Ali Gülcü

Meslek Seçimi

•Birçok insan, benzerleri dikkate alındığında altı kişilik tipinden birine yerleştirilebilir. Bunlar; Gerçekçi, Araştırıcı, Artistik, Sosyal Girişimci ve Gelenekçi tiplerdir.
2. Bu tiplerin karşılığı altı tür çevresel model vardır.
3. İnsanlar sahip oldukları beceri, yetenek, tutum ve değerleri kullanmalarına olanak sağlayan çevreleri ararlar.
4. İnsan davranışını kişilik türü ve çevrenin özellikleri arasındaki etkileşimin sonucu belirler.

MESLEK SEÇİMİ
KİŞİLİĞİN İFADESİDİR
Belirli meslekleri yürüten insanlar, belirli özelliklere sahiptirler ve meslek üyeleri bu özelliklerine göre sıralandırılabilirler. Farklı tipler farklı ilgilere ve becerilere sahip insanlardan oluşur. Aynı tipteki insanlar problemlere çözüm yolları ararken aynı özelliklere, ilgilere ve becerilere sahip insanlar bir arada bulunurlar. Bu sınıflandırma sonucu şu kişilik tipleri oluşturulmuştur;

KİŞİLİK TİPLERİ
GERÇEKÇİ TİP-ÇEVRE
• Topluluk içinde kendini sıkılgan olarak tanımlar.
• Dobra dobra konuşur, nezaket kurallarından sıkılır.
• Yaşamı araç-gereçlerle ‘haşır-neşir’ şekilde geçer.
• Somut şeyleri onarmaktan hoşlanır.
•Oturaklı ve durağan bir yapıya sahiptir.
• Parasını dikkatli harcar, insanlarla çok derin ilişki kurmaz ya da insanlarla ilgili etkinliklere çok yakın değildir.
• Gerçekçi tip-çevre en çok aydın tip-çevre ile uyuşumludur.
• Bunlar elektrikle, mekanikle ilgili şeyleri tamir etmekten, teknik resim ile ilgili ders almaktan ve açık havada çalışmaktan zevk alırlar.
• Matematik yeteneği en belirgin yeteneğidir. Nesnelerin boşlukta dondurulduğu zaman alabilecekleri şekilleri zihinde canlandırabilirler.
• Matematik, geometri ve fen bilimleri dersleri ilgilerini çeker ve bu derslerde başarılıdırlar.

AYDIN TİP-ÇEVRE
• Her şeyi ayrıntılı biçimde incelemeye alışmıştır. İhtiyatlı bir insandır.
• Zor karar verir; düşünce yapısı eleştirel, sorgulayıcı ve bağımsızdır. Öğrenme meraklısıdır.
• İçedönüktür. İç dünyasını incelemeye önem verir. Her işini sistemli yapmak ister; her şeyi ince eleyip sık dokur. En küçük ayrıntılara bile çok dikkat eder.
• Duygu ve düşüncelerini diğer insanlara açmaktan çok hoşlanmaz.
• Aydın tip-çevre; özellikle fizik, kimya,biyoloji ve matematik gibi bilimlere ilgi duyarlar,bilimsel dergiler okurlar. Sayısal yetenekte başarılıdırlar.
• Aydın tipler doktorluk, eczacılık, biyologluk gibi mesleklere yönelirler.

ARTİSTİK TİP-ÇEVRE
• Artistik tip-çevre en çok sosyal tip-çevreye yakındır.
• İnsanların daha zengin duygular yaşamaları için, daha özgür olmalarını arzu ederler.
• Müzik, tiyatro, edebiyat, dil ilgili ve yetenekli oldukları alanlardır.
• Edebiyatçılar, çevirmenler bu kişilik özelliklerine sahiptir.
• Düzensizdir ve düzensizliği ile insanları şaşırtır. Çok duygusaldır, nazik ve ince ruhludur. İdealisttir.
• İçinden kendisini dizginlemeden davranır; özgürlüğüne düşkündür ve geleneksel davranmayı sevmez.
• İç dünyasını anlamaya büyük önem verir.
• Sürekli orijinal olmaya çalışır.

SOSYAL TİP-ÇEVRE
• Toplum içinde sözü geçer; işbirliğine açıktır; nazik ve ince düşüncelidir. Arkadaş canlısıdır; paylaşımcı, yardımseverdir.
• İnsanların duygularına, onların mutluluklarına karşı duyarlıdır. İkna edebilir; toplum yaşamında sorumluluğa önem verir, insanlarla olmaktan hoşlanır.
• İnsanları kırmadan onlara sorumluluklarını hatırlatma becerisi gösterir.
• Sosyal tip-çevre en çok Girişimci tip-çevreye yakındır. Toplumla insanlarla ilgilenmekten, onları eğitmekten zevk alırlar.
• Sosyal bilimle ilgilenirler. Sözel yeteneğe sahiptirler. İnsanlara yardımcı olmak için çeşitli yerlerde gönüllü olarak çalışırlar.
• Bu tip insanlar öğretmen, hukukçu, politikacı, psikologluk gibi meslekleri seçebilmelidirler. Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya gibi dersler ilgilerini çeker.

GİRİŞİMCİ TİP-ÇEVRE
• Paraya düşkün, gözüpek; hırslı, gözü yükseklerdedir.  İnsanlarla tartışıp onları belirli bir konuya sevk etmekten hoşlanır.
• İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanır; ortamda egemen olmayı sever; enerjiktir.
• İlgi ve dikkat çekici olmaktan hoşlanır; içinden geldiği gibi davranır.
• Kendinden emindir ve konuşmayı sever.
• Girişimci tip-çevre en çok Gelenekçi tip-çevreye yakındır. İnsanlarla birlikte olmak isterler ve onların daha iyi koşullarda yaşamaları için çeşitli olanaklar sunmak isterler. Liderlik özelliğine sahiptirler. İnsanlarla etkileyici biçimde konuşabilirler.
• Avukatlar, satıcılar, yöneticiler, işletmeciler, radyo televizyon sunuculara bu tiplere uygun özellikleri sergilerler. Ticaret ve ikna ilgileri yüksektir. Matematikten de hoşlanırlar. Düzenli olmayı severler.

GELENEKÇİ TİP-ÇEVRE
• Toplumda alışagelmiş davranış biçimlerine uygun yaşamayı severler. Kurallara çok düşkündürler; boşa zaman harcamak istemez, esnek değildir.
• Gerçek duygularını anlatmaz ya da istediğini tam olarak söylemekten çekinir.
• Eşyaları düzenli tutmayı sever; ısrarlı ve sebatkardır. Sakin durgun bir yaratılışı vardır.
• Hayal gücü dardır.
• Gelenekçi tip-çevre en çok Girişimci tip-çevreye benzer. Gelenekçi tipler; büro işlerinden ve son derece düzenli olmaktan hoşlanırlar.
• Bu kişiler dört işleme dayalı hesaplamalarda başarılıdırlar.
• Gelenekçi tipler; muhasebecilik, maliyecilik ve sekreterlik gibi mesleklerden hoşlanırlar.
Acaba bizler, gerçekten tam anlamıyla kendimizi ifade eden meslekleri mi yapıyoruz? Gözde meslekler mi yoksa yeteneğimizi ortaya sunan meslekler mi?
Yorumlarınızı bekliyorum…

YORUM YAP