAP