Yılmaz: Üretime katkı sunma hassasiyetimiz sürecek

Yılmaz: Üretime katkı sunma hassasiyetimiz sürecek

10.09.2019 11:23:17

Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Silivri Belediye Meclisinden oybirliğiyle geçti.  CHP'liler gündem maddesine kamu yararına dayanarak onay verdiklerini belirtirken, Başkan Yılmaz da sanayicilere üretim süreçlerinde destek olmaya devam edeceklerini anlattı.

Silivri Belediye Meclisi, Eylül ayı ikinci oturumunda Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.08.2019 tarih ve 834417 sayılı Başkanlık oluru ile Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğini, Belediye Meclisinde görüşülerek oybirliğiyle onayladı.

KIRKICI: KAMU YARARI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ SERGİLEDİK
CHP Grubu adına Eylül Meclisi ikinci oturumunda söz alan Süheyl Kırkıcı, gündeme gelen 1/1000'lik plan değişiklikleri ile ilgili yaklaşımlarını şöyle ifade etti: “Gündemimizde üç adet plan değişikliği var, şehir planlaması yapıldıktan sonra değişmez değil, tabi ki değişir. Çünkü kentin değişim aksları değiştikçe bir takım değişiklikler kaçınılmaz olur. Komisyonumuz bunları değerlendirirken kamu yararı çerçevesinde bir bakış sergiledi. Doğan ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin konular grubumuz tarafından da oybirliğiyle desteklendi. Komisyonda çok titiz bir çalışma yapıldı. Bunun içerisinde unutulan, aksayan unsurlar dikkate alınarak düzeltildikten sonra konular kararlaştırıldı” dedi.

YILMAZ: ÜRETİME KATKI SUNMA HASSASİYETİMİZ SÜRECEK
Konuyla ilgili kısa bir bilgi paylaşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Selimpaşalı sanayicilerimize tanınan bu imtiyazı talep halinde diğer bölgelerimize de sağlayacağız. Üretime katkı sağlamak hassasiyetimiz sürecek. Ekipmanları için mevcut imar hakkında her hangi bir artış sağlanmadan sıkıntıları gidermeleri için imkan tanıyoruz” açıklamasında bulundu.
İmar Komisyonunun konu hakkındaki raporu aynen şu şekilde açıklandı:

MEVCUT PLANLARDAKİ DURUM
Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları; 03.06.1992 onaylı Selimpaşa V. Etap, 06.06.1997 onaylı Selimpaşa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Güneyde E-5 Devlet Yolu, Kuzeyde Kavaklı Deresi, Doğuda 9461 Parsel Dahil), 19.11.2002 onaylı Selimpaşa VIII. Etap, 17.02.2003 onaylı Selimpaşa 7. Etap (644-661 Nolu Adalarda Yapılan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında) ve 16.02.2007 onaylı Selimpaşa 7.Etap (24 CIV) Uygulama İmar Planlarında yer almaktadır.
Bu planlarda;
1- 03.06.1992 onaylı Selimpaşa V. Etap Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "Bu alanlar çevre sağlığı bakımından tehlike yaratmayan ve artık madde yaymayan işyeri, atölye, mamul madde satış ve teşhir yerleri motel, lokanta bulunan resmi ve sosyal tesisler, depoların yapılabileceği alanlardır. Min. parsel büyüklüğü 3000 m2'dir. E=0.50 olup, maks. H=12.50 m.'dir... ”,
2- 06.06.1997 onaylı Selimpaşa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Güneyde E-5 Devlet Yolu, Kuzeyde Kavaklı Deresi, Doğuda 9461 Parsel Dâhil) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Plan Notu; “...Emsal (1.00) olup, Max:h=12.50 m.dir. Çekme mesafeleri plan üzerine yazılmıştır. Brüt Parsel Alanı* Emsal (1.00)= Toplam İnşaat Alanı... İfraz ve tevhid yapmaya, ifraz veya tevhiden oluşan parsellerde, ön bahçe çekme mesafesi min. 10 mt, yan ve arka bahçe çekme mesafesi min. 5 mt olmak üzere, brüt parsel alanı X E: 1.00, h max. 12.50 mt, koşullarına uygun bir veya birden fazla yapı yapılabilir...",
3- 19.11.2002 onaylı Selimpaşa VIII. Etap Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Plan Notu; "... (Emsal: 1.00 max h: 12.50 m.) -Minimum İfraz: 2000 m2 dir...",
4- 17.02.2003 onaylı Selimpaşa 7. Etap (644-661 Nolu Adalarda Yapılan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "E.0.50 H:max: 8.50m, ön bahçe çekme mesafesi: 10m yan ve arka bahçeden 5'er metredir...",
5- 16.02.2007 onaylı Selimpaşa 7. Etap (24 CIV) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "Emsal: 1.00 h max: 12.50 m., Min. İfraz: 2000 m2 dir... ” şeklindedir.
Teklif Uygulama imar Planı Plan Notu Değişikliğindeki Durumu: Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinde;
1- Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin meri plan notlarında belirtilen kat yükseklikleri iptal edilmiştir.
2- Selimpaşa V. Etap Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "E=0.50 olup, emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği avan projesine göre belirlenecektir....", şeklinde düzenlenmiştir.
3- Selimpaşa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Güneyde E-5 Devlet Yolu, Kuzeyde Kavaklı Deresi, Doğuda 9461 Parsel Dâhil) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Plan Notu; “...Emsal (1.00) olup, emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği avan projesine göre belirlenecektir. Çekme mesafeleri plan üzerine yazılmıştır. Brüt Parsel Alanı* Emsal (1.00)= Toplam İnşaat Alanı.... İfraz ve tevhid yapmaya, ifraz veya tevhiden oluşan parsellerde, ön bahçe çekme mesafesi min. 10 mt, yan ve arka bahçe çekme mesafesi min. 5 mt olmak üzere, brüt parsel alanı X E: 1.00, koşullarına uygun bir veya birden fazla yapı yapılabilir..." şeklinde düzenlenmiştir.
4- Selimpaşa VIII. Etap Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin Plan Notları; "... (Emsal: 1.00 ) - Minimum İfraz: 2000 m2 dir..." şeklinde iken plan notlarının sonuna Emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği avan projesine göre belirlenecektir." ibaresi eklenmiştir.
5- Selimpaşa 7. Etap (644-661 Nolu Adalarda Yapılan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "E:0.50, ön bahçe çekme mesafesi: 10 m yan ve arka bahçeden 5'er metredir..." şeklinde iken plan notlarının sonuna "5. Emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği avan projesine göre belirlenecektir" ibaresi eklenmiştir.
6- Selimpaşa 7. Etap (24 CIV) Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin plan notu; "Emsal: 1.00, Min. İfraz: 2000 m2'dir... ” şeklinde iken plan notlarının sonuna Emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği avan projesine göre belirlenecektir." ibaresi eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinde; meri uygulama imar planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin kat yükseklikleri iptal edilerek, emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliğinin avan projesi doğrultusunda belirlenmesine ilişkin plan notunun teklif edildiği görülmektedir.
Söz konusu plan notu teklifinde; yapı yüksekliklerinin avan projeye göre belirlenmesi, kat yükseklikleri açısından farklı uygulamalara sebebiyet verecek bir belirsizlik oluşturmaktadır. Bu sebeple ilgi plan notu değişikliğinde yapı yüksekliklerinin avan proje yerine 15.50 metre olarak sınırlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

KOMİSYON KARARI
Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi; “Emsal aynı kalmak şartı ile yapı yüksekliği 15.50 metredir. ” şeklinde düzenlemesi suretiyle Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”
Sevginar SALİ

YORUM YAP