Hüseyin Kuru

Seçimin ardından...

Aşağıda ki haberi konunun sektör açısından önemine ithafen buraya aldım.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gayrimenkul sertifikalarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi için çalışmaların hızlandığını açıkladı. Bu yolla, konut piyasasındaki hareketliliğin sermaye piyasalarına yansımasını, sektörün büyümesini ve dar gelirli vatandaşların da bu imkandan faydalanmasını amaçladıklarını bildirdi.
Bu kapsamda Toki ile hem Başkanlık hem de teknik seviyede görüşmeler yapıldığını anlatan Şimşek, iki aracı kurum ile TOKİ arasında yapılan toplantılara da Borsa İstanbul'un katılım sağladığını ifade etti.
Aracılık sektöründe gayrimenkul sertifikası ihracı hususunda çalışmakta olan aracı kurumlarla Borsa İstanbul yetkililerinin zaman zaman bir araya geldiğine işaret eden Şimşek, sertifikaların ihracı ve ikinci el piyasasının başarılı olması için görüşmeler yapıldığını söyledi.
Gayrimenkul sertifika ihraçlarının başlaması ve bu konuda TOKİ'nin önderlik etmesi halinde başka ihraçların da geleceğini ifade eden Şimşek, bu ihraçlar ile konut piyasasındaki hareketliliğin sermaye piyasalarına yansıyacağı ve sermaye piyasaları ile reel sektör entegrasyon sürecinin hızlanacağının düşünüldüğünü vurguladı.
Gayrimenkul sertifikalarının yatırımcı ve ihraççı açısından birçok faydasının bulunduğuna işaret eden Şimşek, bunun, gayrimenkul piyasası açısından da önemli getirileri olduğunu ifade etti.
Bu şekilde, yatırımcının küçük birikimler ile gayrimenkul piyasasının getirisinden faydalanabileceğine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: "Yatırımcı açısından gayrimenkul sertifikalarının, piyasanın likit olması halinde kolayca nakde dönebilmesi, konut alma niyetinde olanlar için zaman içinde birikim yapabilme imkanı, düğün hediyesi olabilmesi, faize dayalı olmayan İslami bir enstrümana yatırım yapabilme imkanı sağlaması, projenin nasıl devam ettiğine dair şeffaf bilgilendirme imkanının bulunması açısından da önemli avantajları bulunuyor.
Söz konusu sertifikalar yeni bir yatırımcı kitlesinin borsa uygulamaları ile tanışması sonucunda finansal okuryazarlığın gelişmesine de katkı sağlanmış olacak.
Dayanak olarak reel bir varlığa açıkça bağlı olan gayrimenkul sertifikalarının işlem görmesinin ve vade sonuna kadar güvenli bir şekilde bir varlığa ya da nakde dönüşmesinin, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin algıyı olumlu yönde etkilemesi bekleniyor."
İhraççı açısından da büyük projelerde bağımsız bölümler yerine daha küçük alanlara bölünmüş payların daha kolay satılabilmesinin önünün açılacağına işaret eden Şimşek, büyük projelerde hızlı finansman ve banka finansmanına ihtiyaç duymadan doğrudan yatırımcılara satış imkanının sağlanacağını kaydetti.
Şimşek, gayrimenkul sertifikalarının projelerin daha fazla kişiye duyurulabilmesi, marka bilinirliğinin artması anlamında da önemli olduğunu vurgulayarak, Borsa kanalıyla daha çok çeşit ve sayıda yabancı yatırımcıya daha kolay ulaşılabileceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Borsa kanalıyla yapılan işlemler sayesinde gayrimenkul firmalarının modern kurumsal yönetim ve finans uygulamalarına daha etkin bir şekilde entegre olması, sektördeki firmaların kurumsallaşması ve uluslararası açılımlar yapabilir hale gelmesi sağlanacak" dedi.
Gayrimenkul sertifikalarının, gösterge niteliğinde konut fiyatlarının oluşması, hızlı finansman neticesinde toplanan fonların yeni projelere aktarılmasına da imkan sağlayacağına dikkat çeken Şimşek, bu sayede sektörün büyüme hızının artacağını vurguladı.
Şimşek, sertifika ihraçlarının sektördeki dinamizmi artıracağını ifade ederek, TOKİ önderliğinde yapılacak ihraçların diğer müteahhitlik şirketlerini teşvik edeceğini belirtti.
Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımız açısından da kuraya katılıp, kurada konut çıkmaması ya da konutun peşinatını ödeyebilecek durumda olunmaması durumlarında dahi en azından mali güçleri nispetinde gayrimenkul sertifikası alma ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişten faydalanma imkanı sağlayacaktır" görüşüne yer verdi.

YORUM YAP