Encümenin 23 Mart kararları

Encümenin 23 Mart kararları

21.04.2017 10:11:08

23 Mart 2017 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni imar ve işgal konularında bir dizi konuyu görüşerek kararlaştırdı.

Silivri Belediye Encümeninin 23 Mart'ta aldığı karar örnekleri şöyle:
ALİBEY MAHALLESİ, 141 ada 88 parsel yazılı yerde 443683 sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde 6,10x9,40 metre ebatlarında ne zaman yapıldığı belli olmayan çelik profil taşıyıcılı etrafı naylon ile kapalı sundurma tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/4-2 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 57.34 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 903,45 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Nedim Ç.'ye 903,45 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ, 171 ada 65 parsel ile ilgili 19/01/2017 tarih ve 429432 sayılı dilekçeye istinaden İmar işlem dosyasında ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; 05/12/2016 tarih ve 2016/11-21 sayı ile tanzim edilen yapı tatil tutanağındaki “parsel” bilgisi, hanesine sehven 171 ada, 65 parsel yerine 3287 parsel yazıldığı “yapı sahibi” hanesine ise Nezahat B. ve Hiss. yerine Fatma D. yazıldığı anlaşılarak 08/03/2017 tarih ve 2017/3-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Ancak; 08/03/2017 tarih ve 2017/3-17 sayılı yapı tatil tutanağındaki “yapı sahibi” hanesine Abdulvahap K. yazılması gerekirken sehven Nezahat B. ve Hiss. olarak yazıldığı, Abdulvahap K. tarafından Yapı Tatil Tutanağındaki krokide belirtilen ölçülerde prefabrik yapı ve teras yapıldığı tespit edilmiş olup, 15/03/2017 tarih ve 2017/4-3 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 sayılı yasa ile düzenlene 42. Maddesinin hükmü gereğince 55,39 m2 alanın İmara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tebliği uyarınca I. Sınıf A grubuna girdiği ve her bir m2 için 4,923759 TL birim fiyatı üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak Abdulvahap K.'a 820,63 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
FENER MAHALLESİ, 2309 parsel üzerinde (Makbule Hanım Caddesi) yapılan kontrolde; Rukiye Ç. tarafından, Kaçak ve ruhsatsız olarak 6x7 metre ölçülerinde temel betonu üzerinde 3x7 metre ölçülerinde konteynır konulduğu tespit edilmiş olup, 05/06/2015 tarih ve 2015/4-24 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği 08/10/2015 tarih ve 1400 sayılı Encümen kararı Rukiye Ç.'ya 1.006,10 TL ile para cezası kesilmiştir. Ayrıca ilgililer hakkında yapılan suç duyurusu neticesinde Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/11/2016 tarih ve 2015/628 Esas nolu kararında TCK'nın 184/1. maddesi gereği Rukiye Ç.'ya 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu nedenle; 08/10/2015 tarih ve 1400 sayılı Encümen kararı ile Rukiye Ç.'ya kesilen 1.006,10 TL imar para cezasının tahsilatı yapılmış ise tahsilat terkinlerinin yapılarak ilgililerine iade edilmesine, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılmasına ve para cezasının iptal edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 285 ada 1 parsel (Akdeniz Sokak) parsel yazılı yerde bulunan ve yapı ruhsatı süresinin dolmasından dolayı hükümsüz hale gelen ve zemin kat seviyesinde iken 07/02/2017 tarih ve 2017/2-18 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyeti durdurulan yapıda yapılan kontrolde inşai faaliyete devam edildiği 1. normal kat + çatı katı çelik taşıyıcı ve duvarların yapıldığı (çatının kapatılmadığı) tespit edilmiş olup, ikinci defa mühürlenmek sureti ile 15/03/2017 tarih ve 2017/4-4 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 109.80 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 12.254,26 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Memet K.'e 12.254,26 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SELİMPAŞA MAHALLESİ, 1356 ada 2 parsel (3346 Sokak) yazılı yerde mahallen kontrolde yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde betonarme karkas tuğla duvar ve çatı imalatı tamamlanmış bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat ve çatı katı yapıldığı, 08/03/2017 tarih ve 2017/3-14 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 347,02 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 41,031327 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 42.716,07 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Adem E.'e 42.716,07 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 269 parsel (Terakki Caddesi) yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde arsanın tamamına blokaj beton döküldüğü ve yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde ruhsatsız olarak bir katlı çelik prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 15/03/2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 121 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 18,053784 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 6.116,62 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Recep Y.'a 6.116,62 TL imar para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 243 ada 1 parsel (Çalışkan Sokak No: 39) yazılı yerde 20/01/1994 tasdik tarihli projesinin vaziyet planında 31 nolu bağımsız bölüm onaylı yerde ruhsatsız olarak 3x7 metre ölçülerinde konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/3-23 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Necmiye Geçer'e 820,63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 215 ada 1 parsel (Atifet Sokak) yazılı yerde yapı ruhsat süresi dolmasından dolayı ruhsatın hükümsüz hale gelmesine rağmen 72 nolu bağımsız bölüm sahibi tarafından yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde konteyner ve sundurma yapıldığı tespit edilmiş olup, 15/03/2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 44.8 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.014,69 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Erdal G.'a 1.014,69 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ, 171 ada 65 parsel ile ilgili 19/01/2017 tarih ve 429432 sayılı dilekçeye istinaden İmar işlem dosyasında ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; 05/12/2016 tarih ve 2016/11-21 sayı ile tanzim edilen yapı tatil tutanağındaki “parsel” bilgisi, hanesine sehven 171 ada, 65 parsel yerine 3287 parsel yazıldığı “yapı sahibi” hanesine ise Nezahat B. ve Hiss. yerine Fatma D. yazıldığı anlaşılarak 08/03/2017 tarih ve 2017/3-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Sehven tutulan 05/12/2016 tarih ve 2016/11-21 sayılı yapı tatil tutanağına istinaden Fatma D.'e 15/12/2016 tarih ve 2057 sayılı Encümen Kararı ile 790,36 TL para cezası ve 05/01/2017 tarih ve 14 sayılı Encümen Kararı ile 2.000,00 TL para cezası kesilmiştir. Bu nedenle; Fatma D. adına sehven kesilen 790,36 TL ve 2.000,00 TL para cezalarının tahsilatı yapılmış ise tahsilat terkinlerinin yapılarak ilgilisine iade edilmesine, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılarak para cezalarının iptal edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
DANAMANDIRA MAHALLESİNDE maliye hazinesi adına kayıtlı olan 597 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı olarak Orhan K. tarafından tek katlı prefabrik yapı ve tek katlı kümesin kaçak ve ruhsatsız olarak yapıldığı 16/03/2017 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesi gereğince; toplam 157 m2 alanın (yapının) imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 29,542555.-TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 16.697,45.-TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesi gereğince; toplam 36 m2 alanın (müştemilat) imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 4,923759.-TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 820,63.-TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Orhan K.'na toplam 17.518,08 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ, 22 ada 101 parsel (Ahmet Kemal Bey Sokak No:4) bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde onaylı mimari projesine aykırı olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen şekil ve ölçülerde ruhsatsız olarak eklenti yapıldığı tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/3-20 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 15 nolu Bağımsız bölüm için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 28,66 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.128,92 TL'nin, 16 nolu Bağımsız bölüm için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 28,66 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.128,92 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 15 nolu Bağımsız bölüm maliki Fayat T.'a 1.128,92 TL, 16 nolu Bağımsız bölüm maliki Hakime E.'ye 1.128,92 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ, 22 ada 101 parsel (Ahmet Kemal Bey Sokak No:4) bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde onaylı mimari projesine aykırı olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen şekil ve ölçülerde ruhsatsız olarak eklenti yapıldığı tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/3-20 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 15 nolu Bağımsız bölüm için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 28,66 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.128,92 TL'nin, 16 nolu Bağımsız bölüm için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 28,66 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.128,92 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 15 nolu Bağımsız bölüm maliki Fayat T.'a 1.128,92 TL, 16 nolu Bağımsız bölüm maliki Hakime E.'ye 1.128,92 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ, 3 pafta 737 parsel üzerinde Aksel S. tarafından çatı katına güvercinlik yapıldığı tespit edilmiş olup, 22/11/2013 tarih ve 2013/4-18 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği 05/12/2013 tarih ve 1748 sayılı Encümen Kararı ile Aksel S.'ya 4,200.17 TL para cezası kesilmiştir. Ancak; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdare Dava Dairesinin 21/02/2017 tarih ve 2017/294 Esas No, 2017/222 nolu kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan temel para cezası ile (2.470,69 TL), (c) bendinin 5. Alt bendi uyarınca para cezasının (494,14 TL) artırılmasına ilişkin kısmına yönelik (toplam=2.964,83 TL) iptali istemi ret, temel para cezasının 9. Alt bent uyarınca artırılmasına (1.235,34 TL) ilişkin kısmı ise netice itibarı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 82.11 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 30,090623 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 2.964,89 TL'nin, 05/12/2013 tarih ve 1748 sayılı Encümen Kararı ile Aksel S.'ya kesilen 4,200.17 TL para cezasının tahsilatı yapılmış ise tahsilat terkinlerinin yapılarak ilgililerine iade edilmesine, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılmasına ve para cezasının iptal edilmesine, ayrıca Aksel S.'ya 2.964,89 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
İŞGAL HARCI YENİLEME
Atlı Makina İnş. Nak. Maden. Tur. Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen 17/03/2017 tarih 451532 sayılı dilekçe ile 05/10/2016 tarihli ve 38/1598 sayılı encümen kararı ile 6 ay süreyle kullanma izni verilen Ortaköy Mahallesi, İspinoz Sokak ile Kopuzlu Sokak arasında kalan park alanı, Meşhur Sokak ile Aslantepe Caddesi arasında kalan park alanı ve Meşhur Sokak ile Aslantepe Caddesi arasında kalan kreş alanında 30/03/2017 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle gaz arama kuyusu açma talep süresinin aynı şartlarda uzatılmasına, 1 yıllık süre işgal harcının 50.000,00 TL. olarak belirlenmesine, belirlenen işgal harcının Belediyemize peşin ödenmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Haber Merkezi

  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Sanayiye bahar bakımı
Sonraki » Küllerinden doğabilirdi!

YORUM YAP