SOSYOLOG: Aleyna Çalış

Sevgiliye bağlılık ile bağımlılık arasındaki fark

 Sevgiliye bağlılık ile bağımlılık arasındaki fark

 Bağlılık ve bağımlılık kelime olarak çok yakın, uygulama açısından biraz yakın fakat sonuçlarına bakıldığında hiç de yakın kavramlar değillerdir. İlişkilerde bağlılık; bir kişiye özgürce sevgi ve saygı ile yakınlık duymak ve yakınlık göstermek demektir. Bağımlılık ise; başka bir kişiye ihtiyaç duymak, muhtaç olmak, onsuz olamamak, o olmayınca kendini eksik hissetmek, kişinin kontrol etmek istemesine rağmen, davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini kontrol edememesi ve kendisiyle içsel bir çatışma yaşamasıdır.

 Evlilik ya da duygusal ilişkilerde bireyler eşlerini hayatlarının merkezine koyup tek beden, tek ruh, tek zihin olmaya çalışıyorsa bu bağımlılığa giden bir ilişkidir. İlişkilerinde kaybetme korkusu yaşayan, tecrübesiz, çevresi dar, asosyal, kendine özgüveni ve kendilik değeri düşük, kendini çirkin, yetersiz, güçsüz gibi nitelendirmeler yüklemiş, daha önce olumsuz içerikli ve sonuçlu bir ilişki yaşamış kişilerde bağımlı ilişkilere daha sık rastlanabiliyor. Bu kişilerin çocukluğu incelendiğinde; annelerinin zorlayıcı, mesafeli, öfkeli, ihmal edici ya da reddedici olduğu görülebiliyor. Yani ihtiyaçları uygun biçimlerde karşılanmadığında bu çocuklar yetişkinliklerinde bağımlı ilişkiler geliştirebiliyorlar. Bağımlılık kokan ilişkilerde izole bir yaşam vardır, çiftin baş başa geçirdiği zaman artmıştır ancak arkadaşlar ve aileler ile iletişim azalmış, iletişim çemberi fazlasıyla daralmıştır.  Çok seviyor gibi görünmek esasen bir kayıp korkusunun dışa vurumu olabilir. İlişkilerinde bağımlı olanlar, genelde bir noktadan sonra, eşlerini aşırı derecede eleştirmeye, onları “ilgisiz, kalpsiz, duyarsız” olarak suçlamaya başlayabilirler.

  Bağımlı ilişkiler ise; çiftin sadece günlük yaşamlarını değil, cinsel yaşamlarını da sekteye uğratabiliyor. Bağımlı olan kişiler birbirlerine ebeveyn veya çocuk gibi davranmakta; eşine ya da partnerine annelik ya da babalık yapmaya çalışmaktadır. Bu nedenle çok iyi anlaşsalar bile bu çiftler cinsel açıdan birbirlerini arzulamazlar ve çok uzun süre cinsel ilişki yaşamadan durabilirler. Yani bağımlı ilişkilerde zamanla cinsel işlev bozuklukları baş gösterebilir. Ayrıca bu kişilerde ilişkisel olarak en sık karşılaşılan sorunlar ise; kıskançlık, öfke, asosyal yaşam, merkeze eşi ya da partneri koyma, onu devamlı kontrol etme, ilişkinin geleceği ve güvenliği için görüşülen zamanların artması ve iki tarafın kendine ayıracağı özel zamanın olmaması şeklindedir.

  Sonuç olarak bağlılık ile bağımlılık arasında hep bir ince çizgi vardır. Birisinde benlik saygısı yüksektir, diğerinde benlik saygınız yoktur. Bu neden ile; birlikte durun ama birbirinize yapışmayın, bağlanın ama bağımlı olmayın.

YORUM YAP