Ali Gülcü

Güli Çocuk Yuvamızda Hasat Zamanı

Okul öncesi dönemde öğrenme,  yaşayarak, görerek, deneyerek gerçekleştiği için yaşama dair ne varsa çocuğun yaşına uygun olarak somutlaştırılması gerekmekte.  Fen ve Doğa – Matematik Çalışmalarının olması gerektiği kalitede yapılabilmesi için Güli Çoçuk Yuvamızın bahçesinin bir bölümünde oluşturduğumuz ekolojik tarım alanımızda yetiştirilen ürünlerin tohum ekme aşamasından toplanma aşamasına dek çocuklarımızın birebir katılımı sağlanmakta. Farklı bitkileri tanımanın yanı sıra sebze ve meyvelerin oluşum ve büyüme aşamalarını gözlemleme şansını elde eden çocuklarımız bunun yanında ürettikleriyle beslenerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumanın önemini küçük yaşta kavramaktadırlar.  Çocuklarımızın  farkındalık düzeylerini  geliştiren bu uygulama ile  yaşama uyum sağlamaları için gerekli olan  toplumsal ve evrensel değerleri öğrenerek  tek başlarına kendilerine yetme becerilerini kazanmaları, iletişim kurmayı öğrenerek toplum içinde kendini rahatça ifade etme gücüne erişmeleri, kendinden başka diğer canlıları anlamaları  kolaylaşmakta, gözlem yapma, gözlem sonuçlarını değerlendirme, gözlemlediği olaylara ve kavramlara cevap bulma, olaylar hakkında neden sonuç bağlantısı kurma, dikkatini toplama, düşünme, algılama, sorun çözme, sorumluluk alma becerileri artmakta.
Merak etme, araştırma, keşfetme, taklit etme, bahçe araç gereçlerini tanıma ve kullanma, çeşitli çalışma yöntem ve teknikleri geliştirme, icat etme, yaratma, özgün düşünme, sorgulama, anlatma, paylaşma, dayanışma gibi ihtiyaçlarını giderme fırsatı bulmakta.
Sayı, renk, şekil kavramlarının yanı sıra bilişsel gelişimi destekleyen diğer sembolleri tanıma,  bütünleme, gruplama, ayırt etme, benzer – zıt, eşleştirme, serileme, örüntüleme,  ölçme, karşılaştırma ve sınıflama yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi matematiksel kavramları öğrenmeleri kolaylaştırılmakta.
Hareket etme ihtiyaçları psikomotor becerileri gelişecek biçimde giderilmekte, toprakla uğraşmanın verdiği terapik etkiye, mucizevi bir biçimde yetişen ürünlere duyulan hayranlıkla birlikte,  bireysel olduğu kadar ekip halinde hareket etme ve ait olma duygusunun da eklenmesiyle çoklu kazanımlar elde edilmekte. Bunun dışında deneyler, mutfak atölyesi çalışmaları, kitap dergi, mecmua, fotoğraf inceleme, fotoğraf çekme, belgesel izleme, doğa inceleme gezileri - yürüyüşleri,  koleksiyon yapma gibi etkinlikler yoluyla, çocuklarımızın tüm duyularını kullanarak kendini ve çevresini algılamasını, tanımasını gerçekleştirilmekte.
Çocuklarımızın, zihninde bilişsel ve duyuşsal alana yönelik yapılanmaların  seviyesi, doğaya  ilişkin temel olgu ve olayların gerçekleşmesini ne kadar gözlediği, hayata  yaşayarak deneyerek ne kadar  katılım sağladığıyla yakından ilgili olacağı için  bu durum onların  sonraki yıllarının kalitesini belirlemektedir.   

YORUM YAP