Hüseyin Kuru

Sektör yeni arayışlar içinde...

(Geçen haftadan devam...)

Geçen hafta ki yazımızda inşaat sektöründe yaşanan ‘evlerde yaşanan bir güven sorunu ile yapısal kalite sorunları' üzerine yaşananları ve beklentileri yazmıştık.
Yazının sonunu da şöyle bitirmiştik; bu ülke de her 7 yılda bir kriz yaşanmasının tesadüf mü, yoksa basiretsizlik mi, yoksa bir ikaz mı olduğu konusu açılmıştı.. Sebep geçtiğimiz günlerde basında bir demeci yayınlanan sektörde faaliyet gösteren bir şirket sahibinin haberi.
Aşağıda ki yazı aslında yıllar önce emlakkulisi.com da yayınlanmıştı... Tekrar gündeme gelince yayınlamak istedim.
Yazıyı okuyalım...
“Geçen gün okuduğum bir yazıda Kur'an-ı Kerim'de ki Yusuf suresinde anlatılan bir kıssayı konu ederek günümüze dair işaretleri sorgulanmıştı.
Kıssa şu; Hazret-i Yusuf a.s. bir iftiraya kurban gidiyor ve zindana atılıyor.
Zindan'da bulunan 2 arkadaşının rüyalarını yorumluyor ve aynen de çıkıyor. Arkadaşlarından biri hapisten kurtulup yükseliyor, diğeri ise idam ediliyor.
Kurtulan arkadaşı Firavun'un sarayında iş buluyor, ancak Hz.Yusuf A.S.'ı unutuyor.
Günlerden bir gün Firavun bir rüya görüyor ve ülkenin dört bir yanına haber salınıyor, rüya doğru yorumlansın diye.. Ancak tatmin edici bir yorum çıkmıyor.
Arkadaşı Hz.Yusuf A.S.'ı hatırlıyor ve zindana gidiyor.

Kur'an-ı Kerim de bu kıssa Yusuf
suresinde şöyle anlatılıyor;
43. Bir gün Hükümdar dedi ki: Ben (rüyada) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız.
44. (Yorumcular) dediler ki: Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz.
45. O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin."
46. "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."
47. Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. "
48. "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek."
49. "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsulleri) sıkıp faydalanacak."
Kur'an-ı Kerim de ki sure Yusuf A.S.'ın kıssası ile devam ediyor ve sonuçta Hz.Yusuf A.S. Mısır'a Maliye bakanı oluyor ve Mısır'a tarihinde ki en güzel dönemlerinden birini yaşatıyor.
***
Benim ise dikkat çekmek istediğim konu ise bu kıssada anlatılan 7 rakamının günümüz Türkiye'sinde de belirgin olması.
Bakınız hayatımızda belirgin şekilde 7 yılda bir ekonomik, siyasi veya başka nedenlerle bir kriz ve sıkıntıların olması acaba tesadüf olabilir mi?
Ekonomik anlamda kriz ve buhran dolu yılların 7 yılda bir yaşanması bana çok enteresan geliyor.. İsterseniz geriye doğru yıllara bir bakalım;
2015, 2008, 2001, 1994, 1987, 1980, 1973 vs. devam edebilirsiniz de.. bu yıllarda siyasi ve ekonomik krizler, buhranlar, bölgesel savaşlar, para operasyonları veya paranın devalüe edilmesi vs. gibi kararlar alınıyor.
Ve bu durum da nedense her 7 senede bir yaşanıyor... Düşünmek lazım!
İyi haftalar..

YORUM YAP