SOSYOLOG: Aleyna Çalış

Çocuk terapisi

   Çocuk terapisi çocukların günlük hayatın içinde; evde, okulda ya da sosyal hayatlarındaki işlevselliklerinde bozulmalarına sebep olabilecek duygu durum ve davranış sorunlarının çözülmesinde kullanılan teknik ve metotları kapsayan sistemli, yapılandırılmış, profesyonel bir psikolojik destek sürecidir. Aynı zamanda hedefleri arasında çocuğun gelişimsel takibinin de yapılabilmesini, bu takip ile yaşına ve gelişim özelliklerine göre becerilerinin arttırılabilmesi, kendisini tanıma sürecinde iç görü kazanmasını, çocuğun duygusal açıdan güçlenebilmesini, ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasına yardımcı olmasını sayabiliriz.

   Çocuk terapisinin başlangıcı, ailenin çocuğu getirme sebebi ne olursa olsun çocuk terapisindeki nihai amaç çocuğun benlik saygısının artması, benlik değerini yapılandırdığı alanların düzenlenmesi, çevresi ile ilişkilerinde iletişim becerilerini geliştirmesi ve duygu durum düzenlemesini öğrenmesi olarak söyleyebiliriz.

ÇOCUKLAR NE ZAMAN TERAPİYE GÖTÜRÜLMELİDİR?

   Ölüm ve yas gibi travmatik yaşantıların yanı sıra; boşanma sürecine ve yeni yaşam şekline uyum, okul fobisi ve diğer fobiler ,yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kendine zarar verme, davranış ve uyum sorunları, seçici konuşmamazlık, konuşma bozuklukları, akademik başarıda düşüş, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, OKB (Takıntı ve Zorlantılar), Kleptomani (Çalma Davranışı), gece korkuları, tikler ve kaygı bozuklukları, enürezis ve enkoprezis (çiş ve kaka kaçırma), öfke ve saldırganlık, kekemelik, tüm bağımlılıklar, kardeş kıskançlığı gibi durumlarda çocukları bir uzmana götürmek gerektiği gibi ebeveynlerin çocuğun gelişim dönemlerinin takibinin yapılmasını istediklerinde de bir uzmandan destek alabilirler.

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK SORUNLAR

   Çocuklarda psikolojik sorunlar, genellikle davranış ve uyum sorunları okulda ve evde yaşıtları ile yaşanan sorunlar ile birlikte ortaya çıkar. Arkadaşlık kuramama, okula uyum, içe kapanıklık, akademik başarıda düşüklük, bağımlılıklar gibi durumlar çocuklar için ciddi psikolojik sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda önemli olan hangi psikolojik veya davranış probleminin hangi yaşta yaşandığıdır. Ailenin, çocuğun gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak bunun bir psikolojik sorun olup olmadığını ayırt etmeleride önemlidir.

YORUM YAP