Esra Gezeren Sarıahmet

Çarpım Tablosu çocuklarınızın kâbusu olmasın!

Beyninin sayısal yetenekli kısmını daha iyi kullanabilen çocukların kolayca öğrendiği, sözel yetenekli kısmını kullanan çocukların ise öğrenmekte zorlandığı çarpım tablosunun ilk olarak Çin'de kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Çarpım tablosunu mucidi ve ne zaman bulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda milattan önce altıncı yüzyılda yaşamış olan ünlü Yunan filozof ve matematikçi olan Pythagoras'ın bulduğu yazmaktadır.

Çarpım tablosu, ilkokul eğitiminin ilk yıllarında öğretilmeye başlayan, matematiksel hesaplama ve işlemleri kolaylaştıran bir çizelgedir. Çarpım cetveli, kerrat cetveli olarak da bilinmektedir.

İlkokul çağındaki öğrenciler için en zor konulardan birisi çarpım tablosunu ezberlemektir. Hatta öyle ki bazı öğrenciler çarpım tablosunu ezberlemeyi imkânsız olarak görmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıf müfredatında önemli bir yer tutan çarpma işlemi mutlaka bilinmesi gereken temel bir beceri olduğu gibi günlük hayatta da karşımıza çıkan en temel matematik becerisidir.

Çarpım tablosu daha üst matematik becerileri için temel oluşturduğundan ilkokul döneminde mutlaka kavranması gerekir. Çocuk çarpım tablosunu kavrayamazsa çarpma işlemi sorularını da yapamaz. Dolasıyla da çocuklar ve hatta anne-babalar çocuklarının matematik yeteneği konusunda endişe duymaya başlarlar. Hâlbuki çocukların çarpım tablosunu “ezberleyememesi” aslında onların matematikte yetenekleri olmadığı anlamına gelmez. Bu yanlış bir tutumdur.

Fakat çocuğun ilerleyen dönemlerdeki akademik hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan bu gibi eksik alt yapılar, çocuğun dersten soğumasına ve matematik dersine yönelik olumsuz tutumlar geliştirmesine, kendini matematikte başarısız olarak tanımlamasına neden olabilmektedir. Bu sebeple ilkokul döneminde çocuklarımızın çarpım tablosunu kavrayabilmeleri için çocuklarımıza yardımcı olmamız gerekir.

Günümüzde uzun bir süre tartışma konusu olan çarpım tablosu ilkokul çağlarında çocuklara ezberletilmeli mi ezberletilmemeli mevzusunda bilim adamlarının farklı görüşleri bulunmaktadır. Burada doğru olan şu demek mümkün değildir. Çocuğun matematiksel yeteneği, alt yapısı, öğrenme yöntemi gibi kişisel farklılıklardan dolayı kesin olarak şu yöntemi kullanın, ezber yaptırın demek doğru olmaz. Bu sebeple sizler kendi çocuğunuzun, öğrencinizin öğrenme yöntemine göre farklı teknikler sunarak bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olabilirsiniz.

Küçük yaşlarda başlayan çarpım tablosu ezberleme işi, yaş ilerledikçe daha da zorlaşabilmektedir. Bunun için çarpım tablosunu ezberleyebilmek için birçok farklı yöntem bulunmaktadır.

Çarpım tablosunu ritmik sayma yoluyla öğrenme Çarpım tablosu görsellerini asarak öğrenme Çarpım tablosunu yazarak öğrenme

Çarpım tablosunu direkt öğrenme Çarpım tablosunu oyunlarla öğrenme

Çarpım tablosunu şarkı-tekerleme ile öğrenme

RİTMİK SAYMA YOLUYLA ÖĞRENME:

İleriye doğru yapılan ritmik sayma çalışmaları çarpma işleminin temelidir. Çarpım tablosunu bilmeyen bir çocuk, ritmik sayma yapabiliyorsa çarpma işlemini de yapabilir. Bu sebeple 1. sınıftan itibaren ritmik sayma çalışmalarına büyük önem verilmelidir. Bırakın parmaklarını kullansın çocuklar. Özellikle matematik dersinde kazanımlar ne kadar somutlaştırılırsa öğrenme o kadar kalıcı ve kolay olur. Korkmayın, zamanla parmaklarını kullanmadan da ritmik sayma yapabileceklerdir.

GÖRSEL ASARAK ÖĞRENME:

Çarpım tablosunu kolayca ezberlemek için büyük boy, renkli, figürlü ve ilgi çekici şekilde hazırlanmış çarpım tablosu kartlarını çocuğunuzun sıklıkla görebileceği yerlere asmayı deneyebilirsiniz. Bunun için çocuğunuzun giysi dolabı, çalışma masası, mutfak duvarı gibi çocuğun sık karşılaştığı yerleri bu görsellerle doldurabilirsiniz.

YAZARAK ÖĞRENME:

1'den başlayarak her gün 2'ler, 3'ler, 4'ler gibi çarpım tablosu deftere yazılmalı ve sesli bir şekilde okunmalıdır. Daha sonraki aşamada ise çarpım tablosu toplu olarak yazılmalı ve sesli olarak okunmalıdır. Ne kadar fazla tekrarlanırsa çocuk çarpım tablosunu o kadar hızlı kavrayacak ve böylelikle de beyin kolay bir şekilde öğrenmiş olacaktır.

DİREKT EZBERLEYEREK ÖĞRENME:

Çarpım tablosunu günlere ayırarak direkt ezberletebilirsiniz. Ezber yeteneği kuvvetli olan çocuklar için bu yöntem oldukça kolay olacaktır.

OYUNLARLA ÖĞRENME:

Çocuklar için her zaman en eğlenceli ve etkili yöntemlerden biri oyunla öğrenmedir. Çocuk, oyunla kendini bulur. Oyun oynarken daha çabuk öğrenir. Sınıf içi ya da aile arasında çarpım tablosu turnuvaları, web2 oyunları, çarpım tablosu tombala oyunu gibi basit ama çocuk için teşvik edici oyunlarla çarpım tablosunun öğrenilmesini kolaylaştırabilirsiniz.

ŞARKI VE TEKERLEMELERLE ÖĞRENME:

Çarpım tablosu ezberlemek için en pratik yöntemlerden biri olan şarkı ve tekerlemeler sayesinde, çocuklar 10'a kadar olan temel tabloları kolaylıkla öğrenebilir.

Hangi Yöntemi Önerirsiniz, Siz Nasıl Öğretiyorsunuz?

12 yıllık meslek hayatım boyunca ritmik saymaya çok önem verdim. Zekâ gelişimi için de oldukça yararlı olan ritmik sayma konusu iyice pekişirse çarpma işlemini de o kadar kolay öğrenir, çocuklar. Fakat ritmik saymayı öğretirken de ezberden ziyade ritmik sayma mantığını kavramalarını sağlamamız gerekiyor. Sürekli baştan ya da aynı sayıdan başlayarak değil de herhangi bir sayıdan başlayarak ritmik sayma yaptırmak konunun kavranmasını sağlayacaktır. Bunu yapabilen çocuklar ritmik sayma mantığını anlamış demektir. Bu sebeple 1. sınıftan itibaren sınıf duvarımda mutlaka ritmik sayma görsellerim vardır. 2. sınıftan itibaren de sınıfımın duvarlarına renkli, dikkat çekici, çarpım tabloları asarak sürekli gözlerinin önünde olmalarını sağlıyorum çocuklarımın :) Ve son olarak da çeşitli web 2 oyunları hazırlayarak dijital ortamlarda tekrarlar yapmalarını, konu sonunda da çarpım tablosu turnuvalarıyla konunun pekişmesini sağlıyorum. Konu bitse de çarpım tablosunu öğrenememiş olanlar ya da pekişmemiş olanlar için ara ara turnuva şeklinde çarpım tablosu oyunu oynatıyorum. Bu sayede öğrencilerim oyun oynama hevesiyle sık sık tekrarlar yapma durumunda kalıyor :)

Her çocuk özel ve farklıdır. Unutmayın, yöntem seçerken kendi tercihiniz değil, çocuğunuzun ilgi ve yeteneği belirleyici olmalıdır.

"Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür."

Albert Einstein

  1. Simay Simay

    Çok güzel

YORUM YAP