SOSYOLOG - Aleyna Çalış

Ailede problem çözme ve uzlaşma yöntemleri

Problem, çatışma, şiddet birbirine yakın kavramlardır ve en az iki kişi arasındaki ihtiyaç veya değerlerin farklılaşmasından kaynaklanan sürtüşmedir. Aile içi problem ise eşler arasında veya ebeveyn ile çocuklar arasında ya da çocukların kendi aralarında oluşan problemlerdir. Ailede çatışmalar ilişkileri ya güçlendirir ya da zayıflatır. Aile içindeki çatışmalar aileyi çökertecek düzeye çıkmadıkça normaldir. Eğer aile içinde farklılıklara rağmen herhangi bir problem görülmüyorsa bu durum iletişimde bir sorun olduğunu göstermektedir. Böyle bir durumda ailede ya herkes kendi kabuğuna çekilmiş birbiriyle konuşmuyordur, ya da biri diğerinin kontrolüne girmiş ve teslim bayrağını çekmiştir. Böyle bir ailede ancak aynı çatı altında yaşayan bireylerden söz edilebilir.
Ailede Problemleri Çözmek İçin Kullanılacak Yöntemler:
-Duygu ve düşünceler olduğu gibi, abartılmadan ortaya konmalıdır.
-Sorunlar şimdiki bağlam içinde ele alınmalı ve eski birikimler işin içine sokulmamalıdır. Kesinlikle öğüt verme kullanılmamalı, davranışlar somut bir biçimde ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.
-Yargılamaya gidilmemeli, kişiler kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidir.
-Duygular ve düşünceler ne az ne eksik, olduğu gibi ifade edilmelidir; karşıdakinin ne beklediğine ya da mükemmel olması gerektiğine göre ifadeler aranmamalıdır.
-Konunun özü ile konuya ilişkin olmayan ayrıntılar ayırt edilmelidir.
-Sorun çözmede etkin dinleme kullanılmalıdır.
-Belirli bir zaman dilimi içinde ancak bir çatışma üzerinde durulmalı, başka çatışma konuları çatışmaya katılmamalıdır.
-Birinin haklı çıkması yerine tüm tarafların anlaşabileceği bir çözüme yönelmek gerekir.
Aslında bütün problemlerin çözümünün temelinde diyalog yatar. Çünkü diyalog güven oluşturur ve güven de bizim her şeyden çok gereksinimimiz olan şeydir.

 

YORUM YAP