Hüseyin Kuru

Değerli konut vergisi ve kırsal evler…

‘Değerli konut vergisi' Şubat ayında lüks konut gündemine alındı ​​ama çıkarılan yönetmelikler nedeniyle ertelendi, yeni yılda hayata girmeye başlayacak. Gayrimenkul değeri yüksek ve lüks olarak değerlendirilen konutlara “Değerli konut vergisi” uygulanmasının planlandığı ve bu düzenlemenin 2021 yılında yürürlüğe gireceği açıklandı. Basında yer alan habere göre; yeni düzenlenen emlak vergisinin 5 milyon Türk Lirası ve birden fazla yerleşim yeri olanların yanı sıra yüksek değerli lüks mülklerde hisse sahibi olanlara da uygulanacağı duyuruldu.

 

Değerli Konut Vergisi Ne Kadar?

Gayrimenkul 5 milyon liradan fazla değere sahip ise 2020 emlak vergisi önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecek. Bu nedenle evin değeri ve ne kadar ödeneceği konusunda araştırmalar başladı. Gayrimenkul değeri 5 milyonu aşan mal sahipleri için bir evin değerinin nasıl belirleneceğini düşünürsek;

Vergi matrahını belirlerken, Tapu ve Genel Kadastro Bürosunun değerlemesi artık dikkate alınmayacak ve Tapu ve Genel Kadastro Bürosu ev değerleme çalışmaları yapmayacaktır. Konutun değeri, belediye tarafından belirlenen inşaat vergisi değeri üzerinden hesaplanacaktır. Ev sahibi, konutun değeri belirlendikten sonra vergi dairesine 2021 Şubat ve Ağustos aylarında iki taksitte ödeyecek. Bu tutar, evin bulunduğu ilin vergi dairesine ödenecektir. Konut değerine oran hesaplanarak ödeme tutarı belirlenecektir.

 

Değerli konut vergisiyle ilgili düzenlemenin tüm detayları: Vergi tutarı, konut amaçlı gayrimenkuller için emlak (bina) vergi tutarı olacaktır. Değeri 5.000.000 TL'den az olan gayrimenkuller ile … 5.000.000 Türk Lirası'nın üzerinde konut amaçlı gayrimenkuller için fazla kısım vergiden muaf tutulacak. Değerine bakılmaksızın tek konut mülkünün sahibi olanlar vergiden muaftır. Birden fazla konut mülkü bulunan konutlardan biri asgari değeri 5 milyon TL'den fazla olan konutlardan emlak (inşaat) vergisi muaf olacak. İlk beyanname ve vergi tahsilatı Şubat 2021'de gerçekleşecek. İstisna ve muafiyetlerdeki değişikliklerle birlikte üç yeni önemli hukuki konu eklenmiştir.

 

5 Milyonluk İstisna: DKV kapsamındaki konut değerinin 5 milyonu vergiden muaftır. 5 milyonu aşan kısım vergilendirilecek. Değerli konutun emlak (bina) vergi değerinin 2020 yılında 6 milyon olması durumunda Şubat 2021'de sunulan beyannamede beyan edilen değer 6 milyon, vergilendirilebilir matrah ise 1 milyon olacak. Bu üç bin vergi olacak.

 

Tek konut muafiyeti: DKV' den muaf tutulan gayrimenkul değerine bakılmaksızın, Türkiye'de nitelikli konut amaçlı gayrimenkuldür. Ne iade ne de vergi ödeyecekler.

 

En Düşük Değerli Konut Muafiyeti: Bu kapsamda Türkiye'de katma değer vergisi kapsamında birden fazla (yani 5 milyon lirayı aşan) konut sahibi olanlar, en düşük fiyatı beyan eden katma değer vergisi üzerinden hesaplanmaktadır.

 

Değerli Konut Vergisi Ödemesi Ne kadar Yapılacak?

Emlak vergisi değeri

  • 5 milyon - 7,5 milyon tl'ye kadar olan konutlarda; 5 milyon tl'yi aşan kısmı için binde 3,
  • Değişimden önce evin değeri 5 milyon tl ile 7 milyon 500 bin TL arasındaysa binde 3
  • 7,5 milyon ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6,
  • 10 milyon tl ve üzerinde olanlar binde 10 üzerinde vergi ödeyecektir. Ancak yeni düzenleme ile bu rakamlar azaldı.

 

Yeni düzenleme ile;

  • 5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon TL'si için 7.500-TL,
  • 1 milyon TL'nin binde 6'sı olmak üzere toplam 13.500-TL konut vergisi ödenecek.

 

Kimler Vergiden Muaf Olacak?

Gelirine bakılmaksızın ülkemizdeki barınma koşullarını sağlayan evleri ve tek ev sahibi olanlar muafiyet kapsamına alınır. Kişi birden fazla ev sahibi ise en düşük fiyat istisnasını koruyarak başka konut ilan edeceklerdir.

Yurt dışındaki yabancı ülkelere ait, konsolosluk mülkü olarak sınıflandırılan büyükelçilik ve ikametgahlar ve bunların ilaveleri ve Türkiye'deki uluslararası kuruluşların merkezi, Uluslararası kuruluşların Türkiye'de temsilcilikleri mesken niteliğinde sayılmaz.

Genel ve özel bütçe yönetimi ajansları, belediyeler, üniversiteler ve toplu konut idareleri başkanlarının sahip olduğu veya kullandıkları konut gayrimenkulleri,

Ana faaliyeti konut inşaatı olan ve henüz ilk satış, devir ve devri gerçekleştirmemiş bir şirkette kayıtlı yeni konut gayrimenkulleri (inşaat projeleri sırasında arsa karşılığında müteahhitlere bırakılan konutlar dahil) değerli konut vergileri ödemeyecektir.

 

Lüks Konutta Hissesi Olanlar da Vergi Ödeyecek

Lüks evlerde hisseye sahip olanlara değerli konut vergileri verilecek. Örneğin; 2020 yılında emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan konutların yüzde 50'sine yani 3 milyon lira size aitse, 3 milyon konutunuz varsa vergi ödemenize gerek yok. Çünkü değeri 5 milyondan az. İlgili vergi, doğrudan konutun emlak vergisi değerine göre hesaplandığından, toplam tutara göre hesaplandığından, sahip olduğunuz hissenin vergi oranı üzerinden vergilendirileceksiniz. Hissedarlık oranınız yüzde 10 olsa bile vergi ödemeniz gerekeceği açıklandı.

                                                        ***

Köy ve Kırsal alanlarda oturanlar dikkat..!

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapılmaması veya bunların taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda taşınmazın köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi için 18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

28.Kasım.2017 tarihinde Köy Kanunu'na eklenen geçici madde kapsamında, anılan Kanunun ek 13 üncü maddesi uyarınca köy yerleşim alanlarında bulunan ve köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtla evi bulanmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde

31.Aralık.2020 tarihine kadar çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini

ödemeyenlere ilave süre verilmesi amacıyla bu vatandaşlarımızın satın aldıkları taşınmazları üzerinde bina yapmalarına ve taksitlerini ödemelerine fırsat sunmaları amacıyla vatandaşlarının mağduriyetlerinin önlenmesi ve verilen bu süre içerisinde de bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda bu taşınmazların köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 31.Aralık.2020 tarihinden önce ek 13 üncü maddede belirtilen süreleri dolacak olan hak sahiplerinin bu süreleri de 31.Aralık.2020 tarihine kadar uzatıldı. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle, kanunda belirtilen sürelerin esnetilmesi yönünde vatandaşlardan çok sayıda talep geliyor. Türkiye'yi 2020 yılının Mart ayından beri etkisi altına alınan pandemi sebebiyle bir dönem sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahatin yasaklanması ya da kısıtlanması tedbirleri uygulanmış, kontrollü bir sosyal hayata geçildi.

Bu nedenle, 7061 sayılı Kanunla 31/12/2020 tarihinde dolacak bu sürenin, üç yıl daha

ertelenerek, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ötelenmesi pandemi nedeniyle mağdur olan vatandaşları rahatlatacak, bu nedenle sorumluluklarını yerine getirmeyen vatandaşlara ait taşınmazların köy tüzel kişiliği ya da belediye adına tescil edilmesini de bir yıl daha erteleyecek.

                                                        ***

İyi haftalar...

YORUM YAP