Çetin Ateş

2016 ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ?

ASGARİ ÜCRET
PARAMETRELERİ DEĞİŞTİ
ASGARİ ÜCRET NETİNİN
HESABI (TL/AY)
(01.01.2016-31.12.2016)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ %14 230,58
İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ %15 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,50
DAMGA VERGİSİ %07,59 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ %14 255,29
İŞVEREN İŞSİZLİK
SİGORTA FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM
MALİYETİ 1.935,23

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ %14 230,58
İŞSİZLİK SİGORTA FONU %1 16,47
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05
NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95

KAPICILARIN İŞVERENE MALİYETİ 

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK İŞVEREN PRİMİ 255,29
İŞSİZLİK SİGORTA FONU %2 32,94
İŞVERENE TOPLAM
MALİYETİ 1.935,23

NOTLAR: -(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
-16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
- Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
- Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
-5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir.
-İşverene toplam maliyetin 110,10 TL'si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır.

2016 ENGELLİ PERSONEL İNDİRİM ORANLARI
1. Derece engellilerde (%80 ve üzeri
çalışma gücünü kaybedenler) 900-TL
2. Derece engellilerde
(asgari %60 raporu olanlar) 460-TL
3. Derece engelli olanlar
(asgari %40 raporu olanlar) 210-TL

KIDEM TAZMİNATI
TAVANI 4.092,53-TL
ÇOCUK YARDIMI
(0-6 YAŞ) 44,41-TL
ÇOCUK YARDIMI (6 YAŞINDAN
BÜYÜKLER) 22,20-TL

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE
12.600-TL YE KADAR
%15 30.000-TL'NİN 12.600-TL Sİ
İÇİN 1.890-TL FAZLASINA %20
110.000-TL NİN 30.000-TL Sİ
İÇİN 5.370-TL FAZLASI İÇİN %27
110.000-TL DEN FAZLASININ
110.000-TL SİNE 26,970-TL
FAZLASINA %35

BORÇLANMA RAKAMLARI (asgari)
1 Çocuk doğum borçlanması :
720*17.568 = 12.648,96-TL
2 Çocuk doğum borçlanması:
1.440*17.568 = 25.297,92-TL
3 Çocuk doğum borçlanması :
2.160*17.568 = 37.946,88-TL
540 gün askerlik borçlanması :
540*17,568 = 9.486,72-TL
3600 gün yurtdışı borçlanması :
3.600*17.568 = 63.244,8-TL
5000 gün yurtdışı borçlanması :
5.000*17,568 = 87.840-TL
Not: Borçlanma rakamları
asgari rakamlar olup, 6.5 katına kadar borçlanılabilir.

YORUM YAP