Meclis tatile girdi

Meclis tatile girdi

09.07.2018 10:03:25

2018 yılı Temmuz ayı II. Birleşiminde Silivri Belediye Meclisi'nin Ağustos ayında tatil edilmesi kararlaştırılırken, bir sonraki meclis toplantısının Eylül ayında gerçekleşeceği açıklandı.

Silivri Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın II. Birleşiminin I. Oturumu, Cuma günü, saat 10.00'da gerçekleşti. Melih Yıldız'ın Başkan Vekilliğinde görüşülen 4 gündem maddesinin tümü oybirliğiyle karara bağlandı.

MECLİS SIRALARI BOŞ KALDI
Meclis toplantısına katılım az oldu. CHP'li Meclis Üyelerinden Semih Ayeş, Zafer Bıyıklı, Doruk Bulut, Devrim Uzun; AK Partili Meclis Üyelerinden Mutlu Bozoğlu, Tamer Şişman ve Mustafa Saral mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamadığını bildirdi.

GÜNDEM OYLANDI
 Gündemin 1. maddesinde Silivri Belediyesi'ne kanal açma aracı alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Yasalar üzerinde yapılan incelemeye göre; 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren5393 Sayılı Belediye Kanununun, “Madde 85-b) 5 .01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki “döner sermayeli müesseseler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri” ibaresi ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak ,il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin karan ile taşıt edinirler.” cümlesi eklenmiştir. Yine komisyonlarımızca yapılan incelemede; ilgili müdürlüklerin iş üretebilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, bölgemizdeki can ve mal kaybına sebep olacak yağışlara ve su baskınlarına müdahil olunması işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi belediye açısından daha ekonomik olacağı, yine bu nedenlerle yapılan işin kalitesinin ve bu işle ilgili çalışacak personelin performansının daha yüksek olacağı değerlendirilmiştir. Üst yapısı tamamlanmış olan alınacak Kanal Açma Kombine aracın eski Kanal Açma aracına nazaran masraflarımızı azaltacağı, yakıt giderlerini düşüreceği göz önünde bulundurularak, alımının gerçekleştirilmesi komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Komisyonumuzun yukarıda belirtilen değerlendirmeleri sonucu Silivri Belediyesi-Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Araç Takip ve Kontrol Birimi tarafından gündeme getirilen “4734 sayılı Devlet İhale Kanununun 19.maddesi Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecek olan 1 adet üstü yapılı Kanal Açma Kombine aracın alımının gerçekleştirilmesi komisyon tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur.
 Gündemin 2. maddesinde ilçemiz sınırları içerisindeki isimsiz parkların isimlendirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporu görüşüldü.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
İnceleme kısmında belirtilen parklara yine aynı bölümde belirtilen isimlerin verilmesi konusunda daha araştırıcı, daha detaylı incelemeler yapmak üzere konunun daha sonraki mecliste görüşülmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereği olarak komisyon tarafından uygun bulunmuştur.
 Gündemin 3. maddesinde ilçemiz sınırları içerisindeki isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporu görüşüldü.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Talep edilen, Selimpaşa Mahallesi, 204. Cadde ile 2061. Sokağı bağlayan isimsiz sokağın “2059. Sokak” olarak isimlendirilmesi, Yeni Mahalle'de Bilgi Sokağın iptal edilmesi, Yeni Mahalle, Öykü Sokağının yol aksının düzenlenmesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde, “Ömer Özel Sokağı”, “Nureddin Sezginer Sokağı” ve “Bilgi Sokağı” isminin verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/g maddesi uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne tavsiye meclis karan alınmak üzere, İsim Tespit Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur.
 Gündemin 4. maddesinde Silivri Yeni Mahalle 445-446-447 ve kısmen 769 ada'larda alt merkez alanının kaldırılması ile ilgili 1/5000 ölçekli tavsiye kararı alınması ile ilgili İmar Komisyonu raporu görüşüldü.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Silivri ilçesi Yeni Mahalle (eski Alibey Mahalle) 445, 446, 447 ve kısmen 769 numaralı yapı adalarında taşınmazı bulunan vatandaşların 645711 sayılı dilekçesine istinaden, 05.03.2009 onay tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın Yeni Mahalle (eski Alibey Mahallesi) 445, 446, 447 ve kısmen 769 yapı adalarına isabet eden Alt Merkez fonksiyonunun değiştirilerek konut alanına alınmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiyede bulunulmasına yönelik karar alınması komisyon tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur.

MECLİS AĞUSTOS'TA TATİL
Alınan kararların ardından Silivri Belediye Meclisi, 1 aylık tatile girdi.
Hazal BAŞARAN

YORUM YAP