Çocuklarda karşı gelme bozukluğu

Karşıt Olma - Karşı Gelme Bozukluğu çocuk veya ergenin kuralara uymak istememesi, anne-babaya karşı gelmesi, negativist olması, süreğen uyumsuz davranışlarıyla çevresindekileri sinirlendirmesiyle tanımlanabilen bir bozukluktur. Çoğu zaman belli yaş dönemlerinde (2-5 yaş grubu) çocuklar normal gelişimsel olarak karşı gelebilir. Bunun bir bozukluk olabilmesi için 6 aydan uzun sürmesi ve hem çocuğun hem de ailenin bu durumdan etkilenmesi gerekir. Tipik olarak KOKGB olan çocuklar tanıdıkları otorite figürleriyle sorun yaşarlar. Bozukluğun şiddetlenmesi durumunda ise herkesle sorun yaşamaya başlarlar. Ebeveyne güvensiz bağlanma, geniş aile, aşırı değerli çocuk, olumsuz aile örneği, aile içi şiddet, duygusal-fiziksel-cinsel istismar, ailede psikiyatrik bozukluklar başlıca nedenler olarak sıralanabilir. Pek çok araştırmacı karşı gelme bozukluğunu (KGB), davranış bozukluğu (DB) ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) bağlı duygusal ya da davranışsal bir bozukluk türü olarak kabul ederken bazı araştırmacılar bunu öncül bir bozukluk olarak kabul ederler.
KGB özellikleri taşıyan bir çocukta genellikle;
 Sıkça sinirlenme
 Sıkça yetişkinlerle tartışma
 Çekişme
 Otorite figürlerinin (yetişkinlerin) kurallarına uymama ya da onların isteklerini yerine getirmeyi reddetme
 Kasıtlı olarak karşısındakini kızdırmaya yönelik davranışlar gösterme
 Kendi hataları için başkalarını suçlama
 Başkalarınca kolay sinirlendirilme
 Çoğunlukla sinirli ve gücenmiş olma
 Kindar ve intikam peşinde olan hareketlerde bulunma özellikleri görülür.
Çok sayıda vakanın katıldığı bir araştırmada KGB nedenleri arasında etkisiz ebeveyn yaklaşımı, ilgisiz ve tutarsız disiplin, ölçüsüz cezalandırma, istikrarsız ve katı disiplin dikkat çekmektedir. Bu nedenle en çok önerilen müdahale şekli belli bir dereceye kadar bu çocukların ebeveynlerini de kapsayan müdahalelerdir.
KGB'nin yaygınlık oranı % 2- % 16 arasında değişiklik göstermektedir. Bu geniş fark hafif seyreden KGB'nin gelişimsel olarak normal sayılan davranışlardan (öfke nöbeti, ağlama, bağırma vb.) ayırt edilmesinin zorluğundan ve kesin tanının koyulmasındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. KGB erkeklerde kızlara göre iki kat daha fazla görülür ve genellikle 8 yaş altı çocuklarda daha çok tanılanmaktadır.
KGB tek başına nadiren görülür. Hiperaktivite, kaygı ve duygudurum bozuklukları ile yüksek düzeyde bağlantılıdır. Bu nedenle KGB teşhisi konanların yaklaşık % 80'i DEHB'lidir ve DEHB tanısı konanların % 60'ında da KGB vardır.
KGB ile ilişkili belirgin davranışlar; ani huysuzluk patlamaları, devamlı inatçılık, yönergelere karşı direnme, uzlaşmaya karşı sürekli isteksizlik, pes etme ya da yaşıtlarıyla veya yetişkinlerle münakaşa etme, kasti olarak ve ısrarlı bir şekilde sınırları zorlama ve sözel saldırganlığı içerir.

Hiperaktivitenin, diğerlerinin sözünü kesme ve birdenbire konuşmaya başlamak gibi bazı belirtileri, KGB'nin belirtileri ile örtüşebilir. İkisi arasındaki fark davranışın yapılma amacında yatar. DEHB' li çocuklardaki bu tür davranışlar acelecilikten kaynaklanır ve genellikle kasıt yoktur. Oysa KGB' li çocuklarda bu davranışlar genellikle kasıtlıdır. Ayrıca KGB' li çocukların sosyal problemlerinin çoğunluğu otorite figürüyle ilgilidir. Oysa DEHB li ve DB li çocukların sosyal problemleri daha geneldir.
Çocuklarda Karşı Gelme Bozukluğunun tedavi edilmemesi, ileriki yaşlarda başka psikiyatrik bozukluklara neden olabilir. Aile de herhangi bir psikiyatrik bozukluğun varlığı da bu riski artırmaktadır.

YORUM YAP