Handan Demirkıran

Sınır (Borderline) kişilik biçimi ve bozukluğu üzerine

Bu kişiler her zaman bir bunalım içindedirler. Hep bir kriz yaşıyorlardır. Bazı dönemlerde gerçeği değerlendirmelerinin bozulduğu görülmektedir. Kendilerine zarar verici davranışlarda veya intihar girişiminde bulunabilirler. Başkalarıyla ilişkileri çok çalkantılıdır. Yalnız kalmaya katlanamazlar. Kolay öfkelenirler. Para, cinsellik konularında dürtüsel davranırlar. Daha çok kadınlarda görülen bu bozukluk, çoğunlukla başka bir psikiyatrik bozuklukla birlikte görülür.
Doğum sırasında beyin hasarı, kafa travması ve başka beyin hastalıkları geçirilmesi sonucu bu kişilik bozukluğu görülebilir. Ailede sömürü görmüş olma, terk edilme gibi durumlar bu bozukluğun nedenlerinden sayılabilir. İnsanları, “kendilerini seven” ya da “kendilerini sevmeyen”; “her yönüyle iyi” ya da her yönüyle kötü” olarak sınıflandırırlar. Yoğun bir terk edilme korkusu yaşarlar.
Sınır kişilik bozukluğu olan kişilerin, gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen tutarsız ilişkileri vardır. Daha birinci ya da ikinci görüşmede sevgilileri olabilecek kişileri gözlerinde yüceltebilir, birlikte çok zaman geçirmeyi isteyebilirler. Böyle bir durum yaşarken birden yeterince ilgi görmediğini, yeterli özveride bulunulmadığını, yeterince yanında olunmadığını hissederek yücelttiği birini birden değersizleştirebilir. İyiliksever, destekçi biriyken birden insafsız birine dönüşebilirler. Para harcama, cinsellik, madde kullanımı, hırsızlık, kötü araba kullanma, tıkanırcasına yeme, intihar girişimleri gibi alanlarda kendilerine zarar verebilecek kadar dürtüsel davranabilirler. Uygunsuz ve yoğun öfke gösterirler. Sürekli bir boşlukta olma ya da sıkılma duyguları taşırlar.
Bunlardan bahsederken kendinizin ya da yakınınızdaki birinin bu belirtileri gösterdiğini düşünebilirsiniz. Bozukluk dendiği zaman daha ciddi bir durum söz konusudur. Ancak insanlar kişilik bozukluğu gösterebildiği gibi kişilik biçimlerine de sahip olabilirler. Sınır kişilik biçimine sahip olan kişiler, bütün ilişkilerinde tutkulu, karşıdaki kişinin üzerine odaklı bir bağlanma gösterirler. Duygusal açıdan etkin ve tepkiseldirler. Çekinmesiz, gözü pek, içinden geldiği gibi davranma ve eğlenceye düşkün olma gibi özellikler gösterirler. Yaratıcı, yaşam dolu, hareketli, çekici ve alımlı olabilirler. Hayal güçleri vardır ve meraklıdırlar. Başka kültürleri tanıma ve yaşam isteği vardır. Tek bir kişiyle derin bağlarının olduğu bir sevgililik yaşamak isterler.

YORUM YAP