Hüseyin Kuru

Depozito sınırı ve verasetler hk..

Geçtiğimiz hafta içinde basında yer alan 2 önemli başlıkta haber yayınlandı.. ben de konunun önemine binaen bu köşeye aldım.. okuyalım

                                                                                            ***

Kira depozitosuna 3 aylık kira sınırı!

Borçlar kanunu kapsamında kiracıların ev sahibine ödemesi gereken depozito miktarı en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlanıyor.

Kiralamak istediğinizde, sizden girişinizde kira bedeliyle birlikte depozito olarak ek bir güvence ücreti istenebiliyor. Ek ücret Kiracılar Yasasına göre vadeli hesaba yatırılıyor ve faiz kiracının oluyor. ‘Kira bedeli' olmadığı için kira depozitosundan damga vergisi alınmıyor.

3 aylık kira sınırı

Ev sahibi kiracı'dan en fazla 3 aylık kira bedelini depozito olarak isteyebiliyor. Sözleşmenin sona ermesiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda masraflar bedelden düşürülebiliyor.

Örneğin; Dairenin kirası 2000 liraysa ev ahibi en fazla 6000 lira depozito isteyebilir.  Genelde 1 aylık ya da 2 aylık depozito isteniyor.

Depozito ev sahibini güvence altına alırken kiracıya güvence verme bedeli olarak görülüyor.

Depozitonun iadesi

Depozitonun iade edilmesi, geri alınması için olumsuzluklara karşı önlem/ispat için depozito verirken yazılı bir belge talep ediliyor. Yazılı belge üzerinde depozito verilme tarihi, nedeni, ne kadar verildiği yazılıyor ve ıslak imza atılıyor.

Yasal haklar

Evde, ev sahibine masraf oluşturacak bir durum yoksa ve yine de ev sahibi depozitoyu geri vermiyorsa kira yasal yollara başvurabilir. Böyle bir durumda kiracının ilk olarak ev sahibinin aleyhinde icra takibi açtırması ve depozitoyu ev sahibinden istemesi gerekiyor. Olay sonuçlandığında ise banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri veriyor.

                                                                                              ***

Mirasçılar ve ev sahipleri dikkat!

Türkiye'deki malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesiyle ödenen miras vergisi ve kira geliri olan vatandaşlardan alınan emlak vergisi ödemeleri için son haftaya girildi.

Türkiye'deki malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesiyle ödenen miras vergisi ve kira geliri olan vatandaşların yılda 2 kez ödediği emlak vergisi için son haftaya girildi.

Miras vergisi

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor.  Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda da veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Bu durumda mirasçılardan her yıl iki kere vergi alınıyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu da kapatılıyor. Miras vergisi ödemelerinizi 2 Aralık tarihine ödeyebilirsiniz.

Miras vergisinde istisna;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

  250.125-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

  500.557-TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760-TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve

  5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 

  düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan

  ikramiyelerde 5.760-TL,

Emlak vergisi

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi 2 Aralık'ta sona eriyor. Emlak vergisi borcu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi'nden öğrenilebiliyor. Ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alınıyor.

 

Vergi değeri

1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000-TL

2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,8

3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611-TL

4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL

Emlak vergisinde muafiyeti olanlar;

- Hiçbir gelir olmayan,

- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,

- Gaziler,

- Engelliler,

- Şehitler,

- Dul ve yetimler,

- İşsizler emlak vergisi ödemiyor.

                                                                                              ***

İyi haftalar..

YORUM YAP