Duygu Yalçın

Dask Nedir

DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu anlamına gelmektedir. Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında olur.
Zorunlu Deprem Sigortası, tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra devlet tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür.
Zorunlu Deprem Sigortası süresi bir yıldır. Zorunlu Deprem Sigortası süresi dolduğunda poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenmelidir.
Zorunlu Deprem Sigortası yalnızca binalar için geçerli olmakla birlikte arsalar için geçerli değildir. Bu nedenle sigorta bedeli sadece konut içindir arsa için değildir.
Zorunlu deprem sigortasının teminat kısımlarına gelecek olursak teminat kapsamı ve teminat kapsam dışı halleri bulunmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI
• Temeller
• Ana duvarlar
• Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
• Bahçe duvarları
• İstinat duvarları
• Tavan ve tabanlar
• Merdivenler
• Asansörler
• Sahanlıklar
• Koridorlar
• Çatılar
• Bacalar
• Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleridir.
Zorunlu Deprem Sigortasının teminat kapsamındaki maddelerini sıraladık. Şimdi ise Zorunlu Deprem Sigortasının teminat dışı halleri nelermiş onlara bir göz atalım.

ZORUNLU DEPREM  SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:
• Enkaz kaldırma masrafları,
• Kar Kaybı,
• İş Durması,
• Kira Mahrumiyeti,
• Alternatif İkametgah ve İşyeri Masrafları,
• Mali Sorumluluklar ve Benzeri Başkaca İleri Sürülebilecek Diğer Bütün Dolaylı Zararlar
• Her Türlü Taşınır Mal, Eşya ve Benzerleri,
• Tüm Bedeni Zararlar ve Vefat,
• Manevi Tazminat Talepleri,
• Deprem ve Deprem Sonucu Oluşan Yangın, İnfilak, Tsunami veya Yer Kaymasının Dışında Kalan Hasarlar
• Depremden Bağımsız Olarak Binanın Kendi Kusurlu Yapısı Nedeniyle Zamanla Oluşmuş Zararlardır.
Peki Zorunlu Deprem Sigortasını zorunlu kılan haller nelerdir?
 Zorunlu Deprem Sigortası Ağustos 2012 de getirilen yeni uygulama ile konutlarda elektrik ve su aboneliğinin başlatılabilmesi için DASK poliçesinin beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 Kiraladığınız veya satın aldığınız konutta elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası beyan etmeniz gerekmektedir.
 Konut satın almak veya satmak için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız gerekir. Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranmaktadır.
 Konut kredisi alabilmeniz için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE HANGİ BİNALAR TEMİNAT ALTINA ALINIYOR?
• 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler.
• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.
• Binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Zorunlu deprem sigortasını hesaplarken üç önemli nokta belirleyici olmaktadır.
 Bunlardan ilki binanın yer aldığı deprem risk bölgesidir.
 Binan yapı tarzı durumu.(betorname, ahşap, kağır)
 Meskenin brüt yüzölçümüdür.
Bu bilgiler eşiğinde fiyatlar ona göre belirlenip sizlere sunulmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortanızı ilk defa yaptırmak için sigortacınıza gittiğinizde sizden istenecek olan gerekli bilgiler vardır. Bizlerden hangi bilgiler istenecek derseniz ;
Sigortalının,
• Adı Soyadı
• T.C. kimlik numarası veya Vergi kimlik numarası
• Telefon Numarası
• Sigorta yaptıracağınız yerin açık adresi
• Binanın inşa yılı
• Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir)
• Binanın toplam kat sayısı
• Binanın hasar durumu
• Dairenin brüt yüzölçümü (m2)
• Tapu bilgileriniz (ada, pafta, parsel, sayfa no)
Zorunlu Deprem Sigortasının teminat limitleri de her yıl değişmektedir.

TEMİNAT LİMİTİ 2019
Deprem geçecek ,hayat devam edecek … diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami tutarda teminat sağlar. 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin TL dir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDE HANGİ DURUMLARDA İNDİRİM YAPILIYOR?
İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.
Poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan yenilemelerde ise % 20indirim yapılır. Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

DEPREM MEYDANA GELDİ VE YÜRÜRLÜKTE POLİÇEMİZ MEVCUT. PEKİ BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR ?
Deprem meydana geldiğinde hasar oluştuğunda, hasar durumunu hemen 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.
125 Alo DASK Çağrı Merkezi ile iletişim halinde bulunurken mutlaka hasar bildirimi için T.C. ,poliçe numarası ile bildirim yapılmalı. Hasar yeri açık adresi, tapu bilgisi, sigortalı cep telefonu da mutlaka çağrı merkezine iletilmelidir.
125 Alo Dask Çağrı Merkezine hasar bildirimini yaptıktan sonra hasar ödemeleri ise gerçekleşen bir deprem dolayısıyla hasar görmüş sigortalı binalar için gerçekleştirdiği ödemeyi, belirlenen bir süreç ve şartlar dahilinde yapar. DASK tarafından, sigorta sahibine ödenecek tazminat tutarının netleşmesi ve ilgili evrakların tamamlanması sonrasında, ödemeler maksimum 1 ay içinde yapılır.
Zorunlu Deprem Sigortasının öneminden kısaca bahsedersek ;
24 Eylül ile 26 Eylül 2019 tarihlerinde meydana gelen 3.1 4.6 5.7 büyüklükteki depremlerde merkez üssü SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL MARMARA DENİZİN de meydana gelen deprem tüm Silivri halkı ve İstanbul halkını büyük bir korku ve paniğe sürüklemiştir. Kimilerimiz evlerimizde kimilerimiz okullarımız da kimilerimiz işyerlerimizde kimilerimiz hastaneler ve sokaklarda normal hayatımızı sürdürmeye çalışırken depremin etkisiyle sarsılmış bulunmaktayız.
Fay hattının göbeğinde yaşamımızı sürdürmenin bir kez daha farkına vararak geç olmadan yarının bize ne getireceğini bilemeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırarak konutunuzu güvence altına alın . Yalnızca deprem kaynaklı hasarlarda değil deprem sonrası ; tsunami , toprak kayması , yangın , patlama ve benzeri durumlarda konutlarda oluşabilecek maddi zararları da karşılamaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası afet dışı nedenlerden dolayı oluşan zararları ve konut içerisindeki eşyalarda meydana gelebilecek kayıpları karşılamadığı için ev ve eşya koruma amacıyla konut sigortası yaptırmak gerekmektedir.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle karşı karşıya kalan bizler yaşadığımız depremler sonrası önlemlerimizi zaman kaybetmeden almalıyız.
Zorunlu Deprem Sigortanız hakkında detaylı bilgi, teklif, diğer ürün paketlerimizden de teklif ve bilgi almak için ÖzserNEO Silivri Çarşı Şubemize bekleriz…
0506.055.70.13

YORUM YAP