Hüseyin Kuru

İmar barışında son durum ve KDV istisnası...

Geçen ay içinde açıklanan ve genel anlamda birçok konuda af, indirim ve muafiyetler ile yasal çerçeve ve avantajlar içeren kapsamlı bir torba yasa BMM den çıkarılarak belirli bir takvim ile yürürlüğe gireceği basında yayınlanmıştı.
Konu ile ilgili takvim işlemeye başlıyor ve başvurular da bu Cuma günü başlayacak.
***
Konu ile ilgili açıklama da hükümet kanadından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.
"İmar barışı düzenlemesi Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız.
Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor.
İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız" şeklinde konuştu.
Özhaseki; "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur.
O işlem geçersiz hale gelir" dedi.

***
Toplam 50 milyar lira
bedel toplanacak...
Bakan Özhaseki: "İmar barışında toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz" dedi.

***
3 istisna var...
İmar barışı düzenlemesinde üç istisnanın olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası" dedi.

***
Yeni yasalar geliyor
İmar barışının asıl yasa olmadığını belirten Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor" şeklinde konuştu.

***
Özhaseki sözlerine şu şekilde devam etti; "Bir yerde imarda artış sağlanmışsa, bir rant varsa bunun kamuya bedelinin ödenmesi lazım.
Mesela parsel bazlı yoğunluk artışının yasaklanacağı hükmünü ben kendim yazdım.
Bunu tartışacağız tabii.. ufak tefek değişikliklere uğrayabilir, belki muhalefetten de katkıda bulunurlar" dedi.
Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasını da içeren düzenlemeyle ilgili da açıklama yaptı. Özhaseki, "Okul idaresinin izin vermesi lazım. Bazı yerlerde bahçe çok müsait değildir. Okul yönetimi 'Burada yapılamaz' diyecek o zaman" dedi.
***
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin KDV istisnası geldi. KDV istisnası 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak...
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin KDV istisnası geldi. OSB ve küçük sanayi sitelerine KDV muafiyeti, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile yürürlüğe girdi.
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisna tutuldu.
OSB ve küçük sanayi sitelerine KDV istisnası 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Söz konusu istisnadan
kimler yararlanacak?
1-) 12 Nisan 2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler,
2-) 24 Nisan 1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri faydalanacak.
Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu istisnadan faydalanabilmesi için küçük sanayi sitesi inşa edilecek arsanın tapu sicilinin küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın küçük sanayi sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce verilecek ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekecek.

İstisna kapsamında olanlar
1–) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme, kullanma ve atık su arıtma tesisi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların yapımına ilişkin organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler,
2–) Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler girecek.

İstisna kapsamında olmayanlar
İdari bina, sosyal tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesislerin yapım işlerine ilişkin organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmeyecek.
Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin makina, teçhizat, demirbaş, mobilya, mefruşat ve benzeri alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.
Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yolların ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin yeniden inşasına yönelik mal ve hizmet alımları bu istisna kapsamına girmekle birlikte, bunların tamir, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

***
İyi haftalar...

YORUM YAP