Silivri, İstanbul’un çöplüğü mü yapılmak isteniyor?

Silivri, İstanbul’un çöplüğü mü yapılmak isteniyor?

03.01.2018 10:32:06

Çevre Derneği, Seymen'e yapılması gündeme gelen “Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı projesi” ne karşı çıkarken “Silivri, İstanbul'un çöplüğü mü yapmaya çalışılıyor?” diye sordu ve “İstemiyoruz” yanıtını verdi.

Silivri'nin değerli toprakları yeni bir tehditle karşı karşıya. Duru Çevre Teknolojileri Şirketi, Seymen'de İstanbul Çevre Yönetimi AŞ tarafından tesis edilmesi planlanan “Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (10 ha) ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı (0,25 ha) projesi” ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme toplantısı düzenleniyor. Toplantı 9 Ocak 2018'de saat 11.00'da Seymen Mahallesi Köy Kahvesinde gerçekleştirilecek. Silivri Çevre Derneği projeye ilçemizin, İstanbul'un çöplüğü yapılmaya çalışıldığı gerekçesiyle karşı çıktı.

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY) TESİSİ

Geri kazanımı mümkün olmayan ve kalorifik değeri yüksek olan atıklar alternatif yakıt haline dönüştürülmektedir. Atıkların yakıt olarak verimli bir şekilde kullanılabilmesi için olabildiğince homojeni yapıda olmalıdır. Bu nedenle atıklar fiziksel olarak işlenmekte...

STABİLİZASYON/SOLİDİFİKASYON TESİSİ

Stabilizasyon ve Solidifikasyon (S/S) Tesisi, yakılması ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ve “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” 'teki Ek‐II parametrelerine uygun olmayan atıkların, çeşitli bağlayıcı ve katkı malzemeleri kullanılarak fiziksel ve kimyasal işlemler neticesinde daha kararlı bir forma dönüştürülmesini sağlayan tesistir. Bu uygulama ile atıktan bileşenlerin sızması minimuma indirilerek atığın toksisitesi azaltılmış ve tehlikeli olma özelliği giderilmiş olur. Pb, Cd, Cu, Cr ve Zn gibi kirletici ağır metalleri içeren inorganik katı atık ve çamurlar, solidifikasyon işlemlerinde en çok kullanılan atıklardır. S/S tesisinde sahaya gelen atıkların ilgili parametrelerine bakılarak analizler yapılır. Atık türü ve içeriğine göre reçeteler oluşturulur. Öğütülüp hacimce küçültülen atıklar, belirlenen reçetelerdeki oranlarda çeşitli bağlayıcı (çimento, kireç, sülfat, vb.) ve katkı malzemeleri ve su ile belli bir süre karıştırılarak katılaştırılmaya bırakılır.

Sevginar SALİ

YORUM YAP