Büyük Ova Koruma Alanı ilanı ne demek?

Büyük Ova Koruma Alanı ilanı ne demek?

13.04.2018 09:47:28

Değirmenköy, Gümüşyaka, Çanta, Yolçatı, Seymen, Büyük Kılıçlı, Fener, Çeltik ve Alipaşa'da bazı ovalarımızın Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmesinin 8 Ocak 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması Silivri'de büyük yankı uyandırdı.  

Yasa ile yerlerinin değer kaybetmesinden endişe duyan vatandaşlara yeni yasal sürecin kapsamını anlatmak için Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, bilgilendirme toplantıları başlattı.

IŞIKLAR: BÖLGENİN DEĞER KAZANMASI ASIL ŞİMDİ BAŞLAYACAK
“Büyük Ova Planı yapılacak. Sonuçta sanayi, ticaret, lojistik gibi bir fonksiyon gelecek buraya. Bölgenin değer kazanması asıl şimdi başlayacak” diyen Işıklar, yerlerin değer kaybının söz konusu olmadığını “Büyükşehir'de planlama süreci hızlı olursa fonksiyonları da oturursa, aynı sanayi arazileri gibi büyük ova içerisinde yeri olanlar parmakla gösterilir hale gelecek. Çünkü bütün tarım ve gıda teknolojilerinin şekil alabileceği, plan yapabileceği araziler haline gelecek. Altın değerinde olacak” ifadeleriyle açıkladı.

“TEŞVİK KANUNU DA GELİYOR”
“Teşvik Kanunu da geliyor. Bu yasa da çıktığı anda burası patlayacak. Ona göre yol, konut, ticaret belirlenecek. İBB ve ilçe belediyeleri de planlarını yapmaya başlayacak. 5-6 ay içerisinde burasının çehresi değişecek. Onun için kararı doğru anlamak ve doğru tanımlamak lazım” diyen Işıklar, hiçbir endişeye mahal olmadığını ifade etti.
Bölgemizde toplam 22.286 dönümlük alanı ilgilendiren yasal düzenlemeyi anlatan Silivri Belediyesi şu bilgilendirme üzerinden kamuoyuna süreci anlatıyor:

OVA NEDİR?
Vadilerle yarılmamış, düz ve geniş topraklara Ova denir. Yüksek rakımda veya düşük rakımda olabilir. Arazi eğimi % 8'den azdır «Birikim ovaları» ve «aşınım ovaları» olmak üzere iki türü vardır, ilki akarsuların ve dalgaların taşıdıkları molozlardan meydana gelir. İkincisi ise yine akarsuların aşındırması ile meydana gelmiş düzlüklerdir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi sonucu oluştuğu için verimli topraklardır.
Yeryüzü şekilleri bugünkü halini milyarlarca yıl boyunca geçirdiği değişimler sonucunda almıştır. Her bir jeolojik zamanda farklı yeryüzü hareketleri ve farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Zaman içerisinde depremler, akarsular, buzullar ve rüzgarlar gibi dış kuvvetler yeryüzünün şekillenmesinde etkili olmuştur.
Ülkemizde mevcut ova'lardan 141 + 7=148 adedi Büyük Ova olarak belirlenmiştir.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA KANUNU
Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması
MADDE 14. — Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.
Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve Valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır.
Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;
a) Tarımsal amaçlı yapılar,
b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler,
Tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir. Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir.

21 OCAK 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 141 BÜYÜK OVA ‘YA İLİŞKİN GIDA TARIM VE ORMANCILIK BAKANININ GÖRÜŞLERİ
*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (dönemin) Faruk Çelik, tarım arazilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 49 ildeki 141 ovanın, koruma alanı ilan edildiğini belirterek "Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal sit' gibi korunacak. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız." dedi.

"OVALARIMIZ ARTIK 'TARIMSAL SİT' GİBİ KORUNACAK"
Çelik, bazı Ovaların Büyük Ova Koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararı, AA muhabirine şöyle değerlendirdi.
Tarım arazilerinin korunması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında 49 ildeki 141 ovanın koruma alanı ilan edildiğini söyleyen Çelik, "Hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bu illerdeki ovalar artık koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarımdışı kullanma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar geçerliliği koruyacak" diye konuştu.

"OVALARIMIZ ARTIK 'TARIMSAL SİT' GİBİ KORUNACAK"
Amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu tarım topraklarının zamanla yok olduğuna dikkati çeken Çelik, "Oysaki 1 santimetre toprağın yaklaşık bin yılda oluştuğu göz önüne alındığında bu konudaki önleyici çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık 'tarımsal sit' gibi korunacaktır. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

08.01.2018 TARİH VE 2018/11338 SAYILI KARARNAME İLE BÜYÜK OVA İLAN EDİLEN BÖLGELERİMİZ DEĞİRMENKÖY OVA SINIRLARI
08.01.2018 tarih ve 2018/11338 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmiş olup, 17 Mart 2018 tarih ve 30363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplam 22.286 dönüm alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde;
*İsmet Paşa - 19176 dönüm, *Fevzi Paşa - 3110 dönüm

GÜMÜŞYAKA VE ÇANTA OVA SINIRLARI
08.01.2018 tarih ve 2018/11338 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmiş olup, 17 Mart 2018 tarih ve 30363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplam 27.694 dönüm alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde;
*Gümüşyaka - 21 868 dönüm, *Çanta (Balaban) - 527 dönüm, *Değirmenköy (Fevzipaşa) - 5 299 dönüm

YOLÇATI MAH. OVA SINIRLARI
08.01.2018 tarih ve 2018/11338 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlenmiş olup, 17 Mart 2018 tarih ve 30363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplam 67.445 dönüm alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde 7 adet mahallenin arazilerini oluşmaktadır.
*Yolçatı – 7348 dönüm, *Seymen - 6656 dönüm, *Büyük Kılıçlı - 2286 dönüm, *Küçük Kılıçlı – 10011 dönüm, *Fener - 8593 dönüm, *Çeltik - 8431 dönüm, *Alipaşa - 24120 dönüm

BAKANLIK TARIMDIŞI KULLANIMA İZİN VEREBİLİR
Büyük Ova ilan edilen alanlardaki parsellere “tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi'' için Toprak Koruma Kurulu izni ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımdışı kullanıma izin verebilir.

DAHA ÖNCE VERİLEN İZİNLER KAPSAM DIŞIDIR
Bu alanlardaki daha önce yapılan imar planları ve diğer izinler bu kapsam dışındadır.
Haber Merkezi

YORUM YAP