Handan Demirkıran

Psikolog ve Psikiyatrist kimdir?

İlk olarak psikolojinin ne olduğundan bahsedelim. Psikoloji bilimi, diğer bilim dallarına kıyasla daha eski bir bilim alanıdır. Çünkü temel yapı taşı insandır ve insanlığa dair psikolojik incelemeler çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Psikoloji, davranışın altında yatan sebeplerin, bilimin ışığında incelenmesi sürecidir.
Birbirine en çok karıştırılan iki meslek grubundan bahsedeceğim bu hafta. Elbette ki tanı ve tedavi sürecinde her iki mesleğinde ortak çabaları söz konusudur. Öncelikle kendi mesleğimden bahsetmek gerekirse 4 yıllık psikoloji bölümünü tamamlamış kişiler psikolog unvanı ile anılmaktadır. İnsana dair her alanda çalışma ve gözlem yapma imkânı olan psikoloji bilimi, kendi içerisinde pek çok alt alana ayrılır. Eğitim psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, deneysel psikolojisi, bilişsel psikoloji, endüstri psikolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanları vardır.
İnsanların psikolog ve psikiyatrist ayrımını anlayabilmeleri için ilk olarak sordukları soru “ilaç yazan mı, yazmayan mı” sorusudur. Evet, cevap veriyorum; psikolog ilaç yazmaz, ilaç da önermez. Çünkü tıpa dair bir eğitimi söz konusu değildir. Psikologlar, duygu, düşünce, davranış ve bilişsel süreçleri sistematik olarak inceleyerek, bu alanlarda gözlem ve değerlendirmeler yapar. Psikologlar öncelikle danışanlara terapi süreci hakkında bilgi verirler. Ardından sorunu kapsamlı olarak değerlendirerek, danışanlarının ihtiyaçlarını tespit ederler. Danışanların sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, uygun yöntem ve tekniklerle psikolojik sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere çalışırlar. Destek aldığınız psikolog, sizi sorunlarınız ile uygun biçimde yüzleştirebilmek için gereken beceriyi kazanmış olmalıdır. Eğer psikolog size dostunuz gibi davranırsa, terapi ve psikolojik destek süreçleri sağlıklı ilerlemiyor demektir. Psikolog ile görüşmek, kendinizi tanımanıza, geçmişte kalan anılar ve yüzleşmekten korktuğunuz yönleriniz ile yüzleşip, onları kabul edebilmenizi sağlayacak bir gelişim sürecidir. Psikolog size öğüt vermez, yaptığınız hataları yüzünüze vurmaz ve sizi yargılamaz. Psikolojik destek almaya karar verdikten sonra lütfen bunlara dikkat edin.
Psikiyatriste gelince, 6 yıllık tıp eğitimi ardından uzmanlık alanını psikiyatri olarak tamamlamış olan kişilere de psikiyatrist denmektedir. Herhangi bir devlet hastanesinden psikolojik destek almak istediğinizde hastane sizi psikiyatriste yönlendirecektir. İlaç tedavisine gerek olmadan psikolojik destek alma sürecine devam etmek için ya da herhangi bir psikolojik teste tabii tutulmak için psikiyatrist tarafından psikoloğa yönlendirilebilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğim gibi iki ayrı meslek grubu olmasına karşın birbirinden ayrılmadan, ortak çalışmalar sonucunda tedaviye cevap veren meslek gruplarıdır. Çoğunlukla özel sektörde çalışan psikolog ve psikiyatristlerin her ikisinden de randevu talep edebilirsiniz.
Ülkemizde hala psikologlar için bir meslek yasası olmamasından dolayı toplumumuz, ruh sağlığı hizmetleri bakımından oldukça sorunlar yaşamaktadır. Psikolojik destek almak için gidilen merkezlerde, mevcut sorunun üzerine uygulanan yanlış tedaviler, kişilerde başka psikolojik problemlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle hizmet alacağınız psikoloğun yetkinliğini sorgulayın. Sevgilerle..

YORUM YAP