SOSYOLOG - Aleyna Çalış

Kültürün birey davranışına etkileri

Kültür, birey ve toplumların aynasıdır. Kültür, bir toplumda yaşayan insanların değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirir. Bizim bireysel düşünce ve davranış tarzlarımızda bile kültürün bir yansıması vardır. Bireylerin yeme, içme, giyinme, barınma, okuma ve dinleme alışkanlıkları, sanat, eşitlik, ahlak ve evlilik gibi kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar da ülkelere yani kültürlere göre birbirinden farklılık gösterir. Kültürün birey ve toplumların aynası olduğunu söylemiştik. Bu aynanın yüzeyinde oluşacak her şey kültürü etkiler. İklim, coğrafi şartlar, yerel zenginlikler, ekonomik durumlar, teknoloji, siyaset, bilimsel gelişmeler vb. her şey kültürü etkiler ve onu oluşturur.
Kültürün yeni kuşaklara aktarılması ve geçmişten bugüne gelmesi toplumsallaşmayla beraber gerçekleşmiştir. İnsan topluluklarının temel davranışlarında o toplumun kültürünün geçmişten bugüne şartladığı davranışlar vardır. Yani bizim başka insanların davranışlarını adlandırabilmemiz için o insanların kültürü hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Her bir toplumda bireylerin davranışı ortak toplumsal yaşam ve kültürden doğabileceği gibi, bireylerin çeşitli özellikleri veya kalıtsal koşullardan dolayı da ortaya çıkabilir. Günümüz de kültürün bir toplumdan başka bir topluma aktarılması medyanın etkisiyle daha hızlı ve yaygın şekilde gerçekleştirilebilir. Teknolojik gelişimle beraber artan medya ve iletişimle farklı kültürleri daha kolay öğrenebiliriz. Hatta medyanın yaptığı reklamlar ve teşvikler sayesinde başka kültürlere daha çok ilgi duyabilir kendimizi başka kültürlere daha ait hissedebiliriz. Teknolojik gelişmelerden önce uzak kültürleri o kültürleri yaşayan insanlarla tanışarak veya o kültürlerin yaşandığı yere giderek öğrenebiliyorken şimdi teknoloji sayesinde çok daha hızlı ve kolay şekilde öğrenebilir ve etkilenebiliriz.
Kültürün bazı temel işlevleri vardır. Bu işlevleri şöyle açıklayabiliriz:
• Bireylerin sosyal davranışlarını sistematize ederek toplumsal düzeni sağlar.
• Toplum değerlerini bir araya getirip yorumlayarak topluma diğer toplumlardan farklı bir birlik kazandırır.
•Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu için temel oluşturur. Bunun sonucunda toplumda “biz” duygusu ve kişiler arası sadakat duygusu gelişir.
• Toplumsal kişiliği oluşturarak bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlar.
Kültür; bilgiyi, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri kapsayan, insan davranışlarını şekillendiren, birey ve toplumların aynası olan, geçmişten bugüne toplumsallaşma yoluyla gelen ve var olmaya devam eden bir anlam ve önem sistemidir.

YORUM YAP