Sosyolog ve Aile Danışmanı - Aleyna Çalış

Aile içi duygusal ve fiziksel şiddetin nedenleri

   Aile içi duygusal ve fiziksel şiddet, her yaşta, sosyoekonomik düzeye ve eğitim düzeyine mensup ailelerin yaşadığı bir problemdir. Aile içi duygusal ve fiziksel şiddet her bireyi derinden etkileyecek, psikolojisini yaralayacak ve hayatını değiştirebilecek bir durumdur ancak aile içi şiddetten en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğü bir gerçektir.

   Aile içi duygusal ve fiziksel şiddet, en sık öfke kontrol sorunu yaşan bireyler ortaya çıkmaktadır. Öfkesini kontrol edemeyen kişiler, öfkeli hallerini en yakınlarındaki kişilere eşlerine ya da çocuklarına yansıtırlar. Öfke kontrol sorunu yaşayan kişinin öfkelenmesine neden olan şey her zaman aile bireylerinden kaynaklanmıyor da olabilir. Kişi yine de öfkesini en yakınından, en değer gördüğü kişilerden çıkarmaktadır.
Aile içi duygusal ve fiziksel şiddetin nedenlerinden biri de şiddet uygulayan kişinin özgüven eksikliğidir. Kişi öz saygısı, özgüveni olmadığı için kendini güçlü ve iyi hissetmek adına ya fiziksel şiddet uygular ya da karşısındakine duygusal şiddet uygulayarak, onu aşağılayarak, üzerek kendini tatmin etmeye çalışır.
Aile içi duygusal ve fiziksel şiddet, alkol ve madde bağımlılığı sebebiyle de karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu her birey için geçerli değildir. Alkol veya madde kullanan her birey çevresine şiddet uygular diye bir kural yoktur. Bu durum bazı kişiler için geçerlidir.
Şiddet uygulayan kişinin saldırgan bir kişiliğe sahip olması da aile içi duygusal ve fiziksel şiddetin nedenlerinden biridir. Saldırgan bir kişiliğe sahip bireylerin şiddet uygulaması için bir nedene ihtiyaçları yoktur, onları nedeni kendileri yaratır. Şiddet uyguladıklarında hissettiklerinden zevk alırlar.
   Aile içi duygusal ve fiziksel şiddete neden olan bir diğer etken ise şiddete maruz kalan kişinin tepkisizliğidir. Bu durum elbette ki ilk sefer için geçerli değildir. İlk kez şu veya bu sebeple şiddete maruz kalan kişi durumu tolere etmeye çalışıp, şiddet uygulayan kişinin bir kez daha yapmayacağını savunması halinde şiddetin tekrar edilmesine açık kapı bırakmış olur. Bu da şiddet uygulayan kişinin ses çıkarılmadığını düşünerek bir kez daha şiddet uygulamasına neden olur.

AİLE İÇİ DUYGUSAL ve FİZİKSEL ŞİDDET

   Aile içi duygusal ve fiziksel şiddet, anne ve babanın birbirine veya çocuklarına uyguladığı şiddet türleridir.

Fiziksel Şiddet: Genellikle erkekler tarafından kadın ve çocuklara uygulandığı görülmektedir. Kadınların ve çocukların uğradığı şiddet kadar olmasa da kadınlarından da erkeklere fiziksel şiddet uyguladıkları durumlar vardır. Cinsel şiddet, cinsel zorlama da bir fiziksel şiddet türüdür.

Duygusal Şiddet: Aile içinde her iki tarafında birbirini kırmak, üzmek için uyguladığı şiddettir. Aşağılama, küçük görme, dalga geçme, inanç yetersizliği, ciddiye almama, duygularını ve kişilik değerlerini yok sayma, sosyal hayatı engelleme duygusal şiddetin uygulandığı yollardan bazılarıdır. “sen beceriksizsin, bir işi bile beceremiyorsun”, “ben eve para getiriyorum, sen ne yapıyorsun?”, “arkadaşlarınla dışarı çıkamazsın”, “sen kimsin ki başarılı olacaksın” veya çocuğa söylenen “herkesin çocuğu çok başarılı sen değilsin”, “sen bu sınavı asla geçemesin”, “her şeyi kırıp döküyorsun, beceriksizsin” gibi sözler duygusal şiddete örnektir.

 

YORUM YAP